มะเร็งปอดภัยเงียบใกล้ตัว ที่ทุกคนมองข้าม

มะเร็งปอด ภัยเงียบใกล้ตัว ที่ทุกคนมองข้าม

มะเร็งปอด ภัยเงียบ ภัยร้าย ที่มีจำนวนผู้ป่วย และจำนวนผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย แม้ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จะหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็น “มะเร็งปอด” กันได้

สัญญาณเตือนอาการมะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณเตือนให้รับรู้ในช่วงระยะแรก มักจะแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะที่มีอาการรุนแรงแล้ว เมื่อไม่มีอาการแสดงออก ผู้คนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด เพราะคิดว่า “คงไม่เป็นหรอก” จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจาก “โรคมะเร็งปอด” กันมาก

สาเหตุการก่อเกิดมะเร็งปอด

เนื่องจากเซลล์มีการเจริญเติบโตผิดปกติอย่างรวดเร็ว ยากที่จะควบคุม จนส่งผลให้เกิดเป็นก้อนเนื้อร้าย และทำลายปอดในที่สุด ทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มาเพิ่มความเสี่ยงให้เกิด “มะเร็งปอด” ได้อีกด้วย แล้วจะมีข้อควรระวังอย่างไร ไปดูกัน

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด มะเร็งปอด

  • สูบบุหรี่หรือควันบุหรี่ ถือได้ว่าเป็นตัวหลักของความเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุด เพราะบุหรี่ประกอบไปด้วยสารก่อมะเร็งจำนวนมาก และบุหรี่ยังไม่ได้ส่งผลร้ายแค่กับผู้สูบเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อคนรอบข้างที่ได้ควันบุหรี่อีกด้วย
  • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งปอด หากคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด จะมีโอกาสเสี่ยงที่เป็นมะเร็งปอดไปด้วย เนื่องจากโรคมะเร็ง มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม
  • สารพิษและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การได้รับสารพิษ อย่าง สารหนู ก๊าซเรดอน รังสีต่างๆ หรือจะเป็นมลภาวะทางอากาศที่ไม่ดี, ควันดำจากท่อไอเสียรถ, ฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนสูดอากาศหายใจเป็นประจำ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้
  • ความเสี่ยงตามอายุ โดยทั่วไปบุคคลที่เสี่ยงจะเป็น มะเร็งปอด จะมีช่วงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ปี ขึ้นไป แต่ในปัจจุบัน บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดได้เช่นกัน
มะเร็งรู้เร็ว รักษาได้

ข้อควรปฏิบัติหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

  • ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้สูบบุหรี่
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษและมลภาวะทางอากาศ เช่น เขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทำงานที่มีฝุ่นควัน หรือค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

สรุป

โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเป็น การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือหลากหลายในเชิงคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆ ก็ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงได้ หากจะให้วางใจมากขึ้น

ควรทำประกันสุขภาพไว้ เผื่อตอนคุณเกิดป่วยไม่สบายขึ้นมา จะได้ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา