ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

Key Takeaways 

 • ค่าสินไหมทดแทน คือ การเยียวยาความเสียหายจากบริษัทประกัน อาจเป็นได้ทั้งเงิน การซ่อมแซม การทดแทน หรือการสร้างทรัพย์สินให้ใหม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงในกรมธรรม์
 • สำหรับค่าสินไหมทดแทนประกันรถยนต์ สามารถเรียกได้ทั้งค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และทดแทนสำหรับรถยนต์ที่เสียหายโดยสิ้นเชิง

เวลาทำประกันเคยมีใครสงสัยไหมว่า ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร? ถ้าเกิดอุบัติเหตุประกันจะชดเชยค่าสินไหมให้เราในกรณีไหน วันนี้ตาม TPIS ไปรู้จักกับค่าชดเชยส่วนนี้กันให้มากขึ้น ว่าเราจะได้ประโยชน์ส่วนไหนบ้าง แล้วต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง

ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร?

การประเมินความเสียหายสำหรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

ภาพ: การประเมินความเสียหายสำหรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

ค่าสินไหมทดแทน คือ การเยียวยาแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยบริษัทประกันจะชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยการเยียวยาจะชดเชยให้ได้หลายแบบ เช่น เงินค่าเสียหาย การซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือให้สิ่งของทดแทน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก โดยบริษัทประกันจะพิจารณาการชดเชยจากความเสียหายจริง 

นอกจากนี้ถ้าความเสียหายไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้ บริษัทก็อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าทำขวัญ หรือค่าเสียหายจากการลงโทษแทน

เรื่องน่ารู้: 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคำว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้ว่า สิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ทำ เพื่อชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วย

ค่าสินไหมทดแทนให้แบบไหนได้บ้าง?

แบบฟอร์มเคลมประกันรถยนต์

ภาพ: แบบฟอร์มเคลมประกันรถยนต์

อย่างที่บอกไปแล้วว่าบริษัทประกันจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้หลายแบบ โดยจะระบุไว้แล้วในกรมธรรม์ จะมีให้เลือก 4 แบบ โดยบริษัทประกันและผู้เอาประกันต้องตกลงกันให้เรียบร้อย 

ส่วนใหญ่บริษัทจะพิจารณาการชดเชยจากความเสียหาย ต้นทุน ความสมเหตุสมผล ไปจนถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยแต่ละแบบจะชดเชย ดังนี้

1. การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 

การให้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน โดยให้เท่ากับมูลค่าความเสียหายจริง ถือเป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด ดีต่อทั้งบริษัทประกันและผู้รับผลประโยชน์

2. การซ่อมแซม (Repair) 

บริษัทจะซ่อมแซมทรัพย์สินให้ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ดังเดิม เหมาะกับความเสียหายบางส่วน ที่ยังซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

3. การจัดหาทรัพย์สินทดแทน (Replacement) 

บริษัทจะจัดหาทรัพย์สินแบบเดียวกับทรัพย์สินเดิมที่เสียหายไป เหมาะกับการกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง

4. การทำให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) 

เป็นการสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่ ให้เหมือนก่อนเกิดเหตุ ส่วนใหญ่จะใช้กับประกันวินาศภัย แต่ไม่นิยมมากนัก เพราะยุ่งยาก ซับซ้อน

สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรถยนต์  เรียกได้ทั้งค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ไปจนถึงค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งแต่ละประเภทจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ จะมีอะไรบ้างนั้น ตาม TPIS ไปดูกันต่อได้เลย!

ค่าสินไหมทดแทน ประกันรถยนต์ เรียกร้องค่าอะไรได้บ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. ค่าซ่อมรถ

การซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุ

ภาพ: การซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุ

แน่นอนว่าพอเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ก็ต้องเสียหาย ก็ต้องมีค่าสินไหมทดแทนสำหรับซ่อมรถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบจากสภาพจริงก่อน รวมถึงดูหลักฐานต่าง ๆ ด้วย เพื่อแจ้งเคลมต่อไป จึงควรเตรียมรายละเอียดของอุบัติเหตุให้พร้อม เช่น วัน เวลา สถานที่  เพื่อให้การแจ้งเคลมสะดวกยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอค่าสินไหมทดแทน ค่าซ่อมรถ (รถประกัน)

 • ใบเคลมหรือใบรับรองความเสียหายตัวจริง 
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถ
 • ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
 • รูปถ่ายรถยนต์ก่อนซ่อม ระหว่างซ่อม และหลังซ่อม พร้อมเปรียบเทียบอะไหล่
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • บัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชี 

2. ค่ารักษาพยาบาล

การกรอกแบบฟอร์มเคลมค่ารักษาพยาบาล

ภาพ: การกรอกแบบฟอร์มเคลมค่ารักษาพยาบาล

ไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเจ็บหนัก ก็ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากประกันทั้งนั้น หากเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทประกัน อาจจะไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา จะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานไปยื่นของค่าสินไหมทดแทนกันทีหลัง

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล (รถประกัน)

 • ใบเคลมหรือใบรับรองความเสียหายตัวจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ 
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • บัตรประชาชน
 •  สำเนาสมุดบัญชี 

3. ค่าปลงศพ

ดอกไม้ในงานศพ

ภาพ: ดอกไม้ในงานศพ

ถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต ในแผนประกันก็จะมีค่าสินไหมทดแทนสำหรับปลงศพให้ด้วย โดยค่าปลงศพจะมีตั้งแต่ค่าทำศพตามแต่ละศาสนา การตกแต่งร่างกาย ฉีดยา แต่งตัวแต่งหน้าศพ ไปจนถึงค่าพิธีการ โดยค่าใช้จ่ายจะประเมินจากพิธีของแต่ละศาสนานั่นเอง

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอค่าสินไหมทดแทน ค่าปลงศพ (รถประกัน)

 • ชุดใบมรณบัตร
 • ใบรับรองการเสียชีวิต หรือใบชันสูตรพลิกศพ
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

4. ค่าทดแทนกรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss)

รถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง

ภาพ: รถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง

กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากจนรถยนต์เสียหายแบบที่ซ่อมให้กลับมาใช้งานไม่ได้แล้ว หรือเสียหายมากกว่า 70% ของราคารถยนต์ กรณีนี้จะเรียกว่าความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือ Total Loss บริษัทจะประเมินและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เต็มจำนวนทุนประกัน โดยเราจะต้องโอนซากรถให้บริษัทประกันด้วย แต่เมื่อโอนซากรถแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองในกรมธรรม์สิ้นสุดลงทันที

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอค่าสินไหมทดแทนรถเสียหายโดยสิ้นเชิง (รถบุคคลธรรมดา)

 • ใบเคลมหรือใบรับรองความเสียหายตัวจริง 
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • สมุดทะเบียนรถ (ลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
 • กุญแจรถ
 • ป้ายทะเบียนรถทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
 • ใบยืนยันการคืนทุนประกัน

หาแผนประกันที่ใช่ ได้รับสินไหมทดแทนครบ ลองเปรียบเทียบราคาก่อนที่ TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส

ใครที่เห็นว่าค่าสินไหมทดแทนคือส่วนสำคัญ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระตอนเกิดเหตุไม่คาดคิด ก็อย่าลืมหาแผนประกันที่เหมาะไลฟ์สไตล์ไว้ ถ้ายังไม่ชัวร์ว่าแผนไหนเป็นแผนที่ใช่ ลองเข้าไปเปรียบเทียบราคาแผนประกันกันได้ที่ TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส พร้อมโชว์ราคาได้เลยภายใน 3 นาที แถมยังมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ช่วยให้การทำประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • เบี้ยประกันผ่อนได้
 • เบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย
 • มืออาชีพคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และบริการอีกหลากหลายด้าน

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์
เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น