ปัญหาการถูกบูลลี่ทางสื่อโซเชียลในโลกไซเบอร์

ปัญหาการถูกบูลลี่ทางสื่อโซเชียลในโลกไซเบอร์

การกลั่นแกล้ง ด่าทอ สร้างข่าวปลอมให้ผู้อื่นเสียหายบนอินเทอร์เน็ต หรือ ไซเบอร์บูลลี่ เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในปัจจุบัน เพราะเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนนึงของชีวิตเราแทบจะตลอดเวลา เพราะโทรศัพท์มือถือเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้การก่อกวน คุกคาม ทำได้หลายช่องทางและเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากไซเบอร์บูลลี่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้ว ยังมีความรุนแรงมากกว่าการกลั่นแกล้งทั่วไป ตรงที่สามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้โดยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง แต่การกลั่นแกล้งรูปแบบนี้

นอกจากส่งผลร้ายต่อเหยื่อแล้ว ยังส่งผลต่อผู้กระทำด้วย เพราะทุกการกระทำจะถูกจับตามองโดยผู้คนจำนวนมาก และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำนั้นด้วยหรือที่เรียกว่า “ ทัวร์ลง ”

ความน่ากลัวของไซเบอร์บูลลี่ คือ

การไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งแตกต่างจากการกลั่นแกล้งแบบทั่วไป ตรงที่เหยื่อรู้จักผู้กลั่นแกล้งและสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้ตักเตือนหรือยับยั้งการกลั่นแกล้งได้ แต่ในการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต ผู้กลั่นแกล้งสามารถใช้นามแฝงไม่ระบุชื่อได้

ซึ่งการไม่เปิดเผยตัวตนนี้ทำให้เหยื่อไม่สามารถตอบโต้ได้ และยังทำให้ผู้กระทำมีอำนาจในการกลั่นแกล้งมากขึ้น

นอกจากนี้การไม่เปิดเผยตัวตนทำให้บังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากในการติดตามตัวผู้กลั่นแกล้งมาลงโทษ

ผลกระทบจากไซเบอร์บูลลี่

ผลกระทบที่น่ากลัวของไซเบอร์บูลลี่ คือ ทำให้เหยื่อมีปัญหาด้านคุณค่าในตนเอง ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า เพราะ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีที่รุนแรงที่สุด ไซเบอร์บูลลี่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายของเหยื่อและพฤติกรรมทำร้ายตัวเองได้

ดังนั้น ปัญหาไซเบอร์บูลลี่จึงมีความสำคัญ และควรแก้ไขให้เร็วที่สุด ไม่ใช่เพียงลงโทษผู้กลั่นแกล้งเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเยียวยาเหยื่อจากไซเบอร์บูลลี่ด้วย เพราะ การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเหยื่อจนไปถึงชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็น การเรียน การงาน รวมถึงคนรอบข้างอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่ถูกรังแกจนเกิดความกลัวหรือวิตกกังวล จนขาดเรียนอย่างต่อเนื่องและมีปัญหาการเรียนไม่ทันซึ่งส่งผลต่ออนาคตของเด็กโดยตรงได้ หรือ พนักงานที่ถูกรังแกจนไม่สามารถพูดหรือป้องกันตัวจากการถูกกลั่นแกล้งได้ อาจนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ (Toxic Workplace) ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการทำงานของเพื่อนร่วมงานได้ด้วย

วิธีแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลี่

การแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลี่ คือ ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลที่ตามมาของไซเบอร์บูลลี่ โดยผู้ปกครองและครู มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อการกระทำบนโลกอินเตอร์เน็ต ส่วนในด้านของบริษัทเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียลมีเดียสามารถช่วยเหลือได้โดยใช้เครื่องมือในการยืนยันตัวตน และนโยบายในการกรองเนื้อหาที่นำไปสู่ไซเบอร์บูลลี่

แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคงต้องพึ่งนโยบายจากภาครัฐ ที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

โดยกระตุ้นให้ผู้คนคำนึงถึง ข้อดี-ข้อเสีย ของการกระทำและอีกวิธีหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมาย แม้ว่ากฎหมายจะไม่สามารถป้องกันปัญหาไซเบอร์บูลลี่ได้ครอบคลุม

แต่สิ่งที่สำคัญคือจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นอาชญากรรม และผู้ที่มีส่วนร่วมจะได้รับบทลงโทษที่ร้ายแรง

นอกจากนี้จำเป็นต้องเยียวยาเหยื่อพร้อมกับช่วยเหลือเหยื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องด้วย

สรุป

ปัญหาไซเบอร์บูลลี่ในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยและจะร้ายแรงมากขึ้นในอนาคตหากทุกภาคส่วนยังคงนิ่งนอนใจ

ดังนั้น ทุกคนควรช่วยเหลือดูแลสอดส่องพฤติกรรมบนโลกออนไลน์และส่งเสริมการใช้คำพูดที่ให้เกียรติกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายไซเบอร์บูลลี่และเยียวยาเหยื่อด้วย เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเหยื่อได้

หากใครต้องการผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพกายรวม สุขภาพจิตสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพได้ที่ www.tripetchinsurance.com หรือ โทร. 02-792-2160