วิธีขับรถทางเอกทางโท อย่างถูกต้อง

วิธีขับรถทางเอกทางโท อย่างถูกต้อง

เชื่อว่าปัญหาเรื่อง ‘ทางเอกทางโท’ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘ทางร่วมแยก’ เส้นทางที่ถนนสองสายตัดกัน หรือบรรจบกัน เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้คนขับรถส่วนใหญ่สับสนได้มากที่สุด โดยเฉพาะมือใหม่หัดขับที่ถึงแม้ว่าจะได้รับการอบรมเรื่องนี้ตอนสอบใบขับขี่แล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเกิดอุบัติเหตุจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้เส้นทางเอกทางโทอยู่บ่อยครั้ง อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังเกิดเป็นคดีความต่อกัน เนื่องจากต่างฝ่ายคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกและได้สิทธิ์ในการใช้ทางก่อน ดังนั้นเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจการใช้ทางเอกทางโทและลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับความหมายและวิธีการขับขี่รถร่วมกับเพื่อนร่วมทางบนทางเอกทางโทมาฝาก

ทางเอกคืออะไร

สำหรับความหมายของ ‘ทางเอก’ คือ ถนนเส้นหลักที่ใช้ในการสัญจร โดยลักษณะสำคัญของทางเอก ได้แก่ มีช่องทางเดินรถกว้างมากกว่าเส้นทางโท มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรที่ชัดเจนมากกว่าทางโท เมื่อถึงทางแยกร่วม บนถนนทางเอกจะไม่มีเส้นหยุดบนพื้นการจราจรหรือป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้หยุดรถ เมื่อขับขี่มาถึงทางแยกร่วม รถที่อยู่บนทางเอกสามารถเคลื่อนผ่านไปได้เลย ไม่ต้องหยุดเพื่อให้รถที่อยู่บนอีกเส้นทาง

ทางเอกคืออะไร

วิธีขับรถบนทางเอก

ตามกฎหมายรถยนต์ที่อยู่บนเส้นทางเอกจะได้รับสิทธิ์ในการใช้เส้นทางก่อนผู้ที่ขับขี่มาบนทางโท เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องหยุดรถให้ทางกับรถที่อยู่อีกเส้นทางเมื่อถึงทางแยกร่วมหรือถนนสองเส้นตัดกัน ผู้ขับขี่บนทางเอกสามารถเคลื่อนผ่านไปได้เลยหากเป็นทางตรง แต่ในกรณีที่อยู่ในทางเอกและต้องการเลี้ยวเข้าสู่บนถนนทางโทเพื่อเข้าซอยหรือตรอก ควรเคลื่อนรถมาอยู่ในเลนริมสุดเพื่อเตรียมตัวเลี้ยวเข้าทาง ชะลอให้รถที่อยู่ในเลนส์ตรงข้ามสู่เส้นทางก่อนเพื่อความปลอดภัย

หากไม่มีรถเข้าสู่เส้นทางแล้วจึงค่อยเคลื่อนรถเข้าสู่ทางโท ทั้งนี้ไม่ควรขับรถข้ามเลนส์มาเข้าเลนอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ถนนมีความกว้างแตกต่างกันไม่ชัดเจน หรือไม่มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรแสดงว่าเส้นทางเอกทางโท ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ากำลังขับขี่อยู่บนทางเอกหรือทางโท เมื่อถึงทางแยกร่วมให้ผู้ขับขี่สังเกตเส้นขาวทึบหรือเส้นประตัดขวาบนพื้นถนน หากไม่มีจุดสังเกตดังกล่าวแสดงว่ากำลังใช้เส้นทางอยู่บนทางเอกและได้รับสิทธิ์ให้ใช้เส้นทางก่อนตามที่กฎหมายกำหนด

ทางโทคืออะไร

สำหรับความหมายของ ‘ทางโท’ คือ ถนนเส้นรองหรือเส้นทางย่อยที่ตัดกับทางเอก อย่างถนนเลี่ยงเข้าซอย ถนนเลี้ยวเข้าตรอก หรือถนนเลี้ยวเข้าสู่สถานที่ ด้วยเหตุนี้ทางโทจึงมีลักษณะสำคัญตรงข้ามกับทางเอก ได้แก่ ขนาดของถนนเดินรถเล็กกว่าทางเอก บริเวณทางแยกร่วมจะมีป้ายจราจรหยุดรถ และบนพื้นถนนมีสัญลักษณ์เส้นทึบหรือเส้นปะ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงทางแยกร่วม รถที่อยู่ในทางโทต้องหยุดรถก่อนเลี้ยวเข้าสู่ทางเอก เพื่อให้รถที่อยู่ในทางเอกเคลื่อนตัวผ่านไปก่อนเสมอ

วิธีขับรถบนทางโท

เนื่องจากมีข้อกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารถที่เคลื่อนอยู่ในทางเอกได้สิทธิ์ใช้ทางก่อนและไม่ต้องหยุดรถเมื่อถึงทางแยกร่วม เพราะฉะนั้นรถยนต์ที่อยู่บนทางโทจึงต้องชะลอรถให้ทางกับรถที่อยู่ในทางเอกไปก่อน โดยให้หยุดชะลอรถก่อนทางแยกเมื่อเห็นป้ายจราจรให้หยุดรถ เส้นปะ หรือเส้นทึบบนพื้นถนน เมื่อตรวจสอบแล้วว่ารถที่ใช้ทางเอกเคลื่อนผ่านไปหรือเลี้ยวเข้าทางโทเรียบร้อยแล้ว จึงเคลื่อนรถเข้าสู่ทางเอกด้วยความระมัดระวัง

แต่ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์จราจรหยุดรถที่ทางแยกให้สังเกตที่ขนาดของถนนและจำนวนเส้นทางจราจร หากรถอยู่บนถนนที่เล็กกว่า เป็นเส้นทางย่อย หรือมีจำนวนเลนน้อยกว่าก็ให้ถือว่าเป็นทางโท ต้องชะลอให้รถที่อยู่บนทางเอกเคลื่อนไปก่อนเสมอ

วิธีขับรถในวงเวียน

วิธีขับรถในวงเวียน

การสร้างวงเวียน หรือ Roundabout มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด แต่ด้วยลักษณะถนนที่มีการเวียนเป็นวงกลม จึงทำให้ผู้ใช้รถบางคนเกิดปัญหาเข้าออกวงเวียนไม่ถูก หรือสับสนไม่รู้ว่ารถคันไหนควรจะไปทางไหนไปก่อน ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั้ง ๆ ที่ในความจริงแล้วการขับรถในวงเวียนไม่ได้ยาก เพียงปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • • การเข้าสู่วงเวียนควรชะลอรถ เพราะตามกฎหมายต้องให้รถที่อยู่เส้นทางวงเวียนใช้เส้นทางก่อนเสมอ หลังจากรถในวงเวียนว่างแล้วจึงค่อยเคลื่อนรถเข้าสู่เส้นทาง แต่หากวงเวียนมีไฟจราจรให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟได้เลย
  • • การขับรถออกวงเวียนให้เคลื่อนรถมาอยู่ในเลนริมสุดก่อนถึงทางออกเพื่อเตรียมความพร้อม และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเสมอเพื่อส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทาง

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับวิธีการขับขับรถทางเอกทางโทที่นำมาฝากวันนี้ ซึ่งจะเห็นว่าการขับขี่รถในทางเอกทางโท รวมถึงการขับรถในวงเวียนไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รับประกันว่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุน้อยลงแน่นอน ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
    ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
  • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
    ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น