วิธีการคำนวณภาษีรถยนต์ แบบเข้าใจง่าย

การคำนวณภาษีรถยนต์ 2565 แบบเข้าใจง่าย
วิธีการคำนวณภาษีรถยนต์ ปี 2565

การคำนวณภาษีรถยนต์ ขึ้นอยู่กับรถแต่ละประเภทว่าเป็นประเภทไหน ขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่ (ซีซี) เพราะการคำนวณภาษีรถยนต์แต่ละประเภทมีวิธีคำนวณไม่เหมือนกัน นอกจากนี้การเก็บภาษีรถยนต์แต่ละปีก็แตกต่างกันด้วย วันนี้ TPIS จะมาบอกวิธีการคำนวณภาษีรถยนต์ ปี 2565 ว่ารถแต่ละประเภท แต่ละขนาดเครื่องยนต์คำนวณภาษีให้แบบเข้าใจง่าย เพื่อจะได้เตรียมเก็บเงินจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปีกันนะ

วิธีคำนวณภาษีรถยนต์ป้ายทะเบียนดำ (ป้ายขาวตัวหนังสือดำ)

วิธีการคำนวณภาษีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือทะเบียนป้ายดำ เช่น รถเก๋ง รถซีดาน รถกระบะ ที่จดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่งขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ (cc) โดยรถยนต์ต้องอายุไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราภาษี ดังนี้

 • 1 – 600 cc อัตราภาษี cc ละ 50 สตางค์
 • 601 – 1800 cc อัตราภาษี cc ละ 1.50 บาท
 • ตั้งแต่ 1,801 cc ขึ้นไป อัตราภาษี cc ละ 4 บาท

ยกตัวอย่าง วิธีคำนวณภาษีรถยนต์ Isuzu D – max มีขนาดเครื่องยนต์ 3,000 cc จะมีการเรียกเก็บภาษีตามนี้

 • การเก็บภาษีรถยนต์ 1 – 600 cc [600 x 0.5 บาท] = 300 บาท
 • การเก็บภาษีรถยนต์ 601 – 1,800 cc [1,800 – 600 = 1,200 cc x 1.50 บาท] = 1,800 บาท
 • การเก็บภาษีรถยนต์ตั้งแต่ 1,801 cc ขึ้นไป [3,000 – 1,800 = 1,200 cc x 4 บาท] = 4,800 บาท

รวมภาษีรถยนต์ต้องจ่ายทั้งหมด คือ 300 + 1,800 + 4,800 = 6,900 บาท/ปี

สรุป การคำนวณภาษีรถยนต์ 1 – 5 ปี แรก

รถ Isuzu D-max เป็นรถกระบะ ขนาดเครื่องยนต์ 3,000 cc อายุรถไม่เกิน 5 ปี จดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคล ต้องเสียภาษีรถยนต์ขั้นแรก 600 cc (300 บาท) ภาษีขั้นต่อมา 1,200 cc (1,800 บาท) และขั้นสุดท้าย 1,200 cc (4,800 บาท) รวม 6,900 บาท

สำหรับรถยนต์อายุ 6 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนการเสียภาษีรถยนต์ลดลง ดังนี้

 • รถ Isuzu D-max อายุรถ 6 ปี ได้ส่วนลด 10% ต่อภาษีรถยนต์ 6,900 – 10% = 6,210 บาท
 • รถ Isuzu D-max อายุรถ 7 ปี ได้ส่วนลด 20% ต่อภาษีรถยนต์ 6,900 – 20% = 5,520 บาท
 • รถ Isuzu D-max อายุรถ 8 ปี ได้ส่วนลด 30% ต่อภาษีรถยนต์ 6,900 – 30% = 4,830 บาท
 • รถ Isuzu D-max อายุรถ 9 ปี ได้ส่วนลด 40% ต่อภาษีรถยนต์ 6,900 – 40% = 4,140 บาท
 • รถ Isuzu D-max อายุรถ 10 ปี ขึ้นไป ได้ส่วนลด 50% ต่อภาษีรถยนต์ 6,900 – 50% = 3,450 บาท

การคำนวณภาษีรถยนต์ป้ายทะเบียนน้ำเงิน (ป้ายขาวตัวหนังสือน้ำเงิน)

การคำนวณภาษีรถยนต์ป้ายทะเบียนน้ำเงิน เช่น รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง สามารถใช้คำนวณภาษีรถยนต์ไฟฟ้าได้ แต่จะไม่มีส่วนลดสำหรับรถอายุเกิน 6 ปี แบบรถยนต์ป้ายทะเบียนดำนะครับ โดยมีวิธีคำนวณภาษีรถยนต์ตามน้ำหนักรถแบบเหมา ดังนี้

 • น้ำหนักรถ 0 – 500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 150 บาท
 • น้ำหนักรถ 501 – 750 กิโลกรัม – เก็บภาษี 300 บาท
 • น้ำหนักรถ 751 – 1,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 450 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,001 – 1,250 กิโลกรัม – เก็บภาษี 800 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,251 – 1,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,000 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,501 – 1,750 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,300 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,751 – 2,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,600 บาท
 • น้ำหนักรถ 2,001 – 2,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,900 บาท
 • น้ำหนักรถ 2,501 – 3,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,200 บาท
 • น้ำหนักรถ 3,001 – 3,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,400 บาท
 • น้ำหนักรถ 3,501 – 4,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,600 บาท
 • น้ำหนักรถ 4,001 – 4,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,800 บาท
 • น้ำหนักรถ 4,501 – 5,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 3,000 บาท
 • น้ำหนักรถ 5,001 – 6,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 3,200 บาท

วิธีคำนวณภาษีรถยนต์ป้ายทะเบียนเขียว (ป้ายขาวตัวหนังสือเขียว)

การคำนวณภาษีรถยนต์ป้ายเขียว เช่น รถบรรทุกส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง รถกระบะ หรือ รถตู้ขนของ จะคำนวณเป็นแบบเหมา และไม่มีส่วนลดสำหรับรถอายุเกิน 6 ปีขึ้นไป แบบรถยนต์ทะเบียนป้ายดำนะครับ วิธีคำนวณภาษีรถยนต์ตามน้ำหนักรถแบบเหมา ดังนี้

 • น้ำหนักรถ 0 – 500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 300 บาท
 • น้ำหนักรถ 501 – 750 กิโลกรัม – เก็บภาษี 450 บาท
 • น้ำหนักรถ 751 – 1,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 600 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,001 – 1,250 กิโลกรัม – เก็บภาษี 750 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,251 – 1,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 900 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,501 – 1,750 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,050 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,751 – 2,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,350 บาท
 • น้ำหนักรถ 2,001 – 2,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,650 บาท
 • น้ำหนักรถ 2,501 – 3,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 1,950 บาท
 • น้ำหนักรถ 3,001 – 3,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,250 บาท
 • น้ำหนักรถ 3,501 – 4,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,550 บาท
 • น้ำหนักรถ 4,001 – 4,500 กิโลกรัม – เก็บภาษี 2,850 บาท
 • น้ำหนักรถ 4,501 – 5,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 3,150 บาท
 • น้ำหนักรถ 5,001 – 6,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 3,450 บาท
 • น้ำหนักรถ 6,001 – 7,000 กิโลกรัม – เก็บภาษี 3,750 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งแต่ 7,001 กิโลกรัมขึ้นไป – เก็บภาษี 4,050 บาท

การเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี

ภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปีนั้นจะเป็นราคาแบบรายคัน คันละ 100 บาท และ ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า คันละ 50 บาท หากการชำระภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปีล่าช้าจะมีค่าปรับในอัตราร้อยละ 1 บาทต่อเดือนและหากขาดการต่อภาษีเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถจักรยานยนต์ถูกระงับไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้

การคำนวณภาษีรถยนต์ TPIS ได้อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ แบบนี้ ก็อย่าลืมเตรียมเงินเก็บเงินให้พร้อมเพื่อเสียภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นประจำทุกปี และถ้าอยากรู้ว่าเราคำนวณถูกต้องหรือไม่ เว็บไซต์ของกรมขนส่งสำหรับการคำนวณภาษีรถยนต์ กรอกข้อมูลให้ครบก็ทราบค่าภาษีรถที่ต้องจ่าย

สุดท้ายนี้ ถ้าคุณต้องการประกันรถที่ดูแลดี สามารถเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับ TPIS ไว้ใจให้เราดูแล สามารถฝากข้อมูลไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิกที่นี่

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์
เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันมะเร็ง และประกันโรคร้ายแรง แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยกับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ