ช่องทางการชำระเงิน

( Payment Methods )

สะดวกสบาย…กับหลากหลายช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

ช่องทางการชำระเงิน อัตราค่าบริการ
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล(บาท) ต่างจังหวัด(บาท)
Payment by counter service

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)

15 25
Payment by Testco Lotus

จุดบริการชำระเงินเทสโก้โลตัส

(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)

10 10
Payment by bigC

บิ๊กซี ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

10 10
Payment by Bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ

(รับชําระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคาร)

8 15
Payment by kasikornbank

ธนาคารกสิกรไทย

(รับชําระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคาร)

10 10
Payment by Krungthaibank

ธนาคารกรุงไทย

(รับชําระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคาร)

15 15
Payment by Krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(รับชําระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคาร)

10 20
Payment by SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์

(รับชําระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคาร)

ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง / ATM
Payment by BAAC

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

(รับชําระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคาร)

15 15
Payment by Credit card

ชำระโดยหักผ่านบัตรเครดิตของทุกธนาคาร

ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
Payment by Cash or cheque

ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด

วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.

ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ