3 ขั้นตอน การจ่ายภาษีรถออนไลน์ ปี 2565 ทำอย่างไรบ้าง

3 ขั้นตอน การจ่ายภาษีรถออนไลน์ ปี 2565 ทำอย่างไรบ้าง
จ่ายภาษีรถออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียม จ่ายภาษีรถออนไลน์ 2565
1.สมุดทะเบียนรถฉบับจริง หรือ สำเนาทะเบียนรถ
2.พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ที่ต้องการต่ออายุ (พ.ร.บ. ต้องยังไม่หมดอายุ)
3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถสำหรับรถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง หรือ ใบรับรองการ ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง หรือ ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
4.เงินสำหรับจ่ายค่าภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับรถยนต์ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ

 1. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 ที่นั่ง 600 บาท / ปี
 2. รถยนต์โดยสาร 8 – 15 ที่นั่ง 1,100 บาท / ปี
 3. รถยนต์โดยสาร 16 – 20 ที่นั่ง 2,050 บาท / ปี
 4. รถยนต์โดยสาร 21 – 40 ที่นั่ง 3,200 บาท / ปี
 5. รถยนต์โดยสาร 40 ที่นั่งขึ้นไป 3,740 บาท / ปี
 6. รถยนต์ไฟฟ้า 600 บาท / ปี

(ไม่รวมVAT 7%)

(อ่านเพิ่มเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ : https://www.tripetchinsurance.com/article/car-insurance-category/how-to-calculate-car-tax-2022/)

รถที่ต้องตรวจสภาพรถที่กรมขนส่งทางบก (ไม่สามารถเช็คสภาพกับ ตรอ. ได้)

 • รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้
 • รถที่สีรถ ตัวถังรถ หรือชิ้นส่วนต่อเติมของรถ ทำให้รถผิดปกติไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ฯลฯ
 • รถที่เลขตัวถังรถหรือเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงตามสมุดคู่มือทะเบียนรถ ไม่ว่าจะ ไม่มีเลขตัวถัง เลขตัวถังชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไขเลขตัวถัง จนไม่สามารถตรวจสอบได้
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถที่มีเลขทะเบียนเป็นรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001) ซึ่งต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถที่ถูกโจรกรรมไปแล้วได้คืน
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

 1. ตรวจสอบวันหมดอายุป้ายภาษี พร้อมค่าภาษีที่ต้องจ่าย เพื่อต่อภาษีรถล่วงหน้า สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf ที่เมนู “สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี” ซึ่งสามารถต่อภาษีรถล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี นอกจากนี้ระบบจะแจ้งให้นำรถไปตรวจสภาพ หากรถของเราเข้าข่ายที่ต้องตรวจสภาพ
 2. นำรถไปตรวจสภาพ กับ ตรอ. ในกรณีที่ รถยนต์มีอายุเกิน 7 ปี และ รถจักรยานยนต์มีอายุเกิน 5 ปี
 3. เข้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เพื่อชำระภาษีรถออนไลน์

หมายเหตุ* – รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารสาธารณะ และรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 หรือรถที่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี ให้ติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี

เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนเรียบร้อยสำหรับ จ่ายภาษีรถออนไลน์ แล้วรอรับเครื่องหมายป้ายภาษีพร้อมใบเสร็จทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ ส่วนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สามารถเลือกช่องทางการรับเครื่องหมายป้ายภาษี ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วัน และนอกจากต่อภาษีรถยนต์แล้ว อย่าลืมต่อประกันรถยนต์ กับ พ.ร.บ. ด้วยล่ะ สามารถซื้อประกันกันรถยนต์ พร้อม พ.ร.บ. ได้ที่ www.tripetchinsurance.com หรือ โทร. 02-792-2160 ซื้อง่าย ได้ไว คุ้มครองพร้อมรับกรมธรรม์ทันที

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์
เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันมะเร็ง และประกันโรคร้ายแรง แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยกับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ