ฟังธรรมะได้บุญ พักผ่อนกาย สบายจิต

ฟังธรรมะได้บุญ พักผ่อนกาย สบายจิต

เมื่อมีโอกาสฟังธรรมะ ควรตั้งใจฟังด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส มีความสนใจและเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ทำให้เราได้ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ฝึกจิตใจให้สูงขึ้น เรียกว่าทั้งได้บุญและสบายใจไปพร้อมกัน

ฟังธรรมะสบายจิต ได้บุญกุศล

การฟังธรรมะเป็นเรื่องมงคล คนที่สนใจฟังธรรมะจริงๆ ก่อนอื่นเรามักจะต้องนั่งนิ่งๆ ทำสมาธิให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งใจรับฟังคำสั่งสอนอย่างมีสติและนำไปปฏิบัติจริงด้วย จึงจะได้บุญกุศลและได้อานิสงส์แรง การฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20-30 นาที บางทีก็เป็นชั่วโมง พระสงฆ์สมัยใหม่มักจะนำเรื่องเบาๆ เข้าใจง่ายมาบรรยายธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมจิตใจ เปลี่ยนนิสัยและประพฤติของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น

บางเรื่องที่เคยทำไม่ดีไว้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขเสียใหม่ หลังจากฟังธรรมะแล้วคิดตกผลึกตามแล้วนำเอาหลักธรรมคำสอนที่ได้ฟังเทศน์จากพระมาใช้ประโยชน์ เมื่อคิดดีก็ก่อให้เกิดความสบายใจ นับเป็นประโยชน์ข้อใหญ่ที่เห็นผลจริงๆ

คนไทยสายบุญนิยมฟังธรรมะทางวิทยุ รายการโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ธรรมะให้ข้อคิดดีๆ ที่พบเจอได้เสมอในชีวิตจริงของเราทุกคน ช่วยยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรม พร้อมแนะนำแนวทางชีวิตให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สำหรับธรรมมะและคำสอนจากพระสงฆ์บางหัวข้ออาจยากเกินไปสักหน่อย แต่ถ้าฟังซ้ำบ่อยๆ

เราก็จะเข้าใจและได้คำตอบในสิ่งที่่ถูกต้อง ตอบโจทย์ความสงสัยในชีวิตกลายมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “บาปบุญคุณโทษ” หรือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ที่หลายคนได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งสนุกและเกิดความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษจริงๆ การฟังธรรมะจึงเป็นกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วสบายใจ ช่วยให้จิตใจไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง หรือฟุ้งซ่าน

ฟังธรรมะก่อนนอน ผ่อนคลายหลับสนิท

ชีวิตเราหนีไม่พ้นเรื่องเครียด พอเกิดปัญหาด้านใดด้านหนึ่งก็เกิดความทุกข์ตามมา กลายเป็นเรื่องกลุ้มใจ หรือฟุ้งซ่านมาก จะนอนอย่างไรก็นอนไม่หลับ ถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ แนะนำให้ฟังธรรมะหรืออ่านนิทานธรรมแฝงคติธรรมสั้นๆ เอาไว้คลายเครียดก่อนนอน ทั้งผ่อนคลาย ทั้งให้แง่คิด ช่วยให้สมองและจิตใจปล่อยวางปัญหาที่พบเจอมาตลอดทั้งวัน เมื่อคลายความกังวลได้แล้วก็ช่วยให้หลับง่ายหลับสบาย หลายคนฟังธรรมะแรกๆ ก็สนุกดี ทำไปนานๆ ก็เพลินเหมือนนั่งสมาธิ บางทีหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ เมื่อหลับง่ายและหลับสนิทด้วย ตื่นมาสมองก็สดใสอิ่มเอิบ

ฟังธรรมะเตือนสติ ได้ข้อคิดดีๆ

ฟังธรรมะเตือนสติ ได้ข้อคิดดีๆ

หลายคนสงสัยว่าเราฟังธรรมะแล้วนำมาดับทุกข์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจริงไหม ทำได้อย่างไร ? คำตอบง่ายๆ ว่าธรรมะดับทุกข์ได้จริง ดับกิเลสได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเราจะมีอารมณ์โกรธ เกลียด คิดริษยา เศร้าโศก หมดกำลังใจ สิ้นหวัง เศร้าหมอง หรือเกิดความคิดลบใดๆ ก็ตาม

การฟังธรรมะช่วยให้จิตหยุดการปรุงแต่งและเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ การฟังธรรมะสะท้อนให้เห็นความดีงาม หรือความบกพร่องในตัวของเราเอง เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านข้อคิดสอนใจให้เรารู้จักและรับรู้ความจริงของชีวิต

คอยเตือนสติตัวเองว่าเจอความทุกข์เมื่อใด หรือเจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจก็อย่าท้อ ให้ลองค้นหาวิธีดับทุกข์ หรือคลายทุกข์ ค้นหาแนวทางปล่อยวางแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำให้มีภูมิคุ้มกันจิตใจแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกๆ เรื่องในชีวิตเลย

ดูเหมือนการฟังธรรมะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องการฝึกสติให้สตรอง เวลาพบเจอเรื่องผิดหวัง เกิดความขุ่นเคืองใจก็ทำใจนิ่งๆ และปล่อยวาง กรณีที่พบเจอเรื่องร้ายแรงกระทบกระเทือนใจมากก็ให้คิดละวางให้ได้ เปลี่ยนความคิดว่าความทุกข์นั้นเป็นบททดสอบ ทุกคนต้องเจอกับความทุกข์ เป็นเรื่องปกติธรรมดา

แล้วความทุกข์ความท้อก็จะลดลงไปเองตามธรรมชาติ วิธีการฝึกทำสมาธิและฝึกวิปัสสนาช่วยลดความฟุ้งซ่าน ช่วยลดการปรุงแต่งความคิดน้อยลง ทำจิตใจให้เป็นปกติได้เร็วขึ้น เมื่อใจไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็จะเกิดสมดุล ลดละความทุกข์ได้ในที่สุด

ฟังธรรมะสอนใจ รู้จักปล่อยวาง

ฟังธรรมะสอนใจ รู้จักปล่อยวาง

การฟังธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเข้าใจปัญหามากมาย สอนใจให้ใจสงบ รู้จักปล่อยวาง ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะถ้ามีความอยากมากเกินไป หรือครอบครองเป็นเจ้าของมากเกินไป สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นภาระ ไม่เฉพาะความทุกข์ที่มากเกินไปจนกลายเป็นภาระเท่านั้น แต่ความสุขที่มากเกินไปก็กลายเป็นภาระได้เช่นกัน

หากเปรียบเทียบความทุกข์เป็นฟืนหรือท่อนไม้ เมื่อคนเรารู้จักปล่อยวาง ไม่แบกความทุกข์เอาไว้ ไม่ว่าชีวิตจะพบปัญหาอะไรหากปล่อยวางได้ก็จะรู้สึกเบาขึ้น เรียกว่าถ้าคุณไม่หนีปัญหา รู้เท่าทันทุกข์ คุณก็จะมีความสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาให้ผ่านพ้นไปในที่สุด

การฟังธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเข้าใจปัญหามากมาย สอนใจให้เข้มแข็ง พร้อมเตือนสติให้คิดบวก หยุดคิดเรื่องเครียด ฟังธรรมะแล้วรู้จักให้อภัย ไม่หลงติดกับความทุกข์ เป็นกำลังใจสำหรับคนท้อแท้ให้อดทน มีสติ และชีวิตเป็นสุขเสมอ

สำหรับคนที่สนใจฟังธรรมะก่อนนอน ปัจจุบันมีหลายช่องทางให้เลือก ทั้งหนังสือธรรมะพร้อมบทสวดสั้นๆ มีนิทานธรรมะให้ฟังทางวิทยุ รวมทั้งฟังธรรมะออนไลน์ช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลาย ฟังสบายๆ นอนหลับสนิทฝันดี

ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ