รถป้ายแดงควรรู้ข้อกฎหมาย ข้อระวังและข้อห้าม ถ้าไม่อยากถูกปรับ

รถป้ายแดงควรรู้ข้อกฎหมาย ข้อระวังและข้อห้าม ถ้าไม่อยากถูกปรับ

รถยนต์ใหม่มือหนึ่ง หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม ‘รถป้ายแดง’ เหตุที่เรียกกันแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ป้ายทะเบียนที่มีสีแดงมาจากศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาติดที่รถที่เพิ่งถอยใหม่ รวมไปถึงมีสมุดประจำรถเพื่อนำไปเป็นหลักฐานติดรถด้วย โดยการขับขี่รถป้ายแดงนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้รถประเภทนี้บังคับใช้อยู่ มาดูกันว่ารถป้ายแดงมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการใช้งานอะไรบ้าง

รถป้ายแดงคืออะไร? ทำไมต้องติด?

รถป้ายแดงคือรถใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนใช้งานกับกรมการขนส่งทางบก ใช้เพื่อเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนใช้งานรถยนต์ที่เรียกว่าป้ายขาว ซึ่งการฝ่าฝืนโดยไม่ติดป้ายทะเบียนชั่วคราวแล้วนำรถออกมาขับบนท้องถนนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

รวมกฎหมายและข้อห้ามรถป้ายแดงอะไรบ้าง?

รถป้ายแดงนั้นมีข้อจำกัดในการใช้งาน นั่นเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียน ซึ่งมีกฎหมายควบคุมดังนี้

1.ห้ามใช้ป้ายแดงเกิน 30 วัน

ห้ามใช้ป้ายแดงเกิน 30 วัน

ตามกฎหมายระบุเอาไว้ว่าห้ามใช้ทะเบียนป้ายแดงเกินระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ออกรถ เมื่อครบกำหนดต้องเปลี่ยนเป็นป้ายขาวทันที โดยการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนดถือมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร มีโทษปรับ 10,000 บาท จริง ๆ แล้วการขอจดทะเบียนเพื่อใช้งานรถใหม่นั้นใช้เวลาไม่นาน ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย

 • • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
 • • หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 • • หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาเช่าซื้อ
 • • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • • คำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

แต่สาเหตุที่หลายคนกว่าจะได้ป้ายขาวเพราะว่าศูนย์บริการดำเนินการช้ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเราจึงต้องเร่งรัดทางศูนย์บริการให้ดำเนินการให้เราโดยเร็ว จะได้ไม่เกินกำหนด

2.ห้ามใช้รถป้ายแดงในเวลากลางคืน

รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.เท่านั้น โดยสามารถอนุโลมได้จนถึงเวลา 20.00 น. เนื่องจากป้ายแดงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในสภาพกลางคืนที่มีแสงสว่างน้อย หากเกิดเหตุจะระบุเลขป้ายทะเบียนได้ยาก การฝ่าฝืนจะมีปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้ออนุโลมในการใช้งานเกินเวลาในกรณีจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลงบันทึกในสมุดคู่มือด้วย

3.ต้องพกสมุดคู่มือประจำรถทุกครั้งที่ใช้งาน

ต้องพกสมุดคู่มือประจำรถทุกครั้งที่ใช้งาน

ป้ายทะเบียนสีแดงนั้นมีสมุดคู่มือประกอบการใช้งานให้มาด้วย ซึ่งผู้ขับขี่ต้องพกติดรถทุกครั้งที่ขับขี่รถไปบนท้องถนน โดยต้องบันทึกรายละเอียดการเดินทางทุกครั้ง เช่น ยี่ห้อ , รุ่นของรถ , ระบุชื่อผู้ขับขี่ , สถานที่ไป , ระยะเวลาการใช้รถ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลการใช้รถ

4.รถป้ายแดงต้องใช้ในเขตจังหวัดที่ระบุเท่านั้น

รถป้ายแดงนั้นจะระบุให้ใช้เพียงภายในเขตจังหวัดที่ทำการจดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งเท่านั้น การขับขี่รถป้ายแดงข้ามจังหวัดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้สามารถอนุโลมได้ด้วยการทำเรื่องขออนุญาตจากนายทะเบียนขนส่งจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐานการขอ จึงจะสามารถใช้รถนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียนได้ ทั้งนี้ต้องทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานลงสมุดบันทึกประจำรถทุกครั้ง การใช้รถป้ายแดงนอกเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

รถใหม่ใช้ทะเบียนป้ายแดงได้นานแค่ไหน

ป้ายแดงนั้นเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวจากกรมการขนส่งทางบกที่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำไปติดตั้งให้กับรถยนต์ของลูกค้าเป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยป้ายแดงนั้นอนุญาตให้ใช้งานได้นาน 30 วันนับตั้งแต่วันออกรถ โดยการฝ่าฝืนใช้ป้ายแดงนานเกินกำหนด จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติคือการเร่งจดทะเบียนการใช้งานรถยนต์ หรือการขอจดป้ายขาวจากขนส่งโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถขับขี่รถได้อย่างถูกกฎหมาย สบายใจ

สรุป กฎหมายรถป้ายแดงต้องรู้

สรุป กฎหมายรถป้ายแดงต้องรู้

การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถป้ายแดง เช่น การใช้ป้ายแดงนานเกิน 30 วัน , การไม่พกสมุดคู่มือประจำรถทุกครั้งที่ขับขี่ , การใช้รถป้ายแดงเกินเวลาที่กำหนด (06.00-18.00 อนุโลมได้ถึง 20.00 น.) รวมไปถึงการใช้รถป้ายแดงนอกเขตจังหวัดที่ทำการจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งหมดนี้ถือเป็นความผิดลหุโทษ(มีโทษเบา) มีโทษปรับในอัตราไม่เกิน 10,000 บาท แม้จะเป็นฐานความผิดที่โทษไม่รุนแรง แต่การปฎิบัติตามกฎหมายถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

ผู้ที่ทำการซื้อรถกับศูนย์บริการต้องเน้นย้ำว่า ต้องใช้ป้ายแดงที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเพียงเท่านั้น เพราะบางศูนย์บริการมีการทำป้ายแดงขึ้นมาเองด้วยเหตุผลในเรื่องของป้ายแดงแท้จากขนส่งมีจำกัด

โดยป้ายแดงที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก หรือป้ายแดงแท้นั้นมีจุดสังเกตที่สำคัญ ดังนี้

1.อักษรตัวย่อ ขส. จะต้องมีลักษณะนูนขึ้นมาจากแผ่นป้ายและอยู่ตรงบริเวณมุมขวาล่างของทะเบียน
2.ต้องมีลายน้ำที่เป็นตราของกรมการขนส่งทางบก
3.ป้ายต้องมีสีแดงคมชัดรวมไปถึงตัวอักษรที่ชัดเจน

ถ้าพบว่าป้ายแดงที่ศูนย์บริการให้มานั้นไม่ใช่ของแท้ ต้องทำการปฏิเสธการใช้งานทันที เพราะมีความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมายของเจ้าของรถ และเป็นความผิดที่มีโทษร้ายแรง

รถยนต์คือยานพาหนะที่มีความจำเป็นในการสัญจรเดินทาง การซื้อรถจึงต้องศึกษากฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงการจดทะเบียนรถยนต์ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะกระทำผิดกฎหมายได้แบบไม่รู้ตัว และสิ่งสำคัญในการใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น