ปลูกกัญชากัญชง มีวิธีใช้อย่างไร ให้ถูกกฎหมาย

กัญชากัญชงถูกกฎหมายแล้วสามารถปลูกและใช้ทำอะไรได้บ้าง? หลังจากเกิดการถกเถียงกันมานานระหว่างกัญชาคือ ยา หรือ สารเสพติด วันนี้ TPIS จะไขทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับกัญชาทั้งเรื่องของการขาย การปลูก การสูบ และการนำไปใช้ สามารถทำได้ไหม? กัญชากัญชงปลูกและใช้อย่างไร ไม่ให้โดนจับเข้าคุก? และสารTHC คืออะไร มีผลกับการใช้กัญชาให้ถูกกฎหมายหรือเปล่า มาดูกันเลยครับ

กัญชา กัญชง มีวิธีใช้อย่างไร ให้ถูกกฎหมาย

1. กัญชากัญชงครอบครองได้ไหม ครอบครองอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

การครอบครองกัญชาไม่ผิดกฎหมาย เราสามารถครอบครองเท่าไหร่ก็ได้ เพียงแต่กัญชาในครอบครองนั้นต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(THC) ไม่เกิน 0.2% หากครอบครองกัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วย เช่นกัน

แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตำรวจจับทันที เพราะตำรวจต้องนำกัญชาที่สกัดแล้วไปตรวจในห้องแลปก่อนว่าสาร THC เกิน 0.2% จริงหรือไม่ จึงจะสามารถจับและถอนใบอนุญาตเราได้ หากเป็นเพียง “ต้นกัญชา” หรือ “ใบกัญชา” ที่ยังไม่ได้สกัดจะไม่สามารถวัดค่าTHCได้ และไม่สามารถจับเราได้ในทันที

2. กัญชากัญชงปลูกในบ้านได้ไหม? ปลูกได้กี่ต้น?

          ตอนนี้ กัญชาสามารถปลูกในบ้านได้ กี่ต้นก็ได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่อย่าลืม ลงทะเบียนจดแจ้งในแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” หรือ เว็บไซต์ https://plookganja.fda.moph.go.th/  กันสักหน่อยรับประกันไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลาด้วยครับ หลังจากลงทะเบียนจดแจ้งเรียบร้อยเราจะได้รับ ใบจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก อย. อีกด้วย (แต่ใบจดแจ้งสามารถถูกถอนได้หากไม่ทำตามวัตถุประสงค์ของ อย. นะครับ)

3. สูบกัญชาได้ไหม? สูบอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย?

          TPIS ขอให้ข้อมูลดังนี้ว่ากัญชาสามารถสูบได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ยังผิดกฎหมายอยู่หากสูบในรูปแบบมวน เพราะ กรมสรรพสามิตยังไม่ได้มีการอนุญาตในการสูบแบบมวนได้เพราะไม่มีอากรแสตมป์ นอกจากนี้การสูบในพื้นที่สาธารณะ และรบกวนผู้อื่น ก็ยังผิดกฎหมาย ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

มาตรา 25 (กำหนดให้กรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ ต้องประสบกับเหตุนั้นให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งรวมถึง

  • อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนและสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศ จากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ
  • การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส-ads-article

4. ขายกัญชาได้ไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า หรือต้องขออนุญาต?

การขายกัญชานั้นไม่จำต้องขออนุญาต และไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่เราต้องทำการจดแจ้งและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. อาหาร และ พ.ร.บ. ยา รวมถึงห้ามนำไปขายให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามโฆษณา และ ห้ามขายแบบมวน

นอกจากนี้กัญชาที่เราปลูกนั้นสาร THC ต้องไม่เกิน 0.2% แต่ถ้าหากเราต้องการขายกัญชาที่สาร THC ในกัญชาเกิน 0.2% จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อก็ต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตามที่เคยกล่าวไว้จึงจะสามารถขายได้

กัญชากัญชงสามารถนำไปเป็นส่วนผสมอย่างไรให้ถูกกฎหมาย?

กัญชาและกัญชง สามารถนำไปเป็นส่วนผสมได้ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องเป็นกัญชาในประเทศเท่านั้น ห้ามนำเข้าทั้งเมล็ด และสารสกัด โดยส่วนที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมได้ คือ เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ราก เส้นใย เมล็ด ใบ (ห้ามมีช่อหรือยอดติดมา) และสาร THC จะต้องไม่เกิน 0.2% เท่านั้น นะครับ

ถึงแม้ว่ากัญชาที่มีสาร THC น้อยกว่า 0.2% จะมีคุณสมบัติเป็นยามากกว่าสารเสพติด แต่การสูบกัญชาก็ยังคงให้โทษทั้งทางกฎหมายหากรบกวนผู้อื่น และโทษที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด หากสูบเอาควันกัญชาเข้าปอดเป็นเวลานาน และการสูบบุหรี่ผสมกัญชาก็ สามารถก่อมะเร็งได้มากกว่าบุหรี่ตามปกติเพราะการสูบกัญชาแบบพันลำ 4 มวน = สูบบุหรี่ 20 มวน หรือ 5 เท่าเลยทีเดียว

ห้ามขายออนไลน์-ห้ามขายในที่สาธารณะ-ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

ในร่าง พ.ร.บ.กัญชา มาตรา 15 กำหนดให้ผู้ที่ต้องการขายกัญชาหรือสารสกัดกัญชาต้องขอใบอนุญาตเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์ แต่ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตจะอยู่ที่ 5,000 บาท ถ้าหากผู้ใดขายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

สรุปสุดท้ายนี้

โทษของกัญชาก็มีอยู่ไม่น้อย ใครคิดจะลองใช้ TPIS ขอแนะนำว่าควรศึกษาให้ดี เพราะถ้าหากคุณใช้กัญชาเกินขนาดของสาร THC เข้าสู่ร่างกายจำนวนมากเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพ

โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดที่อาจจะมากับกัญชา ด้วยความห่วงใยจาก ตรีเพชรอินชัวรันส์