การโอนรถข้ามจังหวัดทำได้ไหม? ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

Key Takeaways

  • การโอนรถข้ามจังหวัดสามารถทำได้ โดยเตรียมเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับรถไว้ให้พร้อม รวมถึงหลักฐานของผู้โอนและผู้รับโอน รวมถึงค่าธรรมเนียมด้านต่าง ๆ ก่อนไปติดต่อที่กรมการขนส่ง
  • ขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัดไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงเตรียมเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งโอนรถ ชำระค่าธรรมเนียม นัดวันตรวจรับรถ และรับแผ่นทะเบียนหรือเล่มทะเบียนใหม่ก็เป็นที่เรียบร้อย

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่วางแผนจะซื้อรถมือสอง ขายรถคันเก่า หรืออยากโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับคนในครอบครัวที่อยู่กันคนละจังหวัด ควรจะศึกษาเรื่องการโอนรถข้ามจังหวัดไว้ให้ดีก่อนว่าทำได้ไหม ต้องเตรียมเอกสารอะไรไว้บ้าง แล้วค่าธรรมเนียมต้องเสียนั้นเท่าไร ขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่ วันนี้ TPIS สรุปมาให้ทุกคนเข้าใจง่าย ๆ ขอบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด!

การโอนรถข้ามจังหวัดทำได้ไหม?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
ภาพ: การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

TPIS ขอบอกเลยว่า “ทำได้” โดยจะต้องเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมทั้งผู้โอนและผู้รับโอน รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ด้วย แล้วไปโอนรถข้ามจังหวัดได้เลยที่กรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่งของจังหวัด สำหรับเอกสาร ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนั้น TPIS จัดมาให้ทุกคนดูแล้ว

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อจะโอนรถข้ามจังหวัด

การกรอกแบบฟอร์มโอนรถ
ภาพ: การกรอกแบบฟอร์มโอนรถ

1. แบบฟอร์มคำร้อง แบบฟอร์มคำร้องจากกรมขนส่งทางบก โดยจะต้องกรอกให้เรียบร้อยทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

2. หลักฐานประจำตัว ต้องใช้ทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน สำหรับบุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย หรือจะเป็นพินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ แล้วแต่กรณี

4. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัย ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

5. สมุดเล่มทะเบียนรถ หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถที่ลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ประกอบการขนส่งแล้ว

6. หนังสือมอบอำนาจ หากไม่ได้ไปโอนรถข้ามจังหวัดด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจตามมาตรฐานสำนักงานกรมการขนส่งทางบก

โอนรถข้ามจังหวัดต้องเสียค่าอะไรบ้าง?

เตรียมค่าธรรมเนียมการโอนให้พร้อม
ภาพ: เตรียมค่าธรรมเนียมการโอนให้พร้อม

ค่าธรรมเนียมการโอนรถข้ามจังหวัดนั้นมีหลายส่วน มีทั้งค่าใช้จ่ายที่ตายตัว และค่าใช้จ่ายที่คิดจากราคาประเมินรถยนต์ มีค่าอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไว้ก่อนไปโอนรถ TPIS สรุปมาให้ดูง่าย ๆ กันแล้ว

รายการธุรกรรมที่ต้องทำค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมโอนรถ100 บาท
ค่าคำขอการโอนรถ5 บาท
ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน*200 บาท
ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ*100 บาท
ค่ากรณีแสตมป์ค่ากรณีแสตมป์ 500 บาท
ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท
*หากไม่ชำรุดเสียหายหรือไม่ต้องการเปลี่ยนก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย

ขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัดต้องทำอะไรบ้าง?

ติดต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานราชการ
ภาพ: ติดต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานราชการ

การโอนรถไม่ว่าจะโอนรถข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมหรือโอนรถข้ามจังหวัดทะเบียนใหม่ ตามเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที โดยทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต้องแจ้งต่อนายทะเบียนด้วย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันโอนรถ ไม่อย่างนั้นจะโดนปรับตามที่กฎหมายกำหนด โดยขั้นตอนการโอนมีดังต่อไปนี้

1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องการโอนและรับโอน และเตรียมเอกสารที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อย หากเป็นสำเนาอาจเตรียมเผื่อไว้ 2 ชุด เผื่อกรณีฉุกเฉิน

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการโอนรถข้ามจังหวัด จากจังหวัดใดไปจังหวัดใด แล้วยื่นเอกสารที่เตรียมมาแก่เจ้าหน้าที่ หากต้องการโอนรถข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย กรอกเอกสารคำขอยื่นโอนรถให้เรียบร้อย

3. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนรถข้ามจังหวัดตามที่กำหนด โดยหลังจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดวันเพื่อตรวจสอบสภาพรถต่อไป

4. ถ้าต้องการโอนรถข้ามจังหวัดทะเบียนใหม่ เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ หรือเปลี่ยนเล่มทะเบียนใหม่ เจ้าหน้าที่จะนัดวันมารับหลังจากตรวจสภาพรถแล้ว

5. บันทึกรายการทางทะเบียนรถ และรับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โอนรถแล้วอย่าลืมทำประกัน เกิดอุบัติเหตุที่ไหนก็เคลมได้! ทำประกันรถยนต์ออนไลน์ ต้องที่ TPIS

โอนรถข้ามจังหวัดกันเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมว่าไม่ว่าจะขับรถที่จังหวัดใด เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น จึงควรทำประกันรถยนต์กันไว้เผื่อเกิดอุบัติเหตุ ก็จะมั่นใจได้ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือ และเสียค่าซ่อมน้อยลง ถ้าทำประกันชั้น 1 ไว้ ใครกำลังหาแผนประกันที่ใช่ คลิกเข้าไปได้เลยที่ TPIS ตรีเพชรอินชัวร์รันเซอร์วิสพร้อมเปรียบเทียบราคาให้เลยทันที โชว์ราคาได้เลยภายใน 3 นาที แถมยังมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ช่วยให้การทำประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

  • เบี้ยประกันผ่อนได้
  • เบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย
  • มืออาชีพคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และบริการอีกหลากหลายด้าน

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์

เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ