ฟังธรรมะได้บุญ พักผ่อนกาย สบายจิต

ฟังธรรมะได้บุญ พักผ่อนกาย สบายจิต

เมื่อมีโอกาสฟังธรรมะ ควรตั้งใจฟังด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส มีความสนใจและเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ทำให้เราได้ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ฝึกจิตใจให้สูงขึ้น เรียกว่าทั้งได้บุญและสบายใจไปพร้อมกัน

ฟังธรรมะสบายจิต ได้บุญกุศล

การฟังธรรมะเป็นเรื่องมงคล คนที่สนใจฟังธรรมะจริงๆ ก่อนอื่นเรามักจะต้องนั่งนิ่งๆ ทำสมาธิให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งใจรับฟังคำสั่งสอนอย่างมีสติและนำไปปฏิบัติจริงด้วย จึงจะได้บุญกุศลและได้อานิสงส์แรง การฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20-30 นาที บางทีก็เป็นชั่วโมง พระสงฆ์สมัยใหม่มักจะนำเรื่องเบาๆ เข้าใจง่ายมาบรรยายธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมจิตใจ เปลี่ยนนิสัยและประพฤติของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น

บางเรื่องที่เคยทำไม่ดีไว้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขเสียใหม่ หลังจากฟังธรรมะแล้วคิดตกผลึกตามแล้วนำเอาหลักธรรมคำสอนที่ได้ฟังเทศน์จากพระมาใช้ประโยชน์ เมื่อคิดดีก็ก่อให้เกิดความสบายใจ นับเป็นประโยชน์ข้อใหญ่ที่เห็นผลจริงๆ

คนไทยสายบุญนิยมฟังธรรมะทางวิทยุ รายการโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ธรรมะให้ข้อคิดดีๆ ที่พบเจอได้เสมอในชีวิตจริงของเราทุกคน ช่วยยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรม พร้อมแนะนำแนวทางชีวิตให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สำหรับธรรมมะและคำสอนจากพระสงฆ์บางหัวข้ออาจยากเกินไปสักหน่อย แต่ถ้าฟังซ้ำบ่อยๆ

เราก็จะเข้าใจและได้คำตอบในสิ่งที่่ถูกต้อง ตอบโจทย์ความสงสัยในชีวิตกลายมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “บาปบุญคุณโทษ” หรือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ที่หลายคนได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งสนุกและเกิดความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษจริงๆ การฟังธรรมะจึงเป็นกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วสบายใจ ช่วยให้จิตใจไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง หรือฟุ้งซ่าน

ฟังธรรมะก่อนนอน ผ่อนคลายหลับสนิท

ชีวิตเราหนีไม่พ้นเรื่องเครียด พอเกิดปัญหาด้านใดด้านหนึ่งก็เกิดความทุกข์ตามมา กลายเป็นเรื่องกลุ้มใจ หรือฟุ้งซ่านมาก จะนอนอย่างไรก็นอนไม่หลับ ถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ แนะนำให้ฟังธรรมะหรืออ่านนิทานธรรมแฝงคติธรรมสั้นๆ เอาไว้คลายเครียดก่อนนอน ทั้งผ่อนคลาย ทั้งให้แง่คิด ช่วยให้สมองและจิตใจปล่อยวางปัญหาที่พบเจอมาตลอดทั้งวัน เมื่อคลายความกังวลได้แล้วก็ช่วยให้หลับง่ายหลับสบาย หลายคนฟังธรรมะแรกๆ ก็สนุกดี ทำไปนานๆ ก็เพลินเหมือนนั่งสมาธิ บางทีหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ เมื่อหลับง่ายและหลับสนิทด้วย ตื่นมาสมองก็สดใสอิ่มเอิบ

ฟังธรรมะเตือนสติ ได้ข้อคิดดีๆ

ฟังธรรมะเตือนสติ ได้ข้อคิดดีๆ

หลายคนสงสัยว่าเราฟังธรรมะแล้วนำมาดับทุกข์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจริงไหม ทำได้อย่างไร ? คำตอบง่ายๆ ว่าธรรมะดับทุกข์ได้จริง ดับกิเลสได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเราจะมีอารมณ์โกรธ เกลียด คิดริษยา เศร้าโศก หมดกำลังใจ สิ้นหวัง เศร้าหมอง หรือเกิดความคิดลบใดๆ ก็ตาม

การฟังธรรมะช่วยให้จิตหยุดการปรุงแต่งและเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ การฟังธรรมะสะท้อนให้เห็นความดีงาม หรือความบกพร่องในตัวของเราเอง เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านข้อคิดสอนใจให้เรารู้จักและรับรู้ความจริงของชีวิต

คอยเตือนสติตัวเองว่าเจอความทุกข์เมื่อใด หรือเจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจก็อย่าท้อ ให้ลองค้นหาวิธีดับทุกข์ หรือคลายทุกข์ ค้นหาแนวทางปล่อยวางแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำให้มีภูมิคุ้มกันจิตใจแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกๆ เรื่องในชีวิตเลย

ดูเหมือนการฟังธรรมะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องการฝึกสติให้สตรอง เวลาพบเจอเรื่องผิดหวัง เกิดความขุ่นเคืองใจก็ทำใจนิ่งๆ และปล่อยวาง กรณีที่พบเจอเรื่องร้ายแรงกระทบกระเทือนใจมากก็ให้คิดละวางให้ได้ เปลี่ยนความคิดว่าความทุกข์นั้นเป็นบททดสอบ ทุกคนต้องเจอกับความทุกข์ เป็นเรื่องปกติธรรมดา

แล้วความทุกข์ความท้อก็จะลดลงไปเองตามธรรมชาติ วิธีการฝึกทำสมาธิและฝึกวิปัสสนาช่วยลดความฟุ้งซ่าน ช่วยลดการปรุงแต่งความคิดน้อยลง ทำจิตใจให้เป็นปกติได้เร็วขึ้น เมื่อใจไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็จะเกิดสมดุล ลดละความทุกข์ได้ในที่สุด

ฟังธรรมะสอนใจ รู้จักปล่อยวาง

ฟังธรรมะสอนใจ รู้จักปล่อยวาง

การฟังธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเข้าใจปัญหามากมาย สอนใจให้ใจสงบ รู้จักปล่อยวาง ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะถ้ามีความอยากมากเกินไป หรือครอบครองเป็นเจ้าของมากเกินไป สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นภาระ ไม่เฉพาะความทุกข์ที่มากเกินไปจนกลายเป็นภาระเท่านั้น แต่ความสุขที่มากเกินไปก็กลายเป็นภาระได้เช่นกัน

หากเปรียบเทียบความทุกข์เป็นฟืนหรือท่อนไม้ เมื่อคนเรารู้จักปล่อยวาง ไม่แบกความทุกข์เอาไว้ ไม่ว่าชีวิตจะพบปัญหาอะไรหากปล่อยวางได้ก็จะรู้สึกเบาขึ้น เรียกว่าถ้าคุณไม่หนีปัญหา รู้เท่าทันทุกข์ คุณก็จะมีความสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาให้ผ่านพ้นไปในที่สุด

การฟังธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเข้าใจปัญหามากมาย สอนใจให้เข้มแข็ง พร้อมเตือนสติให้คิดบวก หยุดคิดเรื่องเครียด ฟังธรรมะแล้วรู้จักให้อภัย ไม่หลงติดกับความทุกข์ เป็นกำลังใจสำหรับคนท้อแท้ให้อดทน มีสติ และชีวิตเป็นสุขเสมอ

ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์รับ voucher สูงสุด 300 บาท

สำหรับคนที่สนใจฟังธรรมะก่อนนอน ปัจจุบันมีหลายช่องทางให้เลือก ทั้งหนังสือธรรมะพร้อมบทสวดสั้นๆ มีนิทานธรรมะให้ฟังทางวิทยุ รวมทั้งฟังธรรมะออนไลน์ช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลาย ฟังสบายๆ นอนหลับสนิทฝันดี

ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save