ค่ารักษามะเร็ง

ค่ารักษามะเร็ง แพงแค่ไหน?

ค่ารักษามะเร็ง โดยปกติจะอยู่ประมาณที่ 300,000 บาท – 8,500,000 บาท ขึ้นอยู่กับมะเร็งแต่ละชนิด และขึ้นอยู่กับ ระยะของมะเร็ง โรงพยาบาล และวิธีรักษาด้วย หากรักษาด้วยวิธีการพิเศษอย่าง Targeted Therapy ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก โดย Targeted Therapy (การรักษามุ่งเป้า) เป็นวิธีรักษาที่จะไม่ทำลายเซลล์ปกติ แต่ออกฤทธิ์ทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น

ซึ่งสามารถป้องกันการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้ มีผลข้างเคียงน้อยกว่า และประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ้งราคาจะอยู่ที่ 250,000 บาท /เข็ม และในปัจจุบัน การรักษาแบบ Targeted Therapy (การรักษามุ่งเป้า) สามารถรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดอีกด้วย ทีนี้เราลองมาดูค่ารักษามะเร็ง คร่าวๆ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันว่าโรคมะเร็งแต่ละชนิด มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง

9 โรคมะเร็งกับค่ารักษา

1. มะเร็งสมอง (Brain tumor)

วิธีการรักษาแบบ IMRT/VMAT

 • ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท
 •  MRI Simulation (30 ครั้ง) 8,000 บาท
 •  ค่าหน้ากาก 6,000 บาท
 •  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท
 •  ค่าคำนวณ 10,000 บาท
 •  ค่าฉายรังสี (4,000×30 ครั้ง) 120,000 บาท
 •  ค่า CBCT 10,800 บาท

รวมเป็น 164,800 บาท

2. มะเร็งศีรษะและลำคอ

วิธีการรักษาแบบ 3 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500 บาท
 • ค่าหน้ากาก 6,000 บาท
 • ค่าคำนวณ 6,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,500×35 ครั้ง) 87,500 บาท
 • ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์) 12,600 บาท
 • MRI Simulation 8,000 บาท

รวมเป็น 130,100 บาท

วิธีการรักษาแบบ IMRT/VMAT

 •  ค่า CT Simulation 8,500 บาท
 • MRI Simulation 8,000 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500 บาท
 • ค่าหน้ากาก 6,000 บาท
 • ค่าคำนวณ 10,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (4,000×35 ครั้ง) 140,000 บาท
 • ค่า CBCT 12,600 บาท

รวมเป็น 186,600 บาท

3. มะเร็งเต้านม

วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท
 • ค่าคำนวณ 6,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,500×25 ครั้ง) 62,500 บาท
 • Boote electron 3,500 บาท
 • ค่า port film 4,000 บาท

รวมเป็น 84,500 บาท

วิธีรักษาแบบ 2 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) 2,000 บาท
 • ค่าคำนวณ 800 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,400×25 ครั้ง) 60,000 บาท
 • Boote electron 3,500 บาท
 • ค่า port film 3,000 บาท

รวมเป็น 69,300 บาท

4. มะเร็งปอด

วิธีการรักษาแบบ IMRT/VMAT

 • ค่าจำลองการฉายรังสี  8,500 บาท
 • ค่าเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมการหายใจ (35 ครั้ง) 25,000 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท
 • ค่าคำนวณ 10,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (4,000×35 ครั้ง) 140,000 บาท
 • ค่า CBCT 12,600 บาท

รวมเป็น 197,600 บาท

วิธีรักษาแลล 3 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท
 • ค่าเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมการหายใจ (35 ครั้ง) 25,000 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท
 • ค่าคำนวณ 6,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,500×35 ครั้ง) 87,500 บาท
 • ค่า CBCT 12,600 บาท

รวมเป็น 141,100 บาท

5.มะเร็งหลอดอาหาร

วิธีรักษาแบบ VMAT

 • ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท
 • ค่าฉีดรังสีทึบแสง 1,500 บาท
 • ค่าคำนวณ 10,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (4,000×30 ครั้ง) 120,000 บาท
 • ค่า CBCT 10,800 บาท

รวมเป็น 150,800 บาท

6. มะเร็งลำไส้ใหญ่

วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท
 • MRI Simulation (28 ครั้ง) 8,000 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท
 • ค่าคำนวณ 6,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง) 70,000 บาท
 • ค่า CBCT 9,000 บาท

รวมเป็น 103,000 บาท

7. มะเร็งต่อมลูกหมาก

วิธีรักษาแบบ IMRT/VMAT

 • ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท
 • MRI Simulation 8,000 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท
 • ค่าคำนวณ 10,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (4,000×35 ครั้ง) 140,000 บาท
 • ค่า CBCT 14,400 บาท

รวมเป็น 182,400 บาท

8. มะเร็งปากมดลูก

วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท, MRI Simulation 8,000 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท, ค่าคำนวณ 6,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง) 70,000 บาท
 • ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง 17,400 บาท
 • MRI Brachytherapy 24,000 บาท
 • ค่า CBCT 9,000 บาท

รวมเป็น 144,400 บาท

9. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

 • ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500 บาท
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500 บาท
 • ค่าหน้ากาก 6,000 บาท
 • ค่าคำนวณ 6,000 บาท
 • ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์) 18,000 บาท
 • ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง) 70,000 บาท

รวมเป็น 110,000 บาท

ทั้งหมดนี้ คือจำนวนเงินค่ารักษาโรคมะเร็ง คร่าวๆ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หากเราต้องการความสะดวกรวดเร็วหรือต้องการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ค่ารักษามะเร็ง อาจแพงกว่านี้ประมาณ 30 – 40% ซึ่งเงินมีผลต่อการรักษาไหมเราควรรับมือกับค่าใช้จ่ายอย่างไร มีวิธีลดค่ารักษาไหม ตามมาดูกันเลย

ค่ารักษามะเร็งราคาแพงหรือราคาถูกขึ้นอยู่กับ ?

อย่างแรกที่ทุกคนรู้กันคือเรื่องสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน หรือรัฐบาล และทีมแพทย์ผู้รักษา สำหรับเรื่องนี้ จำนวนเงินย่อมมีผล เพราะ สถานที่ที่มีเครื่องมือครบย่อมรักษาได้ดีกว่า แต่ควรสอบถามแพทย์ และพยาบาลด้วยว่าการรักษาของ สถานพยาบาลนั้น มีวิธีรักษาอย่างไร และพอจะขอลด หรือ งดอะไรที่ไม่สำคัญได้บ้าง แต่ทางที่ดีก็ไม่ควรจะขอลดหรืองดการรักษาจากโรงพยาบาลเลยจะดีกว่า

ถ้าไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินอะไรมากมาย แต่ถ้าหากกลัวว่าค่ารักษาจะบานปลาย สิ่งที่เราทำได้และง่ายที่สุด คือ ตรวจสุภาพหากพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยเงินก้อนที่ไม่ใหญ่มาก

แต่ถ้าตรวจพบช้าและอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว จะทำได้แค่รักษาประคองอาการและต้องใช้งบก่อนใหญ่ได้ หรือ ทางที่ดีที่สุดคือมีประกันมะเร็ง FWD ติดไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะก็ได้ หากเราต้องการรู้ว่าประกันมะเร็ง FWD ดีอย่างไรและ ประกันมะเร็ง FWD สามารถช่วยอะไรเราบ้างก็ตามมาอ่านกันต่อได้เลย

ประกันมะเร็ง FWD ดีอย่างไร?

ถ้าเรามีประกันมะเร็ง FWD เรายังต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหม ตอบได้ตรงนี้เลยว่าไม่ต้องกังวล เพราะ ประกันมะเร็ง FWD จะจ่ายให้ทุกอย่าง ทุกบาททุกสตางค์ โดยที่เราไม่ต้องควักเงินเองสักบาท รักษาฟรีตั้งแต่ตรวจเจอโรคระยะแรกจนจบการรักษาเรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเลย รักษาไม่ถึงเกินวงของกรมธรรม์ประกันภัย ก็ยังมีเงินเหลือก็เก็บ เพราะเงื่อนไขนั้นคือ เจอ จ่าย จบ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save