พ.ร.บ. รถยนต์ขาดไปแล้วหลายวัน เจ้าของรถต้องทำยังไงบ้าง? มาดู!

Key Takeaways

 • พ.ร.บ. รถยนต์ คือ สิ่งที่กฎหมายกำหนดมาว่ารถยนต์ทุกคันต้องมี ซึ่งหากนำรถยนต์ที่ พ.ร.บ. ขาด ไม่ว่าจะกี่วัน กี่เดือน หรือกี่ปี มาวิ่งบนท้องถนน ก็จะถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • ผลเสียของการปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ขาด คือ เสียค่าปรับ, ต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ และต้องออกค่าเสียหายเองหากเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งหากปล่อยให้ พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ขาดเกิน 3 ปีขึ้นไป ทะเบียนรถยนต์คันนั้นจะถูกระงับทันที

คนที่มีรถยนต์ในครอบครอง น่าจะทราบกันดีในเรื่องกฎระเบียบและสิ่งที่เจ้าของรถต้องทำเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี การซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รวมไปถึงการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีคนที่เผลอลืมต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ไป วันนี้ TPIS เลยรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้มาฝากกัน ทั้งคำถามที่ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ขาดได้กี่วัน? หรือ ผลเสียของการปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ขาด เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่อง พ.ร.บ. รถยนต์ กันมากขึ้น

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร?

พ.ร.บ. รถยนต์
ภาพ: พ.ร.บ. รถยนต์

เป็นหนึ่งสิ่งที่คนมีรถคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่สำหรับคนขับหน้าใหม่อาจจะยังสงสัยว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ประกัน พ.ร.บ. ที่คนชอบพูดถึงกันมันแตกต่างจากประกันรถยนต์ทั่วไปอย่างไร ซึ่ง พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ว่านั้นก็คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่เอาไว้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์โดยเฉพาะ และตามกฎหมายรถยนต์ทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ รถยนต์ โดยจะต้องต่ออายุในทุก ๆ ปี และไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ ขาด เนื่องจากเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์  ซึ่ง พ.ร.บ. รถยนต์ภาคบังคับ กับ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีความแตกต่างกันดังนี้

 • รถทุกคันจำเป็นต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ แต่จะมีหรือไม่มีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็ได้
 • พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองเพียงค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ในขณะที่ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ จะคุ้มครองค่าเสียหายของตัวรถยนต์ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนประกันนั้น ๆ

ผลเสียที่จะตามมาหากปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ขาด

อุบัติเหตุทางรถยนต์
ภาพ: อุบัติเหตุทางรถยนต์

1. เสียค่าปรับ เนื่องจาก พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องมี และหากเจ้าของรถเกิดปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาด ไม่ว่าจะกี่วันหรือกี่ปี ก็จะโดนค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เพราะถือเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายจราจร

2. ต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ เนื่องจากการต่อภาษีรถยนต์จะต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ. รถยนต์ในการทำเรื่อง ดังนั้นหาก พ.ร.บ. รถยนต์ขาด ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้

3. ต้องออกค่าเสียหายเองหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม เช่น หากเกิดอาการบาดเจ็บก็จะต้องออกค่ารักษาเอง หรือหากในอุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายผิด ก็จะต้องออกค่าเสียหายให้กับคู่กรณีอีกด้วย

พ.ร.บ. รถยนต์ขาดได้กี่วัน?

พ.ร.บ. รถยนต์
ภาพ: พ.ร.บ. รถยนต์

“เจ้าของรถไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ขาดแม้แต่วันเดียว”

เนื่องจากตามระเบียบกฏหมายที่ระบุเอาไว้ว่าให้รถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องมี ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ ดังนั้นตามหลักความเป็นจริงแล้ว เจ้าของรถจึงไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ขาดแม้แต่วันเดียว เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงนั้น นอกจากที่เราจะต้องเป็นคนออกค่าเสียหายเองแล้ว เรายังจะต้องเสียค่าปรับที่ปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาด สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท อีกด้วย

หากเกิดอุบัติเหตุตอน พ.ร.บ. รถยนต์ขาด จะได้รับความคุ้มครองไหม?

อุบัติเหตุทางรถยนต์
ภาพ: อุบัติเหตุทางรถยนต์
 • พ.ร.บ. ขาด และเจ้าของรถเป็นฝ่ายถูก
  เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะที่ พ.ร.บ. ขาดไปแล้วหลายวัน ถึงแม้จะเป็นฝ่ายถูก ก็ต้องออกค่ารักษาพยาบาลเอง แต่จะยังได้รับเงินชดเชยจากฝ่ายที่ผิด แต่หากรถยนต์ยังมีประกันภัยภาคสมัครใจอยู่ ไม่ว่าจะประกันชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 ก็จะได้รับความคุ้มครองและสามารถเคลมกับบริษัทประกันรถยนต์นั้น ๆ ได้ตามปกติ
 • พ.ร.บ. ขาด และเจ้าของรถเป็นฝ่ายผิด
  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างที่ พ.ร.บ. ขาดไปแล้วหลายวัน แล้วพบว่าเป็นฝ่ายผิด นอกจากจะต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองแล้ว คู่กรณียังสามารถเรียกค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และกองทุนจะตามเรียกเก็บเงินจากเราภายหลัง อีกทั้งยังต้องโดนโทษปรับกรณี พ.ร.บ. ขาดอีกด้วย

พ.ร.บ. ขาด แล้วต้องการต่อภาษีรถยนต์ ต้องทำยังไงบ้าง?

พ.ร.บ. รถยนต์ขาด
ภาพ: พ.ร.บ. รถยนต์ขาด

เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ไม่ได้ใช้รถนาน ๆ จนเผลอลืมต่อทั้ง พ.ร.บ. และ ภาษีรถยนต์ พอถึงเวลาต้องกลับมาใช้รถ ก็ต้องทำเรื่องต่อ พ.ร.บ. และ ภาษีรถยนต์ ให้เรียบร้อยก่อนจะเอารถออกมาใช้ ซึ่งมีขั้นตอนการต่ออายุ ดังนี้

1.พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ขาดไม่เกิน 2 ปี

สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้เลยทันที แต่จะโดนค่าธรรมเนียมเนื่องจากต่อภาษีรถยนต์ล่าช้าเกินกำหนด โดยมีค่าปรับอยู่ที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งเจ้าของรถยนต์จะต้องทำการซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ให้เรียบร้อยเพื่อนำเอกสารไปต่อภาษี

2. พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ขาด 2 ปีขึ้นไป

ภาษีรถยนต์ขาดไป 2 ปี ยังถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย เนื่องจากทะเบียนรถยนต์ยังไม่ถูกระงับ ทำให้สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้เลยทันที แต่จะมีค่าปรับเนื่องจากต่อภาษีล่าช้าอยู่ที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน และจะต้องไม่ลืมซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ที่ขาดไป เพื่อนำเอกสารมาต่อภาษี ส่วนรถยนต์คันไหนมีอายุเกิน 7 ปี จะต้องนำรถไปตรวจสภาพจาก กรมขนส่ง หรือ ตรอ. เนื่องจากต้องใช้ใบรับรองในการต่อภาษีเช่นกัน

3. พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ขาด 3 ปีขึ้นไป

ใครที่ไม่ได้ใช้รถนาน ๆ จนทำให้ พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ขาดเกิน 3 ปี จะต้องไปจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ เนื่องจากทะเบียนรถยนต์คันนั้นได้ถูกระงับการใช้งานไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลให้เจ้าของรถต้องเสียทั้งค่าทำเรื่องขอจดทะเบียนใหม่, ค่าภาษีที่ค้างชำระ, ค่าปรับกรณีต่อภาษีล่าช้า (ร้อยละ 1 ต่อเดือน), ค่าตรวจสภาพรถ และค่า พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเสียเงินจำนวนมากแล้ว ยังจะต้องเสียเวลาในการดำเนินเรื่องอีกด้วย ดังนั้นทางที่ดีเราไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ขาด จะเป็นการดีที่สุด

สามารถต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ได้ไหม?

พ.ร.บ. รถยนต์
ภาพ: พ.ร.บ. รถยนต์

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ที่กรมการขนส่งให้ลำบากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว เราสามารถต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่า พ.ร.บ. จะขาดไปกี่วันแล้วก็ตาม โดยสามารถต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งทุกคนสามารถต่อ พ.ร.บ. กับ TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โดยเลือกซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับเพียงอย่างเดียว หรือซื้อควบคู่ไปกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็ได้เช่นกัน เพียงเช็กค่าเบี้ยประกันรถยนต์แบบง่าย ๆ หรือซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ภาคบังคับ ได้ที่นี่!

ทั้งหมดนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของรถที่เผลอลืมและปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ของตัวเองขาดไป ส่วนใครที่สนใจต่อประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือสนใจสมัครประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่ยังต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันนั้น ๆ ก็สามารถให้ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิสเป็นผู้ดูแลในการเลือกแบบประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจคุณมากที่สุด เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์

เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น