ขอบเขตความคุ้มครองของประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง

ขอบเขตความคุ้มครองของประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง

คนส่วนใหญ่นิยม ซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เพราะเป็นการคุ้มครองผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะ รถหาย รถเสียหายจากไม่มีคู่กรณี น้ำท่วมรถ ไฟไหม้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหาย ให้ตามจำนวนทุนประกันรถยนต์ที่ซื้อไว้ ซึ่งการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์เกิดจากความสมัครใจของเจ้าของรถ ว่าอยากได้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ประกันรถยนต์มีหลายประเภท ก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันภัย

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกัน เมื่อเกิดอุบติเหตุทั้งแบบที่มีคู่กรณีและแบบที่ไม่มีคู่กรณี
 • คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งแบบที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนกำแพง หินดีด กระจกร้าว กิ่งไม้หล่นใส่ ยางระเบิด เป็นต้น
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคู่กรณีและบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองและชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • ชดเชยความเสียหายกรณีรถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือภัยจากลูกเห็บ
 • เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบที่มีคู่กรณีเท่านั้น
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคู่กรณีและบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองและชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายจากภัยชาติ เช่น ไฟไหม้
 • ชดเชยความเสียหายกรณีรถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คู่กรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคู่กรณีและบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองและชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายจากภัยชาติ เช่น ไฟไหม้
 • ชดเชยความเสียหายกรณีรถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบที่มีคู่กรณีเท่านั้น
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคู่กรณีและบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองและชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คู่กรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคู่กรณีและบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองและชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี
 • เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

สรุป ประกันรถยนต์ ชั้นไหนดี คุ้มครองการซ่อมรถเมื่อเกิดเหตุ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ

 • ประกันรถประเภท 1เคลมได้ทุกกรณี ซ่อมรถเขา ซ่อมรถเรา รถหาย น้ำท่วม ไฟไหม้
 • ประกันรถประเภท 2+ : เคลมได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ รถชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซ่อมรถเขา ซ่อมรถเรา รถหาย ไฟไหม้
 • ประกันรถประเภท ชั้น 2 : เคลมได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ รถชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซ่อมรถเขา ไม่ซ่อมรถเรา รถหาย ไฟไหม้
 • ประกันรถประเภท ชั้น 3+ : เคลมได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ รถชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซ่อมรถเขา ซ่อมรถเรา
 • ประกันรถประเภท ชั้น 3 เคลมได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ รถชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซ่อมรถเขา ไม่ซ่อมรถเรา

หมายเหตุ*

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+, 3+, 2, 3 บางบริษัทประกันอาจจะมีการคุ้มครองกรณีน้ำท่วมรถ

เมื่อทราบขอบเขตความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มครองอะไรบ้าง และมาพิจารณาความเสี่ยงของเราว่าเลือกประกันรถยนต์ชั้นอะไรเหมาะกับเรามากที่สุด

ราคาของเบี้ยประกันรถแต่ละประเภทแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทุนประกันที่เราต้องการความคุ้มครองมากหรือน้อยแค่ไหน คุ้มค่ากับเบี้ยที่จ่ายไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจแล้วค่ะ

สามารถเช็คเบี้ยประกันรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) ได้ฟรี คลิกที่นี่

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์

เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save