มือใหม่อุ่นใจ! ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ ที่คนขับรถทุกคนควรรู้!

Key Takeaways

 • การเคลมประกันรถยนต์ คือ การนำรถยนต์ที่เกิดความเสียหาย ไปซ่อมตามศูนย์บริการหรืออู่รถยนต์ในเครือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ การเคลมประกันรถยนต์แบบสด และ การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง
 • การเคลมประกันรถยนต์แบบสด คือ การโทรแจ้งบริษัทประกันทันทีหลังเกิดเหตุ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ แบบมีคู่กรณี และ แบบไม่มีคู่กรณี
 • การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง คือ การโทรแจ้งบริษัทประกันหลังจากเกิดเหตุไปแล้วระยะหนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 3 วันหลังเกิดเหตุ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่มีคู่กรณี

มือใหม่หัดขับที่เพิ่งเริ่มขับรถหรือเพิ่งตัดสินใจซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองคันแรกในชีวิต ก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์การเคลมประกันรถยนต์ รวมถึงอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดและข้อมูลการเคลมสักเท่าไร วันนี้ TPIS จึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลมมาฝากมือใหม่หัดขับทุกคนกัน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการเคลมและขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ ที่คนขับรถต้องรู้เอาไว้ เพื่อหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริง ๆ จะได้ตั้งตัวทัน

การเคลมประกันรถยนต์คืออะไร?

การเคลมประกันรถยนต์
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์

ไม่ว่าเราจะขับรถไปเฉี่ยวประตูทางเข้าหมู่บ้านหรือไปชนกับรถยนต์คันอื่นบนท้องถนน ก็ล้วนต้องเรียกบริษัทประกันมาเพื่อทำเรื่องขอเคลมประกันรถยนต์ทั้งสิ้น ซึ่งการเคลมประกันรถยนต์ คือ การเอารถยนต์คันที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดความเสียหาย ไปซ่อมตามศูนย์บริการหรืออู่รถยนต์ในเครือของบริษัทประกันนั้น ๆ ซึ่งการที่รถยนต์คันนั้นจะเคลมได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนประกันที่สมัครไว้ ว่ามีความคุ้มครองที่ครอบคลุมลักษณะหรือประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยการเคลมประกันรถยนต์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั้นคือ การเคลมประกันรถยนต์แบบสด และ การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง

การเคลมประกันรถยนต์แบบสด

การเคลมประกันรถยนต์แบบสด
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์แบบสด

กำลังขับรถไปทำงานแล้วดันมีรถยนต์อีกคันขับมาชนท้าย ทำให้ทั้งเราและคู่กรณีต้องโทรหาบริษัทประกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบรถยนต์ในจุดเกิดเหตุ ลักษณะแบบนี้เรียกว่า ‘เคลมประกันรถยนต์แบบสด’ หรือ ‘เคลมสด’ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

1. แบบมีคู่กรณี

การเคลมประกันรถยนต์แบบสดแบบมีคู่กรณี
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์แบบสดแบบมีคู่กรณี

ไม่ว่าเราจะขับรถไปชนรถคันอื่นหรือรถคันอื่นขับมาชนเรา ก็นับเป็นอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีทั้งสิ้น ซึ่งการเคลมสดแบบมีคู่กรณีนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายจะโทรหาบริษัทประกันของตัวเองทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันเข้ามาตรวจสอบสภาพรถ พร้อมพิจารณาความผิด

ซึ่งในบางกรณีฝ่ายผิดอาจต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือที่เรียกว่า Deductible ให้กับฝ่ายถูกเสียก่อน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแผนประกันที่ทำไว้ และหากต้องตกลงกับคู่กรณี เพื่อสอบถามฝ่ายถูกฝ่ายผิด หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรา ควรรอเจ้าหน้าจากบริษัทประกันมาตรวจสอบหลักฐาน และไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีโดยตรง

2. แบบไม่มีคู่กรณี

การเคลมประกันรถยนต์แบบสดแบบไม่มีคู่กรณี
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์แบบสดแบบไม่มีคู่กรณี

ไม่ว่าเราจะขับรถไปชนเสาในลานจอดรถ เกาะกลางถนน หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยานพาหนะ หรือในเคสที่ถูกชนแล้วหาคู่กรณีไม่ได้ รวมถึงอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างเช่น มีต้นไม้หรือกิ่งไม้หักลงมาทับรถของเรา เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้รถของเราเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะ

ซึ่งการเคลมสดแบบไม่มีคู่กรณีนั้น ในบางกรณีผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถอาจต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือที่เรียกว่า Excess ให้กับบริษัทประกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแผนประกันที่ทำไว้

3. ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์แบบสด

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์แบบสด
ภาพ: ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์แบบสด
 • เตรียมกรมธรรม์ประกันรถยนต์ เพื่อโทรแจ้งรายละเอียดกับบริษัทประกัน ทั้งหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ เลขทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ และรายละเอียดเหตุการณ์คร่าว ๆ พร้อมแจ้งพิกัดสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้ตัวแทนจากบริษัทประกันเดินทางมายังจุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบสภาพรถและประเมินสถานการณ์
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอเคลมประกัน เมื่อตัวแทนจากบริษัทประกันรถยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุ เราจะต้องเตรียม บัตรประชาชน ใบขับขี่ เล่มทะเบียนรถยนต์ และกรมธรรม์ของประกันที่เราทำไว้ เพื่อยื่นเรื่องขอเคลมประกัน
 • ตัวแทนประเมินเหตุการณ์และออกใบเคลม ตัวแทนจากบริษัทประกันจะทำการประเมินสถานการณ์อย่างละเอียด เพื่อหาฝ่ายถูกและฝ่ายผิด พร้อมออกใบเคลมให้กับผู้เอาประกัน เพื่อนำไปยื่นในวันที่เอารถยนต์ไปซ่อมกับศูนย์บริการหรืออู่รถยนต์ในเครือ

การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง

การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง

กำลังหาที่จอดในห้างสรรพสินค้าแล้วกะวงเลี้ยวผิด ท้ายรถเลยไปขูดกับเสาในลานจอดรถจนเป็นรอย ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบไม่มีคู่กรณี หรือยังไม่สะดวกโทรแจ้งกับบริษัทประกัน ณ ขณะนั้น ทำให้ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของรถมักโทรแจ้งหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วระยะหนึ่ง ลักษณะแบบนี้จะเรียกว่า ‘เคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง’ หรือ ‘เคลมแห้ง’

โดยเจ้าของรถจะต้องจดจำรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด ทั้งวันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และชนเข้ากับอะไร อีกทั้งยังต้องแจ้งเคลมกับบริษัทประกันไม่เกิน 2-3 วัน หลังจากเกิดเหตุ โดยการเคลมแห้งจะมีอยู่ในประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น โดยความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนประกันที่ทำไว้

1. ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง
ภาพ: ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง
 • ถ่ายรูปร่องรอย ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกัน อีกทั้งยังช่วยระบุวัน เวลา และสถานที่เอาไว้อย่างชัดเจน
 • โทรหาบริษัทประกันเพื่อแจ้งเคลม โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งรายละเอียดของเหตุการณ์ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนรถ หมายเลขกรมธรรม์ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ พร้อมนัดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็กสภาพรถว่าตรงกับที่แจ้งไว้หรือไม่
 • เจ้าหน้าที่ออกใบเคลมให้ผู้เอาประกัน เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว ก็จะออกใบเคลมให้กับเจ้าของรถ เพื่อนำไปยื่นกับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมในเครือ ในวันที่นำรถไปซ่อม

กรณีใดบ้างที่ประกันไม่คุ้มครอง

การเคลมประกันรถยนต์
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์

1. การนำรถไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งด้านผิดกฎหมาย อย่างการใช้เพื่อขนส่งยาเสพติด หรือการนำรถไปใช้ในการแข่งขันที่ต้องขับด้วยความเร็วสูง รวมถึงการเอารถไปลากจูง ซึ่งเป็นการใช้รถยนต์แบบผิดประเภทจนทำให้เกิดความเสียหาย

2. การนำรถไปขับขี่นอกประเทศ ซึ่งไม่ได้อยู่ในอาณาเขตที่ประกันคุ้มครอง แต่หากจำเป็นต้องนำรถไปใช้นอกประเทศจริง ๆ ก็สามารถแจ้งกับทางบริษัทประกันล่วงหน้า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนประกันนั้น ๆ

3. อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ หรือตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมถึงผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยจะต้องเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี, ถือใบขับขี่ชั่วคราว, ถือใบขับขี่คนละประเภทกับรถที่ขับ หรือเป็นคนที่ถูกยกเลิกใบขับขี่ไปแล้ว

4. อุบัติเหตุที่เกิดจากสงคราม หรือความเสียหายที่เกิดจากอาวุธนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี

ระยะเวลาในการพิจารณาเคลมประกัน

การเคลมประกันรถยนต์
ภาพ: การเคลมประกันรถยนต์

นอกเหนือจากการนำรถไปเคลมประกันเพื่อส่งซ่อมแล้ว หลายคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาเคลมประกัน ว่าเมื่อไรจะได้รับค่าชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทประกันจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 7 วัน เพื่อจ่ายให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการเคลมประกันที่ถูกต้องและครบถ้วน
 • ค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 15 วัน เพื่อจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ที่มีสิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการเคลมประกันที่ถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งหมดนี้ คือ ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ ที่มือใหม่หัดขับและคนขับรถทุกคนควรรู้ ส่วนใครที่สนใจสมัครหรือต่อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่ยังต้องการสอบถามเบี้ยประกัน รวมถึงรายละเอียดความคุ้มครองทั้งหมด ก็สามารถให้ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิสเป็นผู้ดูแลในการเลือกแบบประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจคุณมากที่สุด เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์

เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น