ขับรถชนหมา เคลม พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์ได้ไหม ?

ขับรถชนหมา เคลม พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์ได้ไหม

หากเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชนหมา หรือหมาวิ่งตัดหน้ารถ แล้วเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างแรง จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นทั้งรถและหมาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ชนกับสัตว์อะไรก็ตาม เพราะการเกิดอุบัติเหตุขับรถชนสัตว์เกิดขึ้นได้เสมอ

การขับรถชนสัตว์ มี 2 กรณี

  • ขับรถชนสัตว์ที่มีเจ้าของ
  • ขับรถชนสัตว์ที่ขับรถชนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ

และยังมีปัจจัยอื่น เช่น ตั้งใจขับรถไปชนสัตว์หรือไม่, กรณีที่มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถแล้วเบรกไม่ทัน, รวมถึงพื้นที่เกิดเหตุว่า ชนในพื้นที่เขตสาธารณะ หรือ ชนในพื้นที่ส่วนบุคคล เป็นต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชนหมาเคลมประกันได้หรือไม่ บทความนี่ได้รวบรวมรายละเอียดมาให้แล้ว ลองอ่านทำความเข้าใจ แต่ละเหตุการณ์กันเลย

ขับรถชนหมาบริเวณพื้นที่สาธาณะ แบ่งได้ 4 ตัวอย่าง ดังนี้

1. เกิดอุบัติเหตุขับรถชนหมาที่มีเจ้าของ

เมื่อสัตว์เลี้ยงวิ่งหลุดออกมาบนท้องถนน หากขับรถชนสัตว์ที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้ แล้วเกิดอุบัติเหตุขับรถชนสัตว์เลี้ยง โดยไม่ตั้งใจขับรถชน อย่างแรกที่ต้องทำคือ ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับไปแจ้งเคลมประกัน

นอกจากนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องออกมารับผิดชอบค่าเสียหายด้วย ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลไม่ดี ไม่มีรั้วรอบขอบชิดมากพอในการดูแลสัตว์ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6088/2559 ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 “มาตรา 111 บัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ เมื่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของ จึงเป็นผู้ดูแลสัตว์จะต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์กีดขวางการจราจร”

แต่ถ้าหากพิสูจน์แล้วว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดีมีการผูกจูง และมีรั้วรอบขอบชิดดีแล้ว แต่มีคนแอบมาปล่อยสัตว์โดยที่เจ้าของสัตว์ไม่รู้ ผู้ขับขี่จะต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด รวมไปถึงความเสียหายของสัตว์ด้วย แต่ถ้าเจ้าของรถได้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้สามารถแจ้งเคลมประกันให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวได้

2. เกิดอุบัติเหตุขับรถชนหมาไม่มีเจ้าของ

หากเกิดอุบัติขับรถชนสัตว์ไม่มีเจ้าของบนท้องถนน แล้วเกิดความเสียหายต่อตัวรถหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขึ้นมา กรณีแบบนี้ เรียกว่าดวงไม่ดีก็ว่าได้ เพราะเราต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในครั้งนี้เอง เพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี

แต่ถ้าคุณทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็สามารถแจ้งเคลมประกันครอบคลุมค่าเสียหายทั้งหมดได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขับรถชน เราควรรีบถ่ายภาพหรือวีดิโอบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นโทรแจ้งเหตุให้กับบริษัทฯ ประกันภัยรถยนต์มายังสถานที่เกิดเหตุทันที

3. ตั้งใจขับรถชนหมาที่มีเจ้าของ

หากพิสูจน์ได้ว่า ขับรถชนสัตว์อย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะทำให้สัตว์เลี้ยงบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นความผิดของผู้ขับขี่แน่นอน นอกจากนี้ ประกันภัยรถยนต์จะไม่คุ้มครอง ใดๆ ทั้งสิ้น และต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเองทั้งหมด

รวมถึงต้องรับโทษตามมาตรา 358 ที่ระบุไว้ว่า “ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้น้ันกระทําความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” เรียกได้ว่า ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังต้องรับโทษจำคุกหรือเสียค่าปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ อีกด้วย

ขับรถชนหมา เคลม พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์

4. ตั้งใจขับรถชนหมาไม่มีเจ้าของ

อย่าคิดว่าการตั้งใจหรือจงใจขับรถชนสัตว์จรจัดที่ไม่มีเจ้าของ จะสามารถพ้นผิดไม่ต้องรับผิดชอบและสามารถเคลมประกันซ่อมรถได้ เพราะรถคุณมีประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่หากพิสูจน์หรือไม่หลักฐานได้ว่า คุณมีความตั้งใจขับรถชน ไม่ว่าจะทำให้สัตว์จรจัดบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตาย ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะไม่คุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น

และถือเป็นความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 381 “ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ [อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558]”

เกิดเหตุขับรถชนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ส่วนบุคคล

กรณีนี้น่าจะผิดแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ในบ้านเพื่อน ในส่วนของบ้านญาติพี่น้อง หรือพื้นที่ซอยส่วนบุคคล จะถือว่าเจ้าของรถเป็นคนผิดเพราะขับรถโดยประมาทเต็มๆ เพราะถือว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่การดูแลจากเจ้าของ มีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีแล้ว และเราต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วย

ไม่ว่าจะเป็นกรณีสัตว์บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตก็ตาม แต่ถ้าหากเรามีประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถแจ้งเคลมประกันค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ แต่ต้องไม่ใช่เหตุที่มีความจงใจหรือตั้งใจขับรถชนหมานะ

ขับรถชนหมาแจ้งเคลม พ.ร.บ. ได้หรือไม่

หากคุณเกิดอุบัติเหตุขับรถชนสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด พ.ร.บ. จะไม่คุ้มครองค่าเสียหายในส่วนของสัตว์ เพราะ สัตว์ถือว่าเป็นทรัพย์สิน แต่ พ.ร.บ. จะคุ้มครองในส่วนของบุคคลเท่านั้น เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือผู้ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุยานพาหนะทางบกเท่านั้น จึงสามารถทำเรื่องเคลม พ.ร.บ. ได้ โดยสามารถยื่น พ.ร.บ. ให้กับทางโรงพยาบาลได้เลย

สรุป

TPIS อยากให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังในการขับขี่ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง แล้วอยากให้มีน้ำใจกับสัตว์ร่วมโลกตามท้องถนนด้วย เพราะไม่ว่าคุณจะขับรถชนสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จรจัด ก็อาจเสี่ยงมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” และอาจจะต้องรับโทษมาตรา 31 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

ฉะนั้นโปรดขับรถโดยใช้ความเร็วที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าขับรถโดยประมาท และอย่าลืมทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจไว้ด้วย สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะสามารถแจ้งเคลมค่าเสียหายครอบคลุมมากที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถชนสัตว์

คุณสามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ได้ที่ TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส นายหน้าประกันภัย ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการคุณแบบครบวงจร หากต้องการเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คลิกที่นี่

อ้างอิงจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 111, 148) และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์
เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันมะเร็ง และประกันโรคร้ายแรง แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยกับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
    ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
  • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
    ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น