ค้ำประกันรถให้ผู้อื่นแล้วอยากกู้ซื้อรถอีกทำได้หรือไม่

ค้ำประกันรถให้ผู้อื่นแล้วอยากกู้ซื้อรถอีกทำได้หรือไม่

เมื่อเราอยากซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานสักคัน แต่ตอนนี้เราได้ไป ค้ำประกันรถ ให้ผู้อื่นอยู่แล้วอยากกู้ซื้อรถเป็นชื่อของตนเองได้ แต่ธนาคารหรือบริษัทฯ ที่เราไปขอกู้ซื้อรถยนต์ จะทำการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานะว่าตอนนี้เป็นผู้ค้ำประกันอยู่หรือไม่ วิธีการประเมิน ดังนี้

วิธีประเมินแบบไม่มีสลิปเงินเดือน

วิธีประเมินว่าเรามีความสามารถกู้ซื้อรถผ่อนชำระค่างวดได้ไหม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการค้ำประกันให้ใครอยู่หรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับว่ามีความชัดเจนของรายรับในแต่ละเดือน มีความสม่ำเสมอหรือเปล่า และมีแหล่งที่มาของรายได้จากที่ใด ถ้าที่มาของรายรับชัดเจน เอกสารเตรียมไว้ครบถ้วน ถึงจะเป็นผู้ค้ำประกันรถให้ผู้อื่น และไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถกู้ซื้อรถเป็นของตัวเองได้

เอกสารที่ต้องเตรียมไว้เพื่อขอกู้ซื้อรถ

 • ภาพถ่ายหน้าร้าน หรือภาพถ่ายสต็อกสินค้า สำหรับแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
 • สัญญาเช่าสถานที่ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน ที่ใช้สำหรับการเปิดร้านเพื่อค้าขาย ทำธุรกิจ หรือทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ หรือหากเป็นบ้านของตัวเอง สามารถใช้โฉนดที่ดินหรือสำเนาทะเบียนบ้านได้เช่นกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เพื่อให้ทางไฟแนนซ์สามารถติดต่อได้
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีในธนาคารที่มีประวัติรายรับและรายจ่ายทั้งหมดย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อใช้ในการพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระค่ารถแต่ละงวด
 • ทะเบียนการค้า ใบเสียภาษี เพื่อเป็นการยืนยันการประกอบอาชีพ
 • บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินโอน หรือเช็คเงินสด ในการซื้อของที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เราทำ เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัตถุดิบในการผลิตสินค้า หรือตัวสินค้าเอง รวมทั้งรายรับจากผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าที่จ่ายค่าการทำงานและค่าสินค้าให้แก่เราด้วย
 • หนังสือรับรองการทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์ เพื่อยืนยันตัวตนของเรากับสังกัดที่เราทำงานอยู่ด้วย
 • ใบเสนอราคา สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างภาพอิสระ หรือโปรแกรมเมอร์ เพื่อทำให้แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • สัญญาว่าจ้าง สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง นักวางระบบแบบแปลนต่าง ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการว่าจ้างจากนายจ้างจริง
ค้ำประกันรถให้ผู้อื่นแล้วอยากกู้ซื้อรถอีกทำได้หรือไม่-2
ค้ำประกันรถ

วิธีประเมินแบบมีสลิปเงินเดือน

วิธีการประเมินแบบง่ายๆ หากเป็นพนักงานบริษัทมีเงินเดือนประจำ สมมติว่า ได้รับเงินเดือน 30,000 บาท / เดือน เราอยากซื้อรถยนต์ราคา 400,000 บาท โดยวางเงินดาวน์ก้อนแรก 10,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 5% เท่ากับว่าเราจะมีภาระต้องผ่อนชำระประมาณ เดือนละ 6,000 บาท ธนาคารจะทำการประเมินภาระผ่อนชำระของเราในแต่ละเดือนเกิน 60% ของรายได้หรือไม่ ถ้าหาก ไม่เกิน 60% ก็สามารถ ค้ำประกันรถ ให้ผู้อื่นและกู้ซื้อรถใหม่ไปพร้อมกันได้ ไม่เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้ำประกันก่อนหน้านี้

ซึ่งจะถูกคำนวณค่าผ่อนชำระจากการค้ำประกัน เพราะคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันไม่ใช่แบบเดียวกับผู้กู้ร่วมที่จะถูกผูกรวมกับค่าผ่อนรถอีกหนึ่งคันลงไปในภาระการผ่อนของเราด้วย แล้วอย่างนี้เราจะยังมีคุณสมบติเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้หรือไม่ หากเราจะกู้ซื้อรถเป็นของตัวเอง เราลองมาดูคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ

4 คุณสมบัติผู้ค้ำประกันรถยนต์

1. มีรายรับที่มั่นคง

การที่ผู้ค้ำประกันต้องมีรายรับที่มั่นคงเป็น เพราะผู้ที่มาขอกู้อาจจะประกอบอาชีพ แหล่งที่มาของเงินหรือรายรับที่ไม่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีคนค้ำประกันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการกู้ และผู้ค้ำประกันควรมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น พนักงานประจำ หรือข้าราชการ เป็นต้น

2. มีประวัติการเงินดี

ไม่มีประวัติเสียหรือค้างชำระในเครดิตบูโร เพราะผู้ค้ำประกันจะมาทำหน้าที่เพิ่มความหน้าเชื่อถือเรื่องการเงินให้กับผู้กู้ และจะต้องชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้กู้ผิดชำระเกินกำหนด 60 วัน (ธนาคารได้ติดตามอย่างสุดความสามารถแล้ว)

3. มีชื่อและทะเบียนบ้านชัดเจน

การที่ผู้ค้ำประกันมีอยู่ชัดเจนทำให้ธนาคารแจ้งข่าว และติดตามทวงถามผู้ค้ำประกันได้ง่ายในกรณีที่ผู้กู้ผิดชำระหนี้เกิน 60 วัน และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้กู้ได้มากขึ้นด้วย

4. ต้องบรรลุนิติภาวะ

สำหรับผู้ค้ำประกันจำเป็นต้องอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้เพราะตามกฏหมายผู้ที่จะลงนาม และรับผิดชอบต่อสัญญาผู้ค้ำประกันได้นั้นจำเป็นต้องชำระหนี้ตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะสัญญาการเป็นผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือใบแสดงการหย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (สเตทเม้นท์) 6 เดือน

สรุป

ใครที่ยังกลุ้มใจอยู่ไม่รู้ว่าถ้าค้ำประกันรถให้ผู้อื่นอยู่แล้วจะกู้ซื้อรถอีกได้หรือไม่ คำตอบคือ “ได้” เพราะการค้ำประกันไม่ได้ถูกส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโร แต่ถ้าหากธนาคารยังไม่อนุมัติการกู้ของเราอีก เราอาจจะต้องใช้วิธีเพิ่มเงินดาวน์ หรือหาผู้ค้ำประกันมาช่วยค้ำประกันให้กับเราอีกที

แต่ก็ควรตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนว่าเหตุผลจริงๆ ที่กู้ซื้อรถไม่ผ่านเพราะอะไร เงื่อนไขแต่ละธนาคารไม่เหมือนกัน และถ้าหากใครกำลังเป็นห่วงว่าคนข้างหลังอาจจะเดือดร้อนจากการกู้ซื้อรถของเรา ลองมองหาประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ดูนะครับ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยอื่นๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tripetchinsurance.com หรือโทร. 02-792-2160

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์
เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันมะเร็ง และประกันโรคร้ายแรง แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยกับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ