ประกันชีวิตมีกี่ประเภท แต่ละประกันชีวิตเหมาะกับใคร

ประกันชีวิตมีกี่ประเภท แต่ละประกันชีวิตเหมาะกับใคร
ประกันชีวิต แต่ละแบบเหมาะกับใคร

ประกันชีวิตซื้อไว้เพื่ออะไร ซื้อประกันชีวิตทำไม ประกันชีวิตมีกี่ประเภท เหมาะสำหรับใคร วันนี้ TPIS จะมาชวนคุยเรื่องประกันชีวิตกันบ้าง หลังจากพูดเรื่องประกันรถยนต์มานาน มาเริ่มกันที่ประกันพื้นฐานแบบแรกกันเลยดีกว่า ประกันชีวิต หลักๆ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

 • ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน
 • ประกันชีวิตแบบพิเศษ

ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน มี 4 รูปแบบ

1. ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา (Term insurance)

เป็นประกันที่คุ้มครองชีวิตของผู้ทำประกันระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งประกันชีวิตชั่วระยะเวลานี้ค่าเบี้ยประกันจะต่ำ แต่ทุนประกันชีวิตจะสูงมาก และสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี และเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิต แต่เมื่อหมดระยะเวลาการคุ้มครองแล้วไม่ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นจนหมดสัญญา ผู้ทำประกันชีวิตก็จะไม่ได้รับเงินคืน เป็นการจ่ายทิ้งนั้นเอง

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา เหมาะกับใคร

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลาเหมาะกับคนที่ต้องการส่งเบี้ยประกันไม่เยอะแต่ต้องการทุนประกันชีวิตสูงๆ สำหรับคนที่ทำงานเสี่ยงสูง หรือกำลังวางแผนทำธุรกิจหรืออาชีพ ที่มีความเสี่ยง เผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาคนข้างหลังจะได้ดำเนินชีวิตหรือธุรกิจต่อไปได้

2. ประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole life insurance)

เป็นประกันชีวิตที่จ่ายค่าเบี้ยถึงระยะเวลาหนึ่งซึ่งสามารถเลือกชำระเบี้ยได้ตั้งแต่ 10 ปี – 90 ปี และความคุ้มครองยาวนานตลอดชีพจนถึง 90 ปี หรือ 99 ปี (แล้วแต่เงื่อนไขประกันชีวิต) เมื่อหมดอายุสัญญาจะได้เงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ประกันชีวิตตลอดชีพยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากร)

ประกันชีวิตตลอดชีพ เหมาะกับใคร

เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อประกันชีวิต ค่าเบี้ยครั้งละน้อยๆ คุ้มครองนานๆ ต้องการความยืดหยุ่นสูง และประกันชีวิตตลอดชีพถือว่าเป็นประกันชีวิตที่น่าเริ่มทำเป็นประกันชีวิตแรกๆ อีกด้วย เพราะทำความเข้าใจง่ายกว่าประกันรูปแบบอื่นๆ

3. ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ (Endowment / Saving Insurance)

ประกันชีวิตประเภทนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องเงินปันผลระหว่างทาง และเรื่องเงินปันผลทบต้น ซึ่งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะจ่ายเงินต้นพร้อมปันผลให้เมื่อครบอายุสัญญา หรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากร) และมีสภาพคล่องสูงกว่าประกันรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถขอเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนดอีกด้วย

ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เหมาะกับใคร

เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต ควบคู่ไปกับการออมเงินแบบระยะยาวเป็นประจำ และมีผลตอบแทนความเสี่ยงต่ำ เพื่อเก็บเงินไว้ใช้สำหรับอนาคตในรูปแบบเงินก้อน

4. ประกันชีวิต แบบบำนาญ (Annuity insurance)

เป็นประกันที่คุ้มครองชีวิตเหมือนกับประกันชีวิตอื่นๆ แต่จะทยอยจ่ายเบี้ยประกันพร้อมผลตอบแทนเล็กน้อยคืนให้เราทุกปีตามจำนวนเบี้ยที่จ่ายไป เมื่อครบอายุสัญญา หรือ เมื่อผู้ทำประกันชีวิต อายุ 55 – 60 ปี จนถึงกำหนดอายุที่เลือกไว้ แต่ถ้าหากเราเกิดเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับทุนประกันที่ทำไว้พร้อมกับเงินบำนาญ ที่จ่ายไปทั้งหมดอีกด้วย

ประกันชีวิต แบบบำนาญ เหมาะกับใคร

ประกันบำนาญเหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเล็กน้อยพร้อมกับเงินใช้หลังเกษียณอย่างสม่ำเสมอทุกปี และต้องการส่งต่อมรดกให้ลูกหลานหากเราเสียชีวิตด้วย

ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ

1. ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit Linked, Universal Life)

ประกันชีวิตรูปแบบพิเศษนี้ จะแบ่งเบี้ยประกันที่เราจ่ายออกไปเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. ทุนประกันชีวิต
 2. ค่าธรรมเนียม
 3. การลงทุน

โดย Unit-Linked และ Universal Life จะนำเงินที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปลงทุนและเป็นทุนชีวิตให้กับเรา โดยการลงทุนจะมีความแตกต่างกันดังนี้

 • Unit-Linked

เราจะสามารถเลือกกองทุนจาก บลจ. ที่บริษัทประกันคัดมาให้เราเลือก ซึ่งทำให้ประกันรูปแบบนี้อาจจะทำผลกำไร หรือ ขาดทุน ให้เราก็ได้ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เราเลือกนั้นเอง

 • Universal Life

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้บริหารกองทุนให้ โดยเราจะไม่สามารถเลือกกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่จะลงทุนเองได้ แต่ในทางกลับกันบริษัทประกันชีวิตก็จะการันตีผลตอบแทนที่แน่นอนให้กับเรา

ประกันแบบควบการลงทุนเหมาะกับใคร

ประกันชีวิตรูปแบบควบการลงทุน เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต พร้อมกับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตรูปแบบอื่นๆ แต่จำเป็นต้องสามารถลงทุนระยะยาวหลายปีได้

2. ประกันผู้สูงอายุ (Elderly insurance)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุรูปแบบนี้ สามารถซื้อได้ทันที ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามปัญหาสุขภาพ หรือตรวจสุขภาพเลย แต่ค่าเบี้ยจะค่อนข้างแพง เพราะ ผู้ทำประกันชีวิตรูปแบบนี้ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพติดตัวอยู่แล้ว

ประกันผู้สูงอายุเหมาะกับใคร

ประกันชีวิตผู้สูงอายุนี้ เหมาะกับทำเพื่อส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ หรือไม่สามารถทำประกันชีวิตรูปแบบอื่นได้แล้ว เช่น ติดปัญหาสุขภาพ อายุเกิน คุ้มครองไม่ครอบคลุม ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เคยทำสูงขึ้นมาก

สรุป ทำประกันชีวิตแบบไหนดี

เราควรศึกษาประกันทุกรูปแบบก่อนทำประกัน เพื่อเลือก และวางแผนการทำประกันให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของเรา จะไม่ทำประกันเกินความจำเป็นจนจ่ายเบี้ยไม่ไหว แต่ถ้าหากใครต้องการลงทุนร่วมกับการทำประกันชีวิตแนะนำให้ศึกษาหารายละเอียดเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมด้วย แต่ถ้าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ www.tripetchinsurance.com หรือ โทร.02-792-2160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น