อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ เพิ่มความปัง ต้องทำยังไงบ้าง?

อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ เพิ่มความปัง ต้องทำยังไงบ้าง?

Key Takeaways

 • เอกสารสำหรับทำเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ คือ บัตรประชาชนของเจ้าของรถ, เล่มทะเบียนรถ, หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกมาดำเนินการด้วยตัวเอง และ หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล
 • ขั้นตอนทำเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ คือ ทำการจองเลขทะเบียนเลขใหม่ที่ตนเองต้องการ, จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน และ ดำเนินการติดต่อสำนักงานขนส่งทางบก เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่

หลายคนมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องตัวเลข ไม่ว่าจะเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ ที่สามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อย ทำให้หลายคนเลือกเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ เพื่อให้ได้ตัวเลขมงคลที่เหมาะกับตัวเอง หรือไปถึงขั้นเสียเงินหลักแสนเพื่อให้ได้ป้ายประมูลที่มีเลขดัง ๆ แต่หลายคนที่เป็นมือใหม่อาจไม่รู้ว่าสามารถเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ไหม และถ้าได้ต้องทำยังไงบ้าง? วันนี้ TPIS เลยจะมาบอกขั้นตอนในการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ ว่าต้องทำยังไงและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ตามมาหาตำตอบกันได้เลย!

สาเหตุการเปลี่ยนป้ายทะเบียน มีอะไรบ้าง?

การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

ภาพ: การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

1. อยากเปลี่ยนหมายเลขป้ายทะเบียนใหม่

คำนวณหมายเลขป้ายทะเบียนเดิมที่ใช้อยู่ แล้วได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดี ทำให้การงานไม่ราบรื่น บางคนก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อย ๆ เลยอยากเปลี่ยนหมายเลขป้ายทะเบียนใหม่ เพื่อเสริมดวงชะตาและความมงคล เผื่อชีวิตจะราบรื่นและปังกว่าเดิม โดยเจ้าของรถที่อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ จะต้องไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเสียก่อน ในกรณีที่รถยนต์คันนั้นเหลือภาษีน้อยกว่า 30 วัน

2. อยากเปลี่ยนจังหวัดในป้ายทะเบียนใหม่

บางคนจำเป็นต้องย้ายที่อยู่เพื่อไปทำงานหรือย้ายกลับบ้านเกิด เลยอาจต้องการเปลี่ยนจังหวัดเดิมที่อยู่ในป้ายทะเบียนเป็นจังหวัดใหม่ โดยจะต้องแจ้งย้ายออกจากจังหวัดเดิมให้เรียบร้อยก่อน เพื่อที่จะไปยื่นเรื่องแจ้งย้ายเข้ากับจังหวัดใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งย้าย

3. อยากเปลี่ยนป้ายใหม่ เพราะป้ายเก่าชำรุด

หลายคนที่ใช้รถไปนาน ๆ อาจไม่ได้สังเกตว่าป้ายทะเบียนรถเริ่มซีดจาง มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ทั้งตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือชื่อจังหวัด หากเจ้าของรถเพิกเฉย ไม่ยอมดำเนินการเปลี่ยนป้าย จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยจะต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดพร้อมเล่มรถ ไปยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนอันใหม่

การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ ต้องทำยังไงบ้าง?

การขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

ภาพ: การขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

คนที่มีความเชื่อในพลังของตัวเลข อย่างบ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงเลขทะเบียนรถ ทำให้หลาย ๆ คนอยากมีเลขทะเบียนรถที่ดีและเหมาะสมกับตัวเอง เพื่อเสริมสิริมงคลและความปังให้กับชีวิต ว่าแต่การขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ จะต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนอะไรบ้าง? มาดูกันเลย!

1. เอกสารสำหรับทำเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงและสำเนาเล่มทะเบียนรถ
 • หมายเลขทะเบียนรถใหม่และหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ (หากมี)
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีเจ้าของรถไม่สะดวกมาดำเนินการด้วยตัวเอง
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ในกรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล

2. ขั้นตอนทำเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

 1. หากใครยังไม่มีหมายเลขทะเบียนรถใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน จะต้องทำการจองเลขทะเบียนเลขใหม่เสียก่อน โดยการจองเลขทะเบียนรถผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก https://reserve.dlt.go.th/reserve/
 2. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการทำเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ
 3. ดำเนินการติดต่อสำนักงานขนส่งทางบก โดยรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถทำเรื่องได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (เขตจตุจักร) ส่วนรถในเขตต่างจังหวัด สามารถทำเรื่องได้ที่ สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้น ๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่

 • การสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจอง 500 บาท
 • การสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท 
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท
 • ค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท (จำแนกเป็น ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท, ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท และ ค่าคำขอ 5 บาท)

อยากสลับทะเบียนกับรถคันเก่า ต้องทำไง?

การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

ภาพ: การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

บางคนซื้อรถคันใหม่มาใช้แล้วรู้สึกชีวิตไม่ปังเท่าตอนใช้รถคันเก่า เลยอยากจะสลับป้ายทะเบียนกับเลขทะเบียนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ โดยรถทั้ง 2 คันจะต้องจดทะเบียนในจังหวัดเดียวกัน และใช้ป้ายทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยให้นำบัตรประชาชนของเจ้าของรถทั้ง 2 คัน (กรณีเจ้าของคนละคน) กับเล่มทะเบียนรถทั้ง 2 คัน พร้อมเอกสารยินยอมการสลับเลขทะเบียนรถ เพื่อนำไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก

รถติดไฟแนนซ์ ขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ไหม?

เพิ่งออกรถมาได้ไม่นานและกำลังผ่อนรถอยู่ แต่เกิดอยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถขึ้นมา ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่จะต้องไม่มียอดค้างชำระค่างวด โดยสามารถติดต่อไฟแนนซ์ให้ดำเนินการให้ หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตัวเอง จะต้องทำการเบิกเล่มรถกับไฟแนนซ์ พร้อมขอหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อเอาเอกสารทั้งหมดมาดำเนินการเอง

เมื่อทุกคนได้รู้ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถกันไปแล้ว ตามมาดูกันดีกว่าว่าป้ายทะเบียนที่ทุกคนอยากเป็นเจ้าของอย่าง ‘ป้ายประมูล’ นั้นคืออะไรและมีขั้นตอนประมูลอย่างไรบ้าง?

ป้ายประมูล คืออะไร?

ป้ายประมูล

ภาพ: ป้ายประมูล

ป้ายทะเบียนพื้นหลังสวย ๆ ที่เราเคยเห็นผ่านตาอยู่บ้างนั้นคือ ‘ป้ายประมูล’ โดยจะมาพร้อมตัวอักษรและหมายเลขที่เป็นมงคล โดยป้ายประมูลที่สวยงามเหล่านี้ ถูกเปิดประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เป็นเจ้าของ และรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะเข้าไปอยู่ในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. นั่นเอง

1. วิธีเข้าร่วมและเอกสารที่ต้องใช้ในการประมูล

ประชาชนทุกคนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนได้ที่ สำนักงานกองทุนฯ อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tabienrod.com โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการประมูล ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ในกรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล
 • หลักฐานการชำระเงินค่าหลักประกันการประมูล
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ในการโอนเงินค่าหลักประกันคืน

2. ขั้นตอนการประมูลป้ายทะเบียนรถ

 1. ลงทะเบียนตามหมายเลขทะเบียนที่ต้องการจะประมูล
 2. ชำระเงินค่าหลักประกันการประมูล ด้วยเงินสดหรือผ่านช่องทางธนาคาร
 3. ร่วมการประมูลทางวาจา ณ สถานที่ที่จัดการประมูล หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com
 4. ร่วมเสนอราคาแบบเรียลไทม์ หรือ เสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum Bid
 5. โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ครบภายใน 30 วัน

ทั้งหมดนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเพื่อเสริมความปังให้กับชีวิต ที่น่าจะช่วยให้ทุกคนรู้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ จะต้องทำยังไงและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? และถ้าใครทำเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมไปแจ้งกับบริษัทประกันที่ตัวเองทำไว้ จะได้ไม่มีปัญหาตอนเคลม

ซึ่งนอกจากเลขทะเบียนรถจะช่วยให้เราขับรถได้สบายใจมากขึ้นแล้ว การมีประกันภัยรถยนต์ดี ๆ สักอันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจในการขับรถได้เช่นกัน อย่างประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุ้มครองอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงค่าซ่อมรถ แถมยังมีบริการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย และหากใครสนใจสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็สามารถให้ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิสเป็นผู้ดูแลในการเลือกแบบประกันที่ตรงใจคุณมากที่สุด เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์
เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น