รถกี่ปีต้องตรวจสภาพค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่-1

ตรวจสภาพรถจำเป็นหรือไม่

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ คำถามมากมายในใจของหลายๆ คนคงคุ้นเคยกันดีกับการตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งการตรวจสภาพรถนอกจากตรวจสอบเช็คระยะ และตรวจเช็คด้วยตัวเราเองแล้ว ยังมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์อีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าสำคัญมากๆ นั่นก็คือ การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

แต่ก็คงมีหลายคนสงสัยอีกเช่นกัน ว่ารถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพ การตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร ค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่ คำถามมากมายเต็มหัวเลยใช่ไหมล่ะ วันนี้ TPIS จะแถลงไขให้เอง

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีรถประจำปี

ตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ได้มีบัญญัติว่า รถที่มีอายุการใช้งานครบ  7 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี) ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย เช่น หากรถยนต์ส่วนบุคคลของเพื่อน ๆ จดทะเบียนปี 2564  จะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ในปี 2571 นั่นเอง นับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ

ทำไมต้องมีการตรวจสอบสภาพรถ? โดยพระราชบัญญัตินี้ต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยรถที่อยู่ในข่ายต้องได้รับการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี มีดังนี้จ้า

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่-2

รถยนต์ที่ติดแก๊สกับไม่ติดแก๊ส ตรวจสภาพรถต่างกันหรือไม่?

เราจะขอบอกว่า แตกต่างกันนะ เพราะผู้ที่ใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊สจะต้องนำรถที่ทำการติดตั้งแก๊สเข้ารับการตรวจสภาพถังแก๊สกับสถานบริการที่จะสามารถได้รับสิทธิ์ในการเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ที่สามารถตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้แก๊สตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้  ซึ่งการตรวจสภาพรถใช้แก๊สมี 2 ประเภท ดังนี้

 • การตรวจสภาพถังแก๊สประจำปี  คือการตรวจ ทดสอบ เช็คตามข้อต่อ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบ ว่ามีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ โดยถังแก๊สต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อออกเอกสารรับรองได้
 • การตรวจสภาพถังแก๊สครบ 10 ปี คือการตรวจ ทดสอบถังที่มีอายุเกิน 10 ปี โดยมีหลักพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่ สามารถตรวจเช็คเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อได้อีก 5 ปี ตามกฎหมายกำหนด
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่-3

ตรวจสภาพรถ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เมื่อรู้กันแล้วว่าตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร ต่อไปก็ไปเตรียมเอกสารกันเลย เพียงเรา นำเล่มทะเบียนตัวจริงพกติดตัวไป และสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ทั้งนั้น

สำหรับรถส่วนบุคคลที่ไม่สามารถนำไปตรวจกับ ตรอ. ได้ แต่ต้องนำไปตรวจที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น มีดังนี้

 • มีการดัดแปลงรถสภาพผิดไปจากเดิมที่จดทะเบียนไว้
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ขาดต่อภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
 • มีการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ เช่น เครื่องยนต์ ลักษณะรถ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น ซึ่งรถคันดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ เมื่อมีการนำไปเสียภาษีประจำปี
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่-4

อัตราค่า ตรวจสภาพรถ ต้องเสียกี่บาท

การตรวจสภาพรถค่าใช้จ่ายจะแพงไหมนะ? โอ้วอาจจะเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับทุกคนแน่ๆ ถ้าอย่างนั้นก็มาเช็คค่าใช้จ่ายกันก่อนเลย เมื่อไปตรวจสภาพรถประจำปีจะต้องเสียเท่าไหร่ จะได้เตรียมเงินไปให้พร้อมจ่าย

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ตรวจสภาพรถแล้วไม่ผ่าน ตรอ. ทำอย่างไร

หากรถผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยจาก ตรอ.  เราจะได้ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด แต่ถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านล่ะ ทำอย่างไร?

กรณีตรวจสภาพรถไม่ผ่าน

ไม่ต้องกังวลไป ตรอ. จะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นสาเหตุทำให้รถของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบแจ้งให้ทราบ เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขแล้วนำกลับมาตรวจใหม่

ซึ่งจะต้องแก้ไขและนำไปตรวจสภาพรถอีกครั้ง ตรอ. ที่เดิม ภายใน 15 วัน และจะเสียค่าตรวจใหม่ เพียงครึ่งเดียวของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่ ตรอ. ที่อื่นจะต้องเสียค่าบริการตรวจสภาพรถในอัตราปกติ

การแถลงนี้คงไขข้อสงสัยกันไปกระจ่างชัด นอกจากเช็คสภาพรถแล้ว ก็อย่าลืม! เช็คประกันรถยนต์ ! ด้วยว่าใกล้จะหมดระยะความคุ้มครองหรือยัง ถ้าหมดเมื่อไหร่ก็ขอฝาก TPIS ประกันรถยนต์ออนไลน์ ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ด้วยแล้วกันนะ

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ที่นี่

สนใจทำประกันรถยนต์ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ TPIS พร้อมติดต่อกลับทันที!

แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ที่ปรึกษาด้านประกันภัยรถยนต์

เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save