เมาแล้วขับ ต้องรับโทษตามกฎหมายอะไรบ้าง

เมาแล้วขับ ต้องรับโทษตามกฎหมายอะไรบ้าง

ตัวเลขจำนวนอุบัติเหตุทางถนนยังคงเพิ่มขึ้น และโดยส่วนใหญ่พบว่าการเกิดอุบัติเหตุเชื่อมโยงกับการดื่มแอลกอฮอล์ นั่นคือขับรถในขณะมีอาการมึนเมาซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากเหตุการณ์บนท้องถนน เพราะผลจากแอลกอฮอล์ที่ซึมเข้ากระแสเลือดนั้นทำให้ขาดสติ บางคนเกิดความคึกคะนองและขับรถโดยประมาท ไม่สามารถควบคุมสติและไม่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมในระหว่างขับรถได้

ดังนั้นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดอาการเมาจึงไม่ควรขับรถอย่างเด็ดขาด … แต่ก็ยังมีผู้ขับไม่น้อยที่ละเลยในเรื่องนี้ทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงและเผชิญกับอันตรายไม่เฉพาะแค่ตนเองเท่านั้น แต่ยังนำภัยร้ายและความสูญเสียไปสู่ผู้อื่นอีกด้วย ในทางกฎหมายถือว่าเป็นความผิด ต้องได้รับโทษหนัก-เบาตามแต่กรณี มาดูกันว่าโทษของผู้ก่อเหตุเมาแล้วขับ มีอะไรบ้าง

รวมให้แล้ว กฎหมายเมาแล้วขับ ต้องรับโทษตามกฎหมายอะไรบ้าง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายหลักของไทยที่บังคับใช้เพื่อควบคุมการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดโทษฐานขับรถขณะเมาสุรา หรือเมาอย่างอื่นก็รวมอยู่ใน พ.ร.บ.นี้ มาตราที่เกี่ยวข้องคือ

 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (2) ห้ามไม่ให้ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น ฝ่าฝืนมีโทษฐานเมาแล้วขับ
 • มาตรา 142 (43 ตรี) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับได้ขับรถในขณะที่กำลังเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 เป็นหลักเกณฑ์ในตรวจสอบว่า ผู้ขับเมาหรือไม่เมาโดยการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด วิธีตรวจคือวัดลมหายใจหรือที่เรียกว่าการเป่า แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ ให้ใช้วิธีตรวจปัสสาวะ หรือของเสียอย่างอื่นด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่ไม่ทำให้เจ็บปวดมากและไม่เป็นอันตราย อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจเลือด วิธีนี้ต้องได้รับความยินยอมจึงจะทำได้ ทั้งนี้ผู้ขับที่มีอายุเกิน 20 ปี มีใบขับขี่ตลอดชีพ หรือใบขับขี่ 5 ปี หากถูกตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่ามีความผิดฐานเมาแล้วขับ
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550 เป็นข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มเงื่อนไขการตรวจแอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับอีก 4 ประเภท คือ ผู้ขับที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, ผู้ขับที่มีใบขับขี่ชั่วคราว (2 ปี), ผู้ขับที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ใช้แทนกันไม่ได้ และผู้ขับขี่ที่ถูกพักหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ ทั้ง 4 ประเภทนี้หากมีแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่ามีความผิดฐานเมาแล้วขับ
 • มาตรา 43 (จัตวา) เป็นข้อกำหนดสำหรับกรณีที่ผู้ขับถูกตรวจพบแอลกอฮอล์ ให้ส่งตัวพร้อมพยานหลักฐานไปดำเนินคดีทันที
 • มาตรา 154 (3) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝ่าผืนคำสั่งเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกแล้วไม่ยอมตรวจโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถูกสันนิษฐานว่าเมาและต้องโทษความผิดฐานเมาแล้วขับด้วย

บทลงโทษตามกฎหมายเมาแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

บทลงโทษตามกฎหมายเมาแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

การทำผิดกฎหมายในข้อหาเมาแล้วขับนั้นมีโทษถึงขั้นจำคุกและปรับเป็นเงินจำนวนมาก รวมถึงการพักใบอนุญาตขับรถ หรืออาจถูกเพิกถอนใบขับขี่และโดนยึดรถได้อีกด้วย หากถูกตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินข้อกำหนดทางกฎหมายในขณะที่กำลังขับรถ มาดูรายละเอียดกันว่า บทลงโทษเหล่านี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เมาแล้วขับแบบไหนต้องโทษระดับใด

 • • ถูกตรวจพบความผิดฐานเมาแล้วขับเป็นครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • • ถูกตรวจพบความผิดฐานเมาแล้วขับซ้ำอีกในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 2 ปี มีโทษหนักขึ้นคือจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกพักใบขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออาจถูกเพิกถอนใบขับขี่หากว่าเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อผู้อื่น
 • • หากถูกตรวจพบว่าเมาแล้วขับจนเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้อื่น มีโทษจำคุก 1 – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และจะถูกพักใบขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาล
 • • หากเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บอย่างสาหัส มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000 – 120,000 บาท ถูกพักใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบขับขี่
 • • เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท และจะถูกเพิกถอนใบขับขี่ทันที

เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุประกันคุ้มครองไหม

เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุประกันคุ้มครองไหม

การขับขี่ขณะมึนเมามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ซึ่งความคุ้มครองนั้นครอบคลุมเพียงค่ารักษาพยาบาลหากได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่ครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สินและตัวรถ

ส่วนประกันภาคสมัครใจ ถ้าผู้ขับขี่มีการทำประกันไว้จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของคู่กรณี โดยหลังจากที่บริษัทประกันจ่ายค่าเสียหายแทนให้แล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกเงินคืนในภายหลัง และในฝั่งของผู้ขับที่ก่อเหตุเพราะเมาแอลกอฮอล์จะไม่ได้รับความคุ้มครองแม้ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 ก็ไม่จ่ายเช่นกัน ดังนั้นเลี่ยงได้ควรเลี่ยง อย่าให้ตัวเองและผู้อื่นต้องเสี่ยงกับความสูญเสียเพียงเพราะแอลกอฮอล์และความสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามเป็นดีที่สุด

ถ้าคิดถึงเรื่องประกัน TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น