ทางม้าลาย ประโยชน์ และกฎหมายที่คนใช้ถนนควรรู้

ทางม้าลาย ประโยชน์ และกฎหมายคนควรรู้

ทางม้าลายประโยชน์และกฎหมายคนควรรู้

ทางม้าลายประโยชน์หลักคืออะไร

ทางม้าลาย คือเครื่องหมายสีขาวสลับดำ และในบางที่อาจมีสัญญาณไฟสำหรับข้ามถนน โดยมีกฎหมายรองรับ ที่มาพร้อมข้อบังคับให้รถจะต้องลดความเร็ว และหยุดเพื่อให้ผู้สัญจรทางเท้าข้ามถนนก่อน แต่ผู้สัญจรทางเท้าก็จำเป็นต้องข้ามถนนด้วยทางม้าลายเช่นกัน ยกเว้นในบริเวณใกล้เคียงจะไม่มีทางม้าลายหรือสะพานลอย

ทางม้าลายกับข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับผู้ใช้รถ

กฎหมายทางม้าลายที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้ หากมีผู้ต้องการข้ามทางม้าลาย รถจะต้องชะลอและหยุดห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อให้ผู้สัญจรทางเท้าข้ามถนนให้หมดหรือรอให้เวลาสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามหมดเสียก่อนถึงจะสามารถจะขับรถต่อไปได้

ถ้าผู้สัญจรทางเท้าข้ามถนนตรงทางม้าลาย จะได้รับการคุ้มครองทางกกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา 152 กำหนดอัตราโทษสำหรับการขับขี่รถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน มีโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

กับ มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้

(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ

(๓) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร

(๔) เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย

หากขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางม้าลาย เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 400 – 1,000 บาท หากผู้ถูกชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จะได้รับความผิดเพิ่มอีก

แต่ถ้าผู้สัญจรทางเท้าไม่ได้ข้ามถนนบนทางม้าลาย มาตรา 104 บัญญัติไว้ว่า ภายในระยะ 100 เมตร นับจากทางข้าม ห้ามมิให้เดินข้ามทางนอกจากทางข้าม และ มาตรา 147 ระบุว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ มาตรา 104 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และหากถูกรถชน ผู้ที่ข้ามถนนโดยไม่ข้ามในทางที่กำหนดก็จะมีความผิดร่วม

หากหยุดหรือจอดรถใกล้กับทางม้าลายในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม ก็จะมีความผิดตามมาตรา 57 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

ทางม้าลาย สำคัญอย่างไร

กฎหมายการจราจรสำหรับผู้ใช้รถและถนนมีความสำคัญต่อผู้สัญจรทุกคนทุกฝ่าย ผู้เดินทางเท้าก็เช่นกันที่ต้องปฏิบัติตามกฎของการจราจร การข้ามถนน ควรข้ามเฉพาะทางม้าลายหรือสะพานลอยเท่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยของผู้สัญจรทุกคน เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิด เพราะการข้ามถนนไม่ตรงจุดที่กำหนดให้ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายควรรักษากฎระเบียนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

เช็กเบี้ยประกันรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ฟรีคลิกที่นี่