รวมทุกขั้นตอน อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ยากง่ายแค่ไหนมาดูกัน

Published Nov 6, 2023
รวมทุกขั้นตอน อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ยากง่ายแค่ไหนมาดูกัน

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้มีการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ โดยเกือบทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของกรมขนส่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดเวลาในการต่อใบอนุญาตขับขี่แล้ว ยังสามารถเลือกดำเนินการในวันเวลาที่ตัวเองสะดวกได้อีกด้วย เป็นการช่วยย่นระยะเวลาในการออกไปทำที่กรมขนส่งที่มีคนเยอะ ๆ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยลดความแออัด สำหรับการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร และ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เสร็จแล้วทําไงต่อ วันนี้ตรีเพชรอินชัวรันส์มีคำตอบมาฝาก

การสมัคร DLT E-learning ของกรมขนส่ง เพื่อ อบรมใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ในขั้นตอนแรกให้ลงทะเบียนเข้ารับการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ใหม่ ผ่านเว็บไซต์ DLT eLEARNING ของกรมขนส่งที่ https://dlt-elearning.com/ เมื่อเข้าไปในหน้าแรกให้กดที่แถบเมนู ‘ลงทะเบียนใหม่’ จากนั้นเว็บไซต์จะเปลี่ยนไปที่หน้าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และวันเดือนปีเกิด กดยอมรับให้ทางเว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากลงทะเบียน อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมา Login โดยคลิกไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ DLT eLEARNING ทำการ Login ด้วยเลขที่บัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ให้ใส่ตัวเลข 01012545 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการอบรมควรเตรียมคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และที่สำคัญคือระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นควรเข้าอบรมในวันเวลาที่ตัวเองสะดวก เนื่องจากในการอบรมจะใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง โดยทางกรมขนส่งจะมีการสุ่มคำถามให้ตอบในระหว่างการอบรมเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้เข้าอบรม ซึ่งต้องตอบคำถามภายใน 3 นาที จึงต้องอยู่ฟังวีดีโออบรมการจราจรจนจบ

คุณสมบัติผู้เข้า อบรมใบขับขี่ออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้า อบรมใบขับขี่ออนไลน์

เงื่อนไข อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทางกรมขนส่งได้กำหนดเฉพาะผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล รถขนส่ง หรือรถสาธารณะ ซึ่งในกรณีรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องเป็นการขอต่อใบอนุญาตจาก 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น แต่หากเป็นกรณีทำใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก หรือเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องไปดำเนินการที่กรมขนส่งเท่านั้น เพราะจะมีขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายร่วมด้วย

สำหรับระยะเวลาในการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ จะแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ใช้เวลาอบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลาอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมง และต้องทำแบบทดสอบข้อเขียน
 • ใบอนุญาตขับขี่เกิน 3 ปี ใช้เวลาอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมง ทำแบบทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถท่าบังคับของกรมขนส่งอีกครั้ง

ขั้นตอน อบรมใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับขั้นตอนการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 สามารถดำเนินการได้ก่อนใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ 90 วัน อีกทั้งยังสามารถสมัครอบรมไว้ล่วงหน้า หากสมัครแล้วไม่สะดวกเข้าอบรมจนจบ สามารถกลับมาดำเนินต่อภายหลังได้ภายในระยะ 90 วันหลังการสมัครอบรม โดยขั้นตอนในการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/ และเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดที่ลงทะเบียนไว้

2. เลือกการอบรมที่ต้องการ โดยปัจจุบันทางกรมขนส่งมีให้เลือกทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่

 • [ต่ออายุ] ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 • [ต่ออายุ] ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี
 • [ต่ออายุ] ใบอนุญาตขับรถขนส่ง
 • [ต่ออายุ] ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

3. เมื่อเลือกคลาสที่ต้องการสอบได้แล้วให้กดที่ ‘สมัครอบรม’ หลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นว่า ‘สมัครหลักสูตรสำคัญ’ และเวลาที่เหลือในการอบรม หากต้องการอบรมต่อให้กดที่แถบ “ดำเนินการต่อ”

4. ดูวีดีโอ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ จำนวน 5 วีดีโอให้ครบ โดยห้ามเร่ง หรือกดข้ามวีดีโอเด็ดขาด

5. หลังจากดูวีดีโอครบทั้ง 5 วีดีโอแล้ว ทางกรมขนส่งจะมีคำถามให้ผู้อบรมตอบ หากตอบผ่านทั้งหมดผู้อบรมจะได้รับใบแจ้งว่าผ่านการทดสอบแล้ว ให้ทำการแคปเจอร์หน้าจอผลนี้เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าผ่านการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการอบรมจะมีอายุ 6 เดือนหลังจากวันผ่านการอบรม

ขั้นตอน อบรมใบขับขี่ออนไลน์

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เสร็จแล้วต้องทำอย่างไร

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เสร็จแล้วทําไงต่อ เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผู้เข้า อบรมใบขับขี่ออนไลน์ใหม่ สงสัยมากที่สุด เพราะหลังจากอบรมออนไลน์ผ่านผู้เข้าอบรมจะได้เพียงใบแจ้งผลการอบรมผ่านเท่านั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนจะรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะไปรับใบอนุญาตขับขี่อย่างไร … เมื่อเราผ่านการอบรมแล้ว เราก็จะต้องไปยื่นเรื่องเพื่อขอออกใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงที่ขนส่ง โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. จองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue โดยในการจองให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่เลือกสำนักงานขนส่ง เลือกที่เมนูงานใบอนุญาต เลือกใบอนุญาตขับรถที่ต้องการ เลือกที่เมนูต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เลือกประเภทยานพาหนะ จากนั้นให้กรอกวันหมดอายุของใบอนุญาต กดยืนยันข้อมูล สำหรับขั้นตอนสุดท้ายให้เลือกประเภทงานที่ต้องการใช้บริการ กรอกวันที่ตัวเองสะดวกไปต่อใบขับขี่ และกดยืนยันข้อมูลอีกครั้ง หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบคิวและบันทึก QR code ที่เมนู ‘คิวของฉัน’

2. เมื่อถึงวันที่ลงทะเบียนไว้ในแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ ใบอนุญาตขับขี่เดิมตัวจริง และผลแสดง อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ไปยังขนส่ง แนะนำให้เดินทางไปกรมขนส่งก่อนเวลาที่ลงทะเบียนไว้ 10 – 30 นาที เพราะหากเลยเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์คิวที่จองไว้ในแอพพลิเคชั่นต้องจองคิวต่อใบขับขี่ใหม่

ง่ายและสะดวกมาก ๆ สำหรับขั้นตอนการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ที่เรานำมาฝาก … หากใบอนุญาตขับขี่ 5 ปีของคุณกำลังจะหมดอายุ แนะนำให้ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ล่วงหน้า อย่าปล่อยให้หมดอายุเกิน 1 ปีเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจต้องเสียเวลาไปสอบข้อเขียนและทดสอบการขับขี่เพิ่มเติม

หากคุณกำลังสนใจจะ ต่อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 หรือ ประกันรถยนต์ออนไลน์ แล้วล่ะก็… ที่ ตรีเพชรอินชัวรันส์ (TPIS) เสนอราคาเบี้ยประกันให้คุณคุ้มค่าที่สุด! เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการแนะนำการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างน่าพึงพอใจ คลิกที่เว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น