ตรอ. คืออะไร ทำไมต้องตรวจสภาพรถที่ ตรอ.

ตรอ. คืออะไร ทำไมต้องตรวจสภาพรถที่ ตรอ.

การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเป็นเรื่องสำคัญ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถประจำปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อทะเบียนรถ เรียกสั้นๆ ว่า ตรวจ ตรอ. การตรวจสภาพรถเพื่อให้มั่นใจว่ารถพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้เส้นทาง

ตรอ. คืออะไร ทำไมต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี

รถยนต์ใหม่ที่นำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและอายุการใช้งานยังไม่ครบ 7 ปี สามารถต่ออายุและเสียภาษีได้เลย ส่วนรถยนต์ที่ใช้งานมานานกว่า 7 ปีแล้ว ต้องไปตรวจสอบสภาพรถที่กรมขนส่งทางบกก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริงๆ มีความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ร่วมใช้ถนน ตรงตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกก่อนที่จะนำไปต่อภาษี

หากเจ้าของรถที่บ้านไกลหรือไม่สะดวกเดินทางหรือไม่มีเวลานำรถเข้าไปตรวจสภาพรถที่กรมขนส่งทางบก มีอีกทางเลือกหนึ่งคือนำรถไปตรวจที่ ‘ตรอ.’ ย่อมาจาก “สถานตรวจสภาพรถเอกชน” ซึ่งเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ตรวจสอบรถว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ก่อนจะนำไปต่อภาษี เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วย โดยเฉพาะรถเก่าที่มีอายุมากกว่า 7 ปีต้องตรวจสภาพรถก่อนเพื่อให้มั่นว่ารถยนต์มีสภาพพร้อมใช้จริงๆ

รถกี่ปีต้องเข้าตรวจสภาพรถ

สำหรับรถยนต์ที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. คือ รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี โดยเริ่มนับตั้งเเต่วันที่จดทะเบียนรถครั้งแรกจนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีหรือวันสุดท้ายของงวดภาษี รถทุกคันต้องจ่ายค่า พ.ร.บ. และจ่ายค่าภาษีรถทุกปีตลอดอายุการใช้งาน เจ้าของรถที่กลัวลืมต่อภาษี สามารถนำรถไปตรวจสภาพที่ ตรอ. และเลือกต่อภาษีล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน
กรณีที่เจ้าของละเลยการตรวจสภาพรถก็จะนำไปต่อภาษีไม่ได้ มีผลให้ทะเบียนรถขาดอายุ ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สามารถนำรถไปเข้าไฟแนนซ์ หรือไม่สามารถขอสินเชื่อทะเบียนรถได้ เจ้าของรถต้องต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อยก่อนจึงสามารถดำเนินธุรกรรมดังกล่าวได้ หากปล่อยให้รถขาดการต่อทะเบียนและขาดต่อภาษีนานกว่า 3 ปี เลขทะเบียนรถจะถูกยกเลิกทันที ต้องดำเนินการขอทะเบียนรถพร้อมชำระค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปีด้วย

ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง

ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง

เมื่อต้องนำรถยนต์ของตัวเองไปตรวจสภาพที่ ตรอ. เป็นครั้งแรก อาจไม่ทราบว่าการทำงานในส่วนนี้ตรวจเช็คอะไรอย่างไรบ้าง มาดูกันครับว่า ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรถในเบื้องต้น

อันดับแรกควรเช็กข้อมูลความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วน เช็คว่ารายละเอียดในเอกสารที่ระบุนั้นตรงกับตัวรถทั้งหมดด้วยการนำสมุดเล่มทะเบียนรถมาตรวจรายละเอียด เช่น ยี่ห้อรถ รุ่นรถ หมายเลขตัวรถ สีรถ เลขตัวถังและเครื่องยนต์ แผ่นป้ายทะเบียน ชนิดเชื้อเพลิง เป็นต้น หากมีการติดตั้งแก๊ส หรือแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับรถ เจ้าของรถต้องมีหนังสือรับรองประกอบการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ๆ ด้วย

2. ตรวจสอบสภาพตัวรถ

โครงสร้างเเละตัวถัง, พวงมาลัย, ที่ปัดน้ำฝน, สีตัวถัง, โคมไฟหน้าและโคมไฟเลี้ยว, กันชน, ล้อและยาง, บังโคลน, ประตู, กระจกข้าง และอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

3. ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และระบบภายใน

ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเชื้อเพลิง ระบบบังคับเลี้ยว, พวงมาลัย, ไฟสัญญาณ, สวิตช์ควบคุมต่างๆ , กระจกกันลม, เบาะที่นั่ง, เข็มขัดนิรภัย

4. ตรวจใต้ท้องรถ

ระบบบังคับเลี้ยว, ระบบรองรับน้ำหนัก รวมทั้งสปริง, แหนบ, โช้คอัพ, เพลาล้อและยาง, ระบบเบรก, ระบบส่งกำลัง, ระบบไอเสีย, ยาง, ระบบเชื้อเพลิง, อุปกรณ์ขจัดมลพิษ

5.ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก

เช็คระบบเบรกว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งาน

6.ตรวจสอบท่อไอเสียวัดค่าก๊าซ

ตรวจสอบวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่เกินกว่าที่กำหนด

7. ตรวจวัดค่าควันดำ

มีระบบกระดาษกรองไม่เกินร้อยละ 50 และระบบวัดความทึบแสงไม่เกินร้อยละ 45

8. ตรวจเสียงท่อจากท่อไอเสีย

ตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย ต้องดังไม่เกิน 100 เดซิเบล

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจ ตรอ.

ก่อนนำรถไปตรวจสภาพที่ ตรอ. จำเป็นต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

1. เอกสารเล่มทะเบียนรถ หรือเรียกว่า ‘ใบคู่มือจดทะเบียนรถ’ พร้อมสำเนาทะเบียนรถ (ทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เล่มสีเขียว)
2. เตรียมเงินค่าตรวจสภาพรถไปด้วย โดยรถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท, ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท, เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท หรือรถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยังไม่รวมกับค่าต่อ พรบ. และค่าต่อภาษีรถ)
3. ในกรณีรถอายุเกิน 7 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. แนบไปด้วย
4. หากตรวจสภาพรถไม่ผ่านในครั้งแรก ต้องนำรถมาตรวจสภาพรถใหม่ภายใน 15 วัน ซึ่งจะเสียค่าบริการครึ่งหนึ่งของราคาปกติ เเต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วจะต้องเสียค่าบริการตรวจใหม่เต็มจำนวน

หลังจากตรวจสอบรถยนต์ที่ ตรอ. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ นับว่าสะดวกสบายมากสำหรับผู้เสียภาษีที่จะยื่นชำระภาษีออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

ตรอ. ส่วนใหญ่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ หากคุณไม่ทราบว่าศูนย์ตรวจสภาพรถใกล้บ้านอยู่ตรงไหน สามารถค้นหาพิกัดของศูนย์ตรวจสภาพรถในละแวกบ้าน รวมถึงแผนที่นำทาง ช่วยให้คุณเดินทางไปตรวจสภาพรถได้อย่างสะดวกง่ายดาย

แนะนำให้ติดต่อ ตรอ. สาขาใกล้บ้านโดยตรงทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบวัน – เวลาทำการ ให้แน่ชัดก่อนเดินทางไป TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันภัย พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
    ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
  • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
    ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น