คาถาแก้ชีวิตดวงตก การเงิน การงาน ความรัก

คาถาแก้ชีวิตดวงตก การเงิน การงาน ความรัก

ในบางช่วงบางตอนของชีวิต เราอาจตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ทำอะไรติดขัด ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าช่วงดวงตก ในช่วงเวลาแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ในทันทีทันใด แต่ก็มีวิธีที่จะคลี่คลายปัญหาให้เบาบางโดยการท่องคาถาแก้ดวงตก แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหน อยู่ที่ศรัทธาและความเชื่อของแต่ละคน

แก้ดวงตกด้วยคาถา วิธีสวดให้เห็นผล

การสวดมนต์คาถาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทย และการสวดมนต์ก็เป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจได้ คาถาบทหนึ่งที่เชื่อกันว่าสวดแล้วจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา คือ ‘คาถาบูชาดวงชะตาพิชัยสงคราม’ เป็นบทที่คนไทยนิยมสวดแก้ดวงตก

คาถาพิชัยสงคราม
สวดนะโม 3 จบ ตามด้วยคาถา
นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานังวุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทาเอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

วิธีการสวดบูชาดวงชะตา ให้นั่งสวดที่หน้าหิ้งพระ เขียนชื่อ-นามสกุลของเราใส่ในกระดาษ นำไปวางที่ฐานพระพุทธรูป สวดให้ครบ 9 จบ

คาถาเสริมดวงการเงิน เรียกโชคลาภ

การเงินติดขัด ลองใช้วิธีสวดคาถาเรียกโชคลาภเพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานหาเงินมากยิ่งขึ้น คาถาที่จำง่าย เป็นคำสั้นๆ แต่ความหมายดี เหมาะกับการท่องทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ คือ ‘คาถาหัวใจเศรษฐี’ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คำสวด: อุ อา กะ สะ
สวดทุกเช้า วันละ 5 จบ ระหว่างที่สวดให้ระลึกถึงความหมายของคำทั้ง 4 ความหมายเหล่านี้ เป็นหลักความจริงของการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

  • อุ มาจากคำว่า อุฏฐานสัมปะทา หมายถึง ขยันหาเงินอย่างสุจริต
  • อา มาจากคำว่า อารักขสัมปะทา หมายถึง ขยันเก็บออมเงิน
  • กะ มาจากคำว่า กัลป์ยาณมิตตะตา หมายถึง การเลือกคบคนดีเพื่อพาเราไปในทางที่ดี
  • สะ มาจากคำว่า สะมะชีวิตา หมายถึง การเลือกใช้เงินให้หมาะสมกับฐานะ
อยากให้งานปัง ท่องคาถาไหนดี

อยากให้งานปัง ท่องคาถาไหนดี

ดวงการงานมีรุ่งก็ต้องมีร่วงบ้าง ท่องคาถาการงานก้าวหน้าบทนี้เพื่อการเจรจาที่ราบรื่น ได้รับความเมตตาจากหัวหน้า แวดล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมงานที่ดี

ตั้งนะโม 3 จบ
อิติปาระมิตา ติงสา อิติสัพพัญญะ มาคะตา อิติโพธิ มุนุปปัตโต อิติปิโส จะตะมะโน นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ (9 จบ)

คาถาเปิดทางพบคู่ที่ดี

หากความรักยังมีอุปสรรคอยู่ มีคาถาเสริมดวงความรักสำหรับผู้ที่มีสถานะต่างๆ กันดังนี้

คาถาสำหรับคนโสดนานเกินไป เนื้อคู่ไม่มา
ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา เอวันตัง ชะยะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโส ธะเกฯ

คาถามัดใจแฟนสำหรับคนมีคู่ที่อยากรักกันนานๆ
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ จิตตังสะมาเรมะมะเอที เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
สำหรับคาถานี้มีเคล็ดเล็กน้อยคือท่องคาถาพร้อมอมลูกอมก่อนพูดคุยกับแฟน

คาถายูเทิร์นสำหรับคนที่เลิกกับแฟนและอยากคืนดี
นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

บางคนที่ท่องคาถานี้ใช้วิธีเขียนชื่อตัวเอง+ชื่อแฟนเก่าถือไว้ในมือขณะสวดด้วย อย่างไรก็ตาม วิธีการและเคล็ดลับต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล

ชีวิตคนเราย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ระคนกันไป ช่วงไหนที่รุ่งเรืองให้รีบตักตวงความสุขไปพร้อมๆ กับการทำความดีและดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท เพราะเรื่องของดวงตกไม่ใช่เกิดจากดวงดาวเพียงอย่างเดียว แต่ในทางพุทธศาสนา สาเหตุของความเป็นไปในช่วงต่างๆ ของชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากกรรม หรือการกระทำของตัวเรานั่นเอง

ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ