เช็กลิสต์ ! ใบขับขี่ไทยใช้ได้กี่ประเทศ พร้อมวิธีทำใบขับขี่สากล

Key Takeaways: 

 • การเช่ารถขับเพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศ ย่อมสะดวกสบายกว่าการใช้ขนส่งสาธารณะ แถมยังประหยัดเวลามากกว่า อย่าลืมเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อมด้วย
 • ถ้าสงสัยว่าใบขับขี่ไทย ใช้ได้ในกี่ประเทศ เราสามารถใช้ใบขับขี่แบบ Smart Card ของไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) จำนวน 9 ประเทศ โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล 

หลายคนอาจไม่แน่ใจว่า ถ้าอยากไปขับรถที่ต่างประเทศ Road Trip เที่ยวกับเพื่อนแบบชิล ๆ ไม่ต้องมัวมารอใช้ขนส่งสาธารณะ แบบนี้จะต้องทำใบขับขี่สากลไหม ? แล้วใบขับขี่ของไทยใช้ได้กี่ประเทศ ที่ไหนบ้าง ต้องเตรียมเอกสารอะไร วันนี้ TPISมาตอบข้อสงสัย พร้อมวิธีทำใบขับขี่สากล รวมให้ครบที่นี่แล้ว

ใบขับขี่ไทยใช้ได้กี่ประเทศ ที่ไหนบ้าง

การใช้ใบขับขี่ไทยในต่างประเทศ
ภาพ: การใช้ใบขับขี่ไทยในต่างประเทศ

แน่นอนว่าการขับรถเองย่อมสะดวกกว่าการใช้ขนส่งสาธารณะ ไม่ต้องรอรถเมล์ หรือเรียกรถแท็กซี่ สำหรับใครที่อยากขับรถที่ต่างประเทศแล้วสงสัยว่าใบขับขี่ของไทยใช้ได้ในกี่ประเทศ มีประเทศไหนบ้าง หลัก ๆ เลยจะเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) จำนวน 9 ประเทศ เพราะได้มีการทำข้อตกลงกันไว้นั่นเอง 

แต่ข้อสำคัญในการนำใบขับขี่ไทยไปใช้ที่ต่างประเทศก็คือ ต้องเป็นใบขับขี่แบบใหม่ที่เป็น Smart Card ที่มีแถบแม่เหล็กไว้จัดเก็บข้อมูลในการขับขี่ สามารถติดตามด้วยระบบ GPS Tracking ได้

ประเทศที่สามารถนำใบขับขี่ไทยไปใช้ได้ มีดังนี้

 1. ลาว
 2. กัมพูชา
 3. เวียดนาม
 4. เมียนมา
 5. มาเลเซีย
 6. สิงคโปร์
 7. อินโดนีเซีย
 8. ฟิลิปปินส์
 9. บรูไน

ขับขี่ในต่างประเทศ ใช้ใบขับขี่ไทย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เตรียมเอกสารขับขี่ที่ต่างประเทศ
ภาพ: เตรียมเอกสารขับขี่ที่ต่างประเทศ
 1. เอกสารเพื่อขอพาสปอร์ตรถและป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ
 • สำเนารับรองหนังสือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ หากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ
 1. เอกสารเพื่อขับรถข้ามประเทศ
 • พาสปอร์ตรถ
 • สติ๊กเกอร์เครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ (อักษร T)
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ
 • ป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ
 1. เอกสารของผู้ขับขี่นอกประเทศ
 • ใบขับขี่ไทย สำหรับประเทศในอาเซียน
 • ใบขับขี่สากล สำหรับประเทศอื่น ๆ นอกอาเซียน
 1. เอกสารเพื่อข้ามชายแดนไทย
 • ต.ม.2 รายการเกี่ยวกับยานพาหนะขาเข้าและขาออก
 • ต.ม. 3 บัญชีคนโดยสาร สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าแสดงการเสียภาษี, สำเนาใบขับขี่ และเอกสารของผู้นำรถข้ามเขต
 • หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
 • เอกสารยื่นเข้าชายแดนประเทศปลายทาง
 • หนังสือขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ของแต่ละประเทศ
 • ซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศปลายทาง 

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง

ตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทาง
ภาพ: ตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทาง

ก่อนจะใช้ใบขับขี่ไทย หรือใบขับขี่สากลไปขับรถเที่ยวชิล ๆ ที่ต่างประเทศ แน่นอนว่าคงไม่เหมือนการขับรถเที่ยวต่างจังหวัดในประเทศ เพราะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่า เพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง

 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 • เช็กกฎจราจรและวิธีการขับขี่ในประเทศที่จะไป
 • วางแผนเส้นทาง ป้องกันการหลงทางในต่างแดน
 • พักผ่อนให้เพียงพอ ร่างกายต้องพร้อม
 • ตรวจเช็กสภาพรถให้ดีก่อนเดินทาง

วิธีทำใบขับขี่สากล ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขับรถในต่างประเทศ
ภาพ: การขับรถในต่างประเทศ

ถ้าประเทศเป้าหมายที่ใฝ่ฝันไม่ใช่ประเทศในอาเซียน และอยากเช่ารถขับ อย่างแรกที่ต้องทำก็คือใบขับขี่สากล (International Driving Permit – IDP) ไปดำเนินการได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้าน และอย่าลืมเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ไปให้พร้อมด้วย

ใบขับขี่สากลไปทำที่ไหนได้บ้าง

สำหรับใครที่อยากจะดำเนินการทำใบขับขี่สากล เพื่อเช่ารถขับในต่างประเทศ ก็สามารถไปติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้านดังนี้ได้เลย

 • ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 • สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่สากล

ขับรถเที่ยวในต่างประเทศ
ภาพ: ขับรถเที่ยวในต่างประเทศ

แน่นอนว่าจะทำใบขับขี่สากลเพื่อใช้สำหรับการขับรถในต่างประเทศ ก็มีเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม เช็กให้ครบ พอไปถึงจะได้ดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่หลง ๆ ลืม ๆ เสียเวลาต้องมาใหม่อีกรอบ

สำหรับคนไทย

 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
 • ใบขับขี่ไทยตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • เงินค่าธรรมเนียม 505 บาท

สำหรับคนต่างชาติ

 • พาสปอร์ตและวีซ่า ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • หรือ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • หรือ เอกสาร Smart Visa 
 • ใบขับขี่ไทย ประเภท 5 ปี หรือตลอดชีพ ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • เงินค่าธรรมเนียม 505 บาท

ทำใบขับขี่สากล มอบอำนาจได้ไหม ?

บางคนอาจจะติดธุระ งานยุ่งมาก ไม่มีเวลาไปดำเนินการเองเลย ถ้าต้องการจะทำใบขับขี่สากลไปขับรถที่ต่างประเทศ ก็สามารถเซ็นมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนได้ โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมตามนี้

 • ใบมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงและสำเนา

จะขับรถเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจ เลือกทำประกันภัยกับ TPIS

ทั้งหมดนี้ คงพอตอบข้อสงสัยได้ว่า ใบขับขี่ไทยใช้ได้กี่ประเทศ ที่ไหนบ้าง พร้อมลิสต์เอกสารที่ต้องเตรียม และวิธีการทำใบขับขี่สากล สำหรับประเทศนอกอาเซียน ถ้าใครมีแพลนอยากไปขับรถเที่ยวชิล ๆ ที่ต่างประเทศ ก็เตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อม ลุยได้เลยและอุ่นใจได้ยิ่งกว่าบนท้องถนน เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ เรื่องประกันภัยวางใจ TPIS โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ ดูแลครบ จบในที่เดียว.

ทำไมต้อง TPIS ?

 • ทีมงานมืออาชีพ ดูแลดี พร้อมบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ทุกแบบ
 • เบี้ยประกันภัยในราคาสุดพิเศษจากบริษัทประกันชั้นนำ พันธมิตรของ TPIS
 • โปรโมชั่นผ่อนสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน  
 • เช็คและเปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ รู้ผลได้เร็วทันใจ ใน 3 นาที

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์

เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันมะเร็ง และประกันโรคร้ายแรง แถมยังมีโปรโมชันผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันกับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save