ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ
ฤกษ์ออกรถมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 มาแล้วจ้า สำหรับท่านที่วางแผนออกรถใหม่ ปีหน้าที่จะถึงนี้ หากท่านมีความเชื่อเรื่องฤกษ์งาม ยามที่ดี ทิศทางฮวงจุ้ย สีนำโชค สามารถช่วยส่งเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของรถ และได้ความสบายใจ ความมั่นใจในการขับขี่ เมื่อออกรถใหม่ในวันที่ดี วันที่เฮง ตามหลักศาสตร์ฤกษ์ออกรถทั้งปี 2566

พื้นฐานฤกษ์ออกรถต้องห้ามสำหรับวันเกิด

คนเกิดวันจันทร์ : ห้ามออกรถวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันอังคาร : ห้ามออกรถวันจันทร์และวันอาทิตย์

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) : ห้ามออกรถวันอังคารและพุธ (กลางคืน)

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) : ห้ามออกรถวันพฤหัสบดีและวันพุธ (กลางวัน)

คนเกิดวันพฤหัสบดี : ห้ามออกรถวันเสาร์

คนเกิดวันศุกร์ : ห้ามออกรถวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ : ห้ามออกรถวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์

คนเกิดวันอาทิตย์ : ห้ามออกรถวันศุกร์และวันอังคาร

หมายเหตุ* ไม่ว่าฤกษ์จะดีแค่ไหน ก็ควรหลีกเลี่ยงการออกรถในวันนั้น

ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม ปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ-2

ฤกษ์ออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม ปี 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ เดือนเมษายน ปี 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤษภาคม ปี 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ เดือนมิถุนายน ปี 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ-3

ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ-4

ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม ปี 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน ปี 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ-5

ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม ปี 2566

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถใหม่วันไหนดี วันมงคลออกรถ-6

ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม ปี 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันจันทร์และวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันจันทร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไม่ควรออกรถวันนี้)

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 (คนเกิดวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้)

สรุป ฤกษ์ออกรถ ปี 2566

การตรวจดูวันที่ดีเพื่อหาฤกษ์ออกรถ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น เพียงเป็นการดูวันมงคลเพื่อเสริมความโชคดีเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวท่านเอง และช่วยทำให้เกิดความสบายใจ เมื่อขับรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงได้อย่างมั่นใจ แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การเคารพกฎจราจร เลี้ยวเปิดสัญญาณไฟทุกครั้ง

จงระลึกไว้เสมอว่า “เมาไม่ขับ” และ “ไม่ประมาท” เมื่อคุณอยู่หลังพวงมาลัยขับขี่รถยนต์ ควรมีสติทุกวินาที เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง ไม่เบียดไม่แทรกไม่แซงในที่คับขัน ขับขี่ปลอดภัยทุกท่าน

เมื่อท่านออกรถใหม่แล้ว อย่าลืมเรื่องประกันรถยนต์ชั้น 1 เพราะให้ความคุ้มครองสูงสุด ต้องการเช็คเบี้ยประกันออนไลน์ติดต่อ TPIS ได้เลย

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save