วิธีเก็บของสดในตู้เย็น ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ในตู้เย็นให้อยู่ได้นาน

วิธีเก็บของสดในตู้เย็น ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ในตู้เย็นให้อยู่ได้นาน

ในช่วงเศรษฐกิจที่ราคาผัก ราคาเนื้อสูงขึ้น หลายคนจึงมักเลือกซื้ออาหารสดมาตุนไว้ เพื่อทำอาหารกินเอง เพราะประหยัดกว่าการซื้อข้าวกินเป็นมื้อ แต่อาหารสดเป็นสิ่งที่เน่าเสียง่าย หากเก็บไม่ถูกวิธี จะทำให้คุณภาพของอาหารลดลง เสียรสชาติ และอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นกับร่างกายของเราได้ ดังนั้น การเก็บรักษาอาหารสดในตู้เย็นอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณสามารถถนอมอาหารและรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้นาน

หลักการเก็บของสดในตู้เย็น

หลักการสำคัญในการเก็บของสดในตู้เย็นให้อยู่ได้นาน คือ การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการปนเปื้อน

  • อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บของสดในตู้เย็นอยู่ที่ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
  • ความชื้น การควบคุมความชื้นจะช่วยลดการสูญเสียน้ำในอาหาร ทำให้อาหารสดคงความชุ่มชื้นและไม่เหี่ยวเฉา
  • การปนเปื้อน การแยกประเภทของอาหารและการห่อหุ้มอาหารให้มิดชิด จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกัน

วิธีเก็บของสดประเภทต่างๆ

วิธีเก็บของสดประเภทต่างๆ

ของสดแต่ละประเภทมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ดังนี้

เนื้อสัตว์ ควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส หรือเก็บในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แต่ไม่ควรเก็บนานเกิน 2-3 วัน

ผักผลไม้ ควรเก็บไว้ในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และควรแยกประเภทของผักผลไม้เพื่อป้องกันการเน่าเสีย

ผลิตภัณฑ์นม ควรเก็บไว้ในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และควรดื่มหรือนำไปประกอบอาหารให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ไข่ไก่ ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยให้ด้านป้านอยู่ด้านบน เพราะด้านป้านจะมีฟองอากาศอยู่ภายใน พอพลิกขึ้นด้านบน จะทำให้ไข่แดงไม่แตกเร็ว สามารถช่วยให้ไข่เก็บไว้ได้นานขึ้น และไม่ควรล้างไข่ก่อนนำไปเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลายได้

เทคนิคการเก็บของสดให้อยู่ได้นาน

เทคนิคการเก็บของสดให้อยู่ได้นาน

นอกจากการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการปนเปื้อนแล้ว ยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่ช่วยยืดอายุของอาหารสดได้ เช่น

  • การห่อหุ้มอาหาร การห่อหุ้มอาหารด้วยพลาสติกแรปหรือฟอยล์ จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำและการปนเปื้อน
  • การแช่แข็งแบบช็อค การแช่แข็งแบบช็อคคือการลดอุณหภูมิของอาหารอย่างรวดเร็ว เพื่อคงคุณภาพของอาหาร
  • การหมักดอง การหมักดองเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบดั้งเดิม โดยใช้เกลือ น้ำตาล หรือน้ำส้มสายชู เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

การเก็บรักษาอาหารสดในตู้เย็นอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุของอาหาร คงคุณภาพของอาหาร และป้องกันการเกิดโรค โดยวิธีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การปนเปื้อน และเทคนิคอื่นๆ การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ จะช่วยให้คุณสามารถถนอมอาหารและรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้

ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ