รายชื่อโรงพยาบาล

ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

ผลการค้นหาพบ 486 รายการ

ชื่อบริษัท จังหวัด เขต / อำเภอ ประเภทสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล เบอร์ติดต่อ ผู้ป่วยนอก / ใน Web Claim
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เชียงใหม่ ฮอสพิทอล 053-411-234 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กระบี่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กระบี่ (รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 075-626-700 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กระบี่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 075-626-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 02-975-6700 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ (ศูนย์การแพทย์) 02-310-3000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตราด อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ ตราด 039-532-735-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบางละมุง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ พัทยา 038-259-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พิษณุโลก อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ พิษณุโลก 055-212-222 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต 076-254-421-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ ราชสีมา 044-262-000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สงขลา อำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพ หาดใหญ่ 074-272-800 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอนแก่น อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพขอนแก่น 043-042-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางรัก โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน 02-760-9000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครปฐม อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270-080-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต จันทบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพจันทบุรี 039-319-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอปากช่อง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพปากช่อง 044-316-611-6 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพระยอง 038-612-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครปฐม อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพสนามจันทร์ 034-219-600 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพสมุย 077-429-500 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพสุราษฎร์ 077-956-789 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพหัวหิน 032-616-800 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุดรธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพอุดร(ปัญญาเวชอินเตอร์ ) 042-214-300 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่ 052-089-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เพชรบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพเพชรบุรี 032-897-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ราชบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงเทพเมืองราช 032-322-274-80 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กรุงไทย 02-582-2299 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตคลองเตย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กล้วยน้ำไท 1 02-769-2000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กาญจนบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล กาญจนบุรี เมโมเรียล 034-520-911-15 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล การุญเวช ปทุมธานี 02-529-4533-41 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล การุญเวช อยุธยา 035-315-100-30 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอนแก่น อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ขอนแก่น ราม 043-002-002 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตดุสิต โรงพยาบาล, สถานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 02-244-3571 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอบ้านฉาง คลินิก คลินิก นพ.ภัทรเชษฐ - พญ.สุปราณี คล้ายเคลื่อน 038-880-390 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอบ้านฉาง คลินิก คลินิกกรรชิตการแพทย์ 038-881-089 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน(ในเครือกรุงเทพระยอง) 038-337-969 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา คลินิก คลินิกดีวายเอ็ม เมดิคอล เซอร์วิช 02-210-0275 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ คลินิก คลินิกท่าหลวงเวชกรรม 035-956-338 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก คลินิกนิคมอุตสาหกรรมเวชการ 038-660-063 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก คลินิกบ้านหมอมนตรี 2 038-659-301 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก คลินิกปิยะเวชช์ บ่อวิน เวชกรรม 038-337-920 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาบ่อวิน 038-346-240 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอนิคมพัฒนา คลินิก คลินิกรวมแพทย์นิคม 038-636-217 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี คลินิก คลินิกสมิติเวช สุวรรณภูมิ(เปิด17.00น-8.00น) 02-134-2666 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี คลินิก คลินิกหมอนงนิดการแพทย์ 037-455-192 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน คลินิก คลินิกหมอวิภาเวชกรรม 02-892-7397 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกหมอศักดา 038-011-022 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกหัวใจระยอง 095-547-946-5 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมภูมิแพ้และหู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-702-974-6 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง คลินิก คลินิกเซนต์คาร์ลอสเวชกรรม 02-274-0616-20 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบ้านบึง คลินิก คลินิกเวชกรรม สมิติเวช บ้านบึง 038-296-338 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก คลินิกเวชกรรม สมิติเวช เครือสหพัฒน์ 038-993-230-0 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พังงา อำเภอตะกั่วป่า คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก 081-370-370-5 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอถลาง คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาไม้ขาว 089-973-985-6 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สระบุรี อำเภอมวกเหล็ก คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-345-768 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอบ้านฉาง คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง 038-921-999 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 038-921-999 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอสูงเนิน คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 044-419-719 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอปากช่อง คลินิก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ่ 044-300-422 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา คลินิก คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขา อ่อนนุช 02-769-2000 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตคลองเตย คลินิก คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาชุมชน 70 ไร่ 02-671-4053 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตประเวศ คลินิก คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาราม 2 02-751-6746 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางรัก คลินิก คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสาทร 02-636-7733 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพระโขนง คลินิก คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 56 02-741-7260 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตประเวศ คลินิก คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุภาพงษ์ 3 02-748-1067 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอสำโรง คลินิก คลินิกเวชกรรมจุฬาการแพทย์ 02-756-9759 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว คลินิก คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์) 038-575-134-6 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอพานทอง คลินิก คลินิกเวชกรรมตลาดวัดศรี 099-354-188-9 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย คลินิก คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วิรัตน์ 077-447-880 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก คลินิกเวชกรรมปิ่นทองการแพทย์ 065-574-115-5 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต จันทบุรี อำเภอนายายอาม คลินิก คลินิกเวชกรรมพิบูรณ์การแพทย์ 081-863-718-6 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง คลินิก คลินิกเวชกรรมหมอณัฐ 081-467-848-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง คลินิก คลินิกเวชกรรมหมอหลาย 038-454-388 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี คลินิก คลินิกเวชกรรมหมอเวียง 064-840-290-3 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ คลินิก คลินิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล 091-849-991-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครปฐม อำเภอกำแพงแสน คลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์ 034-282-309-11 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจตุจักร คลินิก คลินิกเวชกรรมเปาโล 02-617-6474 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจตุจักร คลินิก คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอร์ 02-579-1770-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี คลินิก คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรวุฒิ 086-327-341-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน คลินิก คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชัย 035-261-385 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอเมือง คลินิก คลินิกเวชกรรมโคราชเมโมเรียล 044-263-777 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม คลินิก คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551-519 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครปฐม อำเภอบางเลน คลินิก คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ 034-234-541 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกแพทย์ทรงพล-จันทนา 038-623-033 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน คลินิก คลินิกแพทย์ธวัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง 035-332-204 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก คลินิกแพทย์นิธิศ 038-346-247 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระนอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกแพทย์วุฒิชัย 081-970-543-3 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอพานทอง คลินิก คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูก ข้อ และสูตินรีเวช สาขา 1 086-828-551-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอพานทอง คลินิก คลินิกแพทย์สาโรจน์-อมรรัตน์ 086-828-551-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกแพทย์สุพจน์ 038-622-001 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอพนัสนิคม คลินิก คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม 038-473-583 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ คลินิก คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์ 062-671-922-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก คลินิกโรคภูมิแพ้และโรคเด็ก(หมอวรากร) 038-624-275 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา(อีสเทิร์นซีบอร์ด) 038-955-437-8 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน คลินิก คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ 077-239-508 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตาก อำเภอเมือง คลินิก คลินิคศุภชัยการแพทย์ 055-512-255 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล คามิลเลียน 02-185-1444 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุรีเวช 043-527-111-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 1 02-316-8345-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 038-500-300 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง คลินิก จุฬารัตน์ 2 (คลินิกเวชกรรม) 02-753-2876-7 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 3 02-033-2900 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 037-239-665 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 5 02-705-1170-3 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตประเวศ คลินิก จุฬารัตน์ 7(สหคลินิก) 02-329-1559-60 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตลาดกระบัง คลินิก จุฬารัตน์ 8(คลินิกเวชกรรม) 02-326-7993-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 9 02-738-9900-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ ชลเวช 038-271-989 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล จุฬารัตน์ระยอง 038-860-890-3 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ชลบุรี (รัฐบาล )(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 038-931-075 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชัยภูมิ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ชัยภูมิรวมแพทย์ 044-813-226 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชัยภูมิ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ชัยภูมิราม 044-813-666 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พิจิตร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ชัยอรุณเวชการ 056-611-407 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก ชินวัฒน์คลินิก 089-432-125-3 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชุมพร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 077-503-672 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ซาน เปาโล หัวหิน 032-532-576-80 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ราชบุรี อำเภอบ้านโปร่ง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ซานคามิลโล 032-211-143 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางเขน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ซีจีเอช 02-552-8777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ดอยเต่า 053-469-018 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ดำเนินสะดวก (รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 032-246-000-15 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ดีบุก 076-298-298 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตรัง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ตรังรวมแพทย์ 075-218-988 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตราด อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ตราด(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 039-511-284 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พังงา อำเภอตะกั่วป่า โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ตะกั่วป่า(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 076-584-250 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางพลัด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-13 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ตำรวจ (รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 02-207-6000 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ทักษิณ 077-278-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุทัยธานี อำเภอทัพทัน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ทัพทัน(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 056-540-026-30 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ทุ่งสง (รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 075-411-785 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กาญจนบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ธนกาญจน์ 034-540-601-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ธนบุรี 1 02-487-2000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตทวีวัฒนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ธนบุรี 2 02-487-2100 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชุมพร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ธนบุรี ชุมพร 077-658-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ธนบุรี อู่ทอง 035-551-673-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี คลินิก ธาราเวชคลินิกเวชกรรม 036-220-864 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครคริสเตียน 075-317-110 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครธน 02-450-9999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครปฐม อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครปฐม 034-254-150-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครพัฒน์ 075-305-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครหล่ม 056-702-015-6 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครินทร์ 075-312-800 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตาก อำเภอแม่สอด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 055-518-200 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นนทเวช 02-589-0102-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง คลินิก นนทเวชสหคลินิก 02-589-0102-7 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นราธิวาส อำเภอเมือง คลินิก นราการแพทย์ 073-512-282 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นวมินทร์ (มีนบุรีเวชกิจ) 02-918-5080 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตลาดกระบัง คลินิก นวมินทร์ 3 สหคลินิก  สาขานิคม อุตสาหกรรม 02-739-6273-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นวมินทร์ 9(มีนบุรีการแพทย์) 02-518-1818 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุดรธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา 042-219-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ยโสธร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล นายแพทย์หาญ 045-711-356 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต น่าน อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล น่าน (รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 054-719-000 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บัวใหญ่รวมแพทย์ 044-292-249-53 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางนา 1 02-746-8630-8 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางนา 2 02-740-1800-6 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางนา 5 02-138-1155-60 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางปะกอก 1 02-872-1111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน คลินิก บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 02-899-0132 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางปะกอก 3 02-818-7555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางบอน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางปะกอก 8 02-109-8111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจอมทอง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 02-877-1111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุุทรปราการ อำเภอพระประแดง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางปะกอก สมุทรปราการ 02-109-3222 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจอมทอง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางมด 02-867-0606 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางโพ 02-587-0136-55 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตเขตภาษีเจริญ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บางไผ่ 02-457-0086 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตคลองเตย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บำรุงราษฎร์ 02-066-8888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสายไหม โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02-523-3359-71 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางรัก โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บีเอ็นเอช 02-686-2700 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน คลินิก บีเอ็นเอช แอท ออลซีซั่นส์ คลีนิคเวชกรรม 02-686-2700 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก บีเอ็มซี พลัส 038-341-334 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางแค โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บุญญาเวช 02-806-8885-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอกิ่งอ.นิคมพัฒนา คลินิก บุญประทาน คลินิกเวชกรรม(นิคมอุสาหกรรมซอย 13) 095-636-505-1 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอพานทอง คลินิก บุญประทาน คลินิกเวชกรรม(บุญนคร) 082-202-069-9 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก บุญประทาน คลินิกเวชกรรม(สยามอีสเทิร์น) 057-154-101 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก บุญประทาน คลินิกเวชกรรม(สาขาหน้าแอลจี) 094-097-440-9 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก บุญประทาน คลินิกเวชกรรม(สาขาเครือสหพัฒน์) 096-220-414-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอพานทอง คลินิก บุญประทาน คลินิกเวชกรรม(สาขาเดอะวัน) 097-357-328-8 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ คลินิก บุญรักษาคลินิกเวชกรรม 092-702-848-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอบ้านฉาง คลินิก บูรพาพัฒน์ สหคลินิก 033-064-460 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก บูรพาเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 095-616-391-6 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บ้านดอนอินเตอร์เนชั่นแนล 077-332-706 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)(รัฐบาล) 034-419-526 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)2(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยนอก) 034-839-270 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสาทร คลินิก บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)สาขาสาทร 02-287-2228 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ป.แพทย์ 044-234-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอธัญบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปทุมเวช 02-567-1991 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สระบุรี อำเภอหนองแค โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปภาเวช 036-326-122-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ประชาพัฒน์ 02-427-9966 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ศรีสะเกษ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ประชารักษ์เวชการ 045-631-313-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก ปัญญาแพทย์คลินิก 038-337-903 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครสวรรค์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปากน้ำโพ 056-000-111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครสวรรค์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปากน้ำโพ 2(รัตนเวช นครสวรรค์) 056-000-111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พัทลุง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปิยะรักษ์ (เฉพาะผู้ป่วยใน) 074-627-148 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปิยะเวชช์ บ่อวิน 038-345-333 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปิยะเวชช์ ระยอง 038-020-111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ปิยะเวท 02-625-6500 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอกะทู้ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ป่าตอง (รัฐบาล) 076-342-633 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตราชเทวี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พญาไท 1 02-201-4600 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพญาไท โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พญาไท 2 02-617-2444 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พญาไท 3 02-467-1111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พญาไท นวมินทร์ 02-944-7111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พญาไท ศรีราชา 038-317-333 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุพรรณบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พรชัย 035-514-444 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต จันทบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พระปกเกล้า(รัฐบาล) 039-319-666 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พระราม 2 02-451-4920-30 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พระรามเก้า 02-202-9999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พริ้นซ์ ฮอทพิทอล 02-316-0026 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พะเยา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พะเยา ราม 054-411-111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุโขทัย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พัฒนเวช สุโขทัย 055-621-502-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พัทยาอินเตอร์ 038-428-374 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พัทยาเมโมเรียล 038-488-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พัทลุง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พัทลุง(รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 074-609-500 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก พิจักษ์ณ์คลินิกเวชกรรม 038-659-783 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พิษณุโลก อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พิษณุเวช 055-909-000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พิษณุโลก อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พิษณุโลก ฮอสพิทอล 055-218-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล พีรเวช 035-801-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี คลินิก ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม (จ-ศ 8.00-17.00น.) 02-134-6016 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ภัทร-ธนบุรี 02-901-8400-8 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มงกุฎระยอง 038-691-800-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มงกุฎวัฒนะ 02-574-5000-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอกลาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาชัย 034-424-990 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอกลาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาชัย 2 02-431-0054 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาชัย 3 034-429-111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ราชบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาชัยพร้อมแพทย์ 032-328-521-8 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เพชรบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาชัยเพชรรัชต์ 032-417-070-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสงคราม อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาชัยแม่กลอง 034-715-001-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช(รัฐบาล) 075-340-250 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รัฐบาล) 044-376-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงราย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รัฐบาล) 053-917-563 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต มหาสารคาม อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 043-721-770 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตดุสิต โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มิชชั่น 02-282-1100 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มิชชั่นภูเก็ต 076-237-220-6 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สระบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 036-218-900-11 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา คลินิก มิตรไมตรีคลินิกกเวชกรรม สาขาลาดสวาย 02-994-4555 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขากฤษดานคร 02-982-9314 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง1 02-901-2884 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง3 02-592-2141 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาคลองถนน 02-053-7417 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาคลองประปา 02-952-5545 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาซอยคุณพระ 02-012-6830 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาดวงแก้ว 02-961-3857 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดไทยประกัน 02-706-4050 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาท่าทราย 02-952-9911 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางบัวทอง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาธารทอง 02-923-5354 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขานวนคร 02-909-4998 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางบัวทอง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบัวทองเคหะ 02-925-9944 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางกรวย-ไทรน้อย คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางกรวย 02-883-9821 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางปู 02-035-7060 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางใหญ่ซิตี้ 02-595-0882 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบึงคำพร้อย 02-150-1887 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาประชาชื่น 02-573-4863 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาประชานิเวศน์3 02-952-8727 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบางละมุง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาพรประภานิมิตร 038-190-276 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาพระปิ่น3 02-903-3663 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางบัวทอง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาพฤกษา3 02-965-4481 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางบัวทอง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาพิมลราช 02-923-6890 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางกรวย คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขามหาสวัสดิ์ 02-041-6533 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขามาบยางพร 038-068-953 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาลานทอง 02-963-2338 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาวัดด่านสำโรง 02-037-1933 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาวัดพระเงิน 02-053-7418 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาวัดวังหิน 033-112-125 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาสนามบินน้ำ 02-968-7273 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสี่ 033-016-477 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอสามโคก คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาสามโคก 02-053-7610 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุุรี อำเภอบางละมุง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาห้วยใหญ่ 033-090-366 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาอู่ทอง 02-987-2880 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบางละมุง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเขาตาโล 038-332-296 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบางละมุง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเขาน้อย 038-068-952 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเครือสหพัฒน์ 038-111-605 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเจ้าพระยา 02-920-0957 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเทพกุญชร 02-198-2177 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบางละมุง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเทพประสิทธิ์ 038-190-276 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอบางละมุง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเนินพลับหวาน 038-114-239 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเสมาฟ้าคราม 02-987-5844 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาแพรกษา 02-174-4954 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาไทยสมบูรณ์ 02-191-2522 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาไอยรา 02-034-0911 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตตลิ่งชัน คลินิก มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาทุ่งมังกร 02-060-8910 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางนา คลินิก มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาลาซาล 02-060-8911 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาหนองยายบู่ 033-047-319 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตตลิ่งชัน คลินิก มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาแก้วเงินทอง 02-060-8912 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต มุกดาหาร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มุกดาหาร อินเตอร์ เนชั่นแนล 042-611-222 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต มุกดาหาร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล มุกดาหาร(รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 042-611-379 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางพลัด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ยันฮี 02-879-0300 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมชัยประชารักษ์ 02-708-7500 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา 033-050-600 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต หนองคาย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์ หนองคาย 042-421-412-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กระบี่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์กระบี่ 075-664-455 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชัยนาท อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์ชัยนาท 056-413-017-8 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครสวรรค์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์นครสวรรค์ 056-223-600 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พิษณุโลก อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์พิษณุโลก 055-219-307-16 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุโขทัย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รวมแพทย์สุโขทัย 055-612-189-90 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน คลินิก รวมแพทย์โรจนะคลินิกและศูนย์ทันกรรมโรจนะ 035-226-191 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระนอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ระนอง(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 077-812-630-3 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ระยอง(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 038-611-104 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก ระยองโพลีคลีนิก 038-337-333 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สกลนคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รักษ์สกล 042-712-588 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รัทรินทร์ 02-323-2991-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชธานี 035-335-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชธานี โรจนะ (โรจนเวช) 035-249-249 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอนแก่น อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชพฤกษ์ขอนแก่น 043-237-555, 043-333-500 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตราชเทวี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชวิถี(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 02-354-8108 #6701 #3098 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชสีมา ฮอสพิทอล 044-263-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชเวช เชียงใหม่ 053-801-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุบลราชธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราชเวชอุบลราชธานี 045-280-040-55 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รามคำแหง 02-743-9999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตราชเทวี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล รามาธิบดี(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 02-201-1000 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราษฎร์บูรณะ 02-872-1001-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สงขลา อำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ราษฏร์ยินดี 074-200-200 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครสวรรค์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ร่มฉัตร 056-224-266-75 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 043-515-191 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวังทองหลาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ลาดพร้าว 02-530-2556-69 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ลานนา 053-999-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลำปาง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ลำปาง(รัฐบาล) (เฉพาะผู้ป่วยใน) 054-223-623-30 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วชิระภูเก็ต(รัฐบาล) 076-361-234 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตรัง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วัฒนแพทย์ตรัง 075-205-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพญาไท โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิชัยยุทธ 02-265-7777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 034-826-708-18 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตหนองแขม โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 02-441-6999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 02-431-0070 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิชัยเวช แยกไฟฉาย 02-412-0055-60 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภาราม 02-722-2500 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภาราม ปากเกร็ด 02-960-9655-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภาราม อมตะนคร 038-316-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภาราม-ชัยปราการ 02-363-9222 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภารามสมทุรสาคร 034-116-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภารามแหลมฉบัง(แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล) 038-491-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจตุจักร โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภาวดี 02-941-2800 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิภาวดี-ปิยราษฎร์ 035-564-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชุมพร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วิรัชศิลป์ 077-542-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต หนองบัวลำภู อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล วีระพลการแพทย์ 042-312-344-6 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตดินแดง คลินิก วีเมดิคอล สหคลินิก 02-277-9115-6 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอนแก่น อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 043-366-608 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศรีระยอง 038-998-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศรีวิชัย (ภาคใต้) 077-282-520 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครสวรรค์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศรีสวรรค์ 056-311-626-35 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศิครินทร์ 02-366-9900 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สงขลา อำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ 074-310-310 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปัตตานี อำเภอเมือง คลินิก ศิรารักษ์คลินิกแพทย์ 073-414-880 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศิริน 02-130-7803 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 02-419-1000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศิริราช(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 02-419-7000 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลำพูน อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศิริเวชลำพูน 053-537-597 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุพรรณบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศุภมิตร สุพรรณบุรี 035-523-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศุภมิตรเสนา 035-289-573-79 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครนายก อำเภอองครักษ์ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 037-395-085-6 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก ศูนย์การแพทย์อินเตอร์เมด E1(ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 038-891-841 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(รัฐบาล) 053-946-900-1 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง คลินิก ศูนย์สุขภาพออกซิแคร์สหคลินิก 038-288-690-2 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สกลนคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สกลนคร(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 042-711-615 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สงขลา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สงขลา(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 074-338-100 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สตูล อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สตูล(รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 074-723-500 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สถานพยาบาลท่าเรือ 034-636-792-3 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระนอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สถานพยาบาลอันดามัน ระนองการแพทย์ 077-825-617 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี 033-038-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตธนบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมิติเวช ธนบุรี (กรุงธน 1 ) 02-438-9000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-731-7000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา 038-320-300 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท 02-711-8000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสัมพันธวงศ์ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมิติเวชไชน่าทาวน์ 02-118-7888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมุทรสาคร(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 034-427-099 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล 077-300-394-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอสัตหีบ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 038-245-735-36 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย(รัฐบาล) 038-320-200 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (ท่าม่วง)(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 034-611-033 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุบลราชธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สรรพสิทธิ์อินเตอร์ 045-250-271 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก สหคลินิก แพทย์สมบูรณ์-จิรภา มะลิขาว 038-619-450 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางเขน คลินิก สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ 02-972-5553-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ คลินิก สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาทุ่งสองห้อง 02-982-3972 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพระโขนง คลินิก สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 93 02-769-2000 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพระโขนง คลินิก สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก 02-769-2000 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง คลินิก สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาเดอะช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 02-168-1112 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา คลินิก สหคลินิกฟิซิโอ 02-070-7900 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา คลินิก สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค 082-993-230-2 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พิจิตร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สหเวช 056-612-791-3 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน คลินิก สหแพทย์หลังสวน โพลีคลินิก 02-252-3001-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางเขน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สายหยุด 02-955-7711 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสายไหม โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สายไหม 02-991-8999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุพรรณบุรี อำเภอเมือง คลินิก สำเริงการแพทย์ สหคลินิก 035-578-959 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สำโรง 02-361-1111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สิงห์บุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สิงห์บุรีเวชชการ 036-520-517 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครศรีธรรมราช อำเภอสิชล โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สิชล(รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 075-536-336-7 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตคันนายาว โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สินแพทย์ 02-793-5099 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สินแพทย์ เทพารักษ์ 02-761-5999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต จันทบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สิริเวช 039-605-666 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สิริโรจน์ 076-249-400 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ยะลา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สิโรรส 073-221-114-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปัตตานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สิโรรส ปัตตานี 073-348-100-2 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตคลองตัน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สุขุมวิท 02-391-0011 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก สุขุมวิทเวชการคลินิก 086-563-299-2 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุรินทร์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล สุรินทร์รวมแพทย์ (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 044-511-523 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต หนองคาย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หนองคาย(รัฐบาล)(เฉพาะผู้ป่วยใน) 042-413-456 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต หนองคาย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หนองคายวัฒนา 042-465-201-8 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอบ้านฉาง คลินิก หมอบูณย์ คลินิกเวชกรรม 038-601-028 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอเมือง คลินิก หมอเอกฤทธิ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 091-880-110-0 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอฝาง คลินิก หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451-624 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอปลวกแดง คลินิก หมอใจดีคลินิกเวชกรรม 086-640-964-4 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลำพูน อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หริภุญชัยเมโมเรียล 053-581-600-6 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หล่มสัก(รัฐบาล) 056-702-001 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตป้อมปราบฯ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หัวเฉียว 02-223-1351 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สงขลา อำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หาดใหญ่(รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 074-273-100 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ภูเก็ต อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(รัฐบาล) 076-358-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง คลินิก อมตะคลินิกเวชกรรม 038-440-396 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอศรีราชา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล อมตะเวชกรรม 038-345-847-50 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา คลินิก อาร์ เอส ยู เมดิคอล เซ็นเตอร์ สหคลินิก 02-610-0300 #221 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล อิมพีเรียล 037-211-587 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุบลราชธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล อุบลรักษ์ ธนบุรี 045-429-100 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อ่างทอง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล อ่างทองเวชชการ 2 035-612-361-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค 02-804-8959 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางบัวทอง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 02-921-3400-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสะพานสูง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฎร์ รามคำแหง 02-339-0000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงราย อำเภอแม่สาย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฎร์ แม่สาย 053-731-391 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น 02-910-1600 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฎษร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงราย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ 053-910-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สระบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฏร์ สระบุรี 036-315-555-93 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 02-594-0020-65 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เกาะสมุย(รัฐบาล) 077-913-200 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลำปาง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เขลางค์นคร ราม 054-019-619 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เจ้าพระยา 02-434-0117 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 037-211-088 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต 02-998-9888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงราย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เชียงรายอินเตอร์ 053-719-719 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เชียงใหม่ ราม 053-920-300 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 053-270-144-50 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ 053-200-002 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสาทร โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เซนต์หลุยส์ 02-838-5555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครราชสีมา อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เซนต์เมรี่ นครราชสีมา 044-240-240 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอบางพลี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เซ็นทรัลปาร์ค 02-312-7261-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตดินแดง คลินิก เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 02-644-1644 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด คลินิก เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด 02-960-9244 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพระโขนง คลินิก เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง 02-711-0460 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตดินแดง คลินิก เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขารัชดา 02-692-5206 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสาทร คลินิก เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลุยส์ 02-673-1944 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจตุจักร คลินิก เซ็นทรัลเมดิกเกษตร คลินิกเวชกรรม 02-941-1440 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตคลองเตย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เทพธารินทร์ 02-348-7000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เทพปัญญา 053-852-590-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นครปฐม อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เทพากร 034-273-463-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลพบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เบญจรมย์ 036-413-933 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ยะลา อำเภอเบตง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เบตง(รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 073-234-077-9 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา คลินิก เบลซ คลินิกเวชกรรม 02-258-2628 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เปาโล พระประแดง 02-818-9000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอธัญบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เปาโล รังสิต 02-577-8111 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตพญาไท โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เปาโล เมโมเรียล 02-271-7000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เปาโล เมโมเรียล โชคชัย4 02-514-4140-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตจตุจักร โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เปาโลเกษตร 02-579-1770-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 02-363-2000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เพชรรัตน์ 056-720-680-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เพชรเกษม 2 02-455-5599 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เพชรเวช 02-718-1515 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เฟิร์สเวสเทอร์น 077-377-472-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เมดิแคร์304 081-996-854-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลพบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เมืองนารายณ์ 036-420-666 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง คลินิก เมืองสมุทร บางปู(สถานพยาบาล) 02-323-4081 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เมืองสมุทรปากน้ำ 02-173-7766 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 02-754-2800-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรปราการ อำเภอเมือง คลินิก เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม 02-324-3461-5 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เลย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เมืองเลย ราม 042-870-000-9 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยอง อำเภอแกลง คลินิก เมืองแกลงคลินิก 038-674-555 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เวชธานี 02-734-0000 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02-836-9999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสระ โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เวียงเวช 077-361-672 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เสรีรักษ์ 02-761-9888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต บุรีรัมย์ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกชน บุรีรัมย์ 044-614-100-7 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กำแพงเพชร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกชนเมืองกำแพง 055-716-100 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกชล 038-939-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกชล 2 038-939-888 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สมุทรสาคร อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกชัย 034-417-999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอธัญบุรี โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกปทุม บางปะกอก รังสิต 2 02-996-2210-15 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต อุดรธานี อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล เอกอุดร 042-342-555 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แพทย์ปัญญา 02-314-0726 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แพทย์รังสิต 02-998-9999 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตวัฒนา คลินิก แพทย์หญิงนิลรัตน์ 02-611-2929 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต แพร่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แพร่-ราม 054-522-911-4 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต แพร่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แพร่คริสเตียน 054-625-300 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง คลินิก แฟมิลี่คลินิกเวชกรรม 038-448-507 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แมคคอร์มิค 053-921-777 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตาก อำเภอแม่สอด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แม่สอด(รัฐบาล)(เฉพาะ ผู้ป่วยใน) 055-531-224 ไม่มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ตาก อำเภอแม่สอด โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แม่สอด-ราม( พะวอ) 055-533-912-5 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ลำปาง อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล แวนแซนต์วูร์ด 054-217-007 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางรัก คลินิก โกลบอลดอกเตอร์คลินิกเวชกรรม 02-236-8442-44 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน คลินิก โรจนะ พีพีเอ็ม คลินิกเวชกรรม 086-321-323-1 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต พระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย คลินิก โรจนะโพลีคลินิก 035-213-411 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต เชียงราย อำเภอเมือง โรงพยาบาล, สถานพยาบาล โอเวอร์บรุ๊ค 053-711-366 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต ชลบุรี อำเภอเมือง คลินิก ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-580-922-5 มี / ไม่มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงเทพฯ เขตบางนา โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ไทยนครินทร์ 02-361-2727 มี / มี
ไทยสมุทรประกันชีวิต สุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาล, สถานพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 077-245-721 มี / มี
 • ชื่อบริษัท

  ไทยสมุทรประกันชีวิต

 • จังหวัด

  เชียงใหม่

 • เขต / อำเภอ

  อำเภอเมือง

 • ประเภทสถานพยาบาล

  โรงพยาบาล, สถานพยาบาล

 • ชื่อสถานพยาบาล

  เชียงใหม่ ฮอสพิทอล

 • เบอร์ติดต่อ

  053-411-234

 • ผู้ป่วยนอก / ใน

  มี / มี

 • Web Claim

 • ชื่อบริษัท

  ไทยสมุทรประกันชีวิต

 • จังหวัด

  กระบี่

 • เขต / อำเภอ

  อำเภอเมือง

 • ประเภทสถานพยาบาล

  โรงพยาบาล, สถานพยาบาล

 • ชื่อสถานพยาบาล

  กระบี่ (รัฐบาล) (เฉพาะ ผู้ป่วยใน)

 • เบอร์ติดต่อ

  075-626-700

 • ผู้ป่วยนอก / ใน

  ไม่มี / มี

 • Web Claim

 • ชื่อบริษัท

  ไทยสมุทรประกันชีวิต

 • จังหวัด

  กระบี่

 • เขต / อำเภอ

  อำเภอเมือง

 • ประเภทสถานพยาบาล

  โรงพยาบาล, สถานพยาบาล

 • ชื่อสถานพยาบาล

  กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 • เบอร์ติดต่อ

  075-626-555

 • ผู้ป่วยนอก / ใน

  มี / มี

 • Web Claim

 • ชื่อบริษัท

  ไทยสมุทรประกันชีวิต

 • จังหวัด

  ปทุมธานี

 • เขต / อำเภอ

  อำเภอเมือง

 • ประเภทสถานพยาบาล

  โรงพยาบาล, สถานพยาบาล

 • ชื่อสถานพยาบาล

  กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

 • เบอร์ติดต่อ

  02-975-6700

 • ผู้ป่วยนอก / ใน

  มี / มี

 • Web Claim

 • ชื่อบริษัท

  ไทยสมุทรประกันชีวิต

 • จังหวัด

  กรุงเทพฯ

 • เขต / อำเภอ

  เขตห้วยขวาง

 • ประเภทสถานพยาบาล

  โรงพยาบาล, สถานพยาบาล

 • ชื่อสถานพยาบาล

  กรุงเทพ (ศูนย์การแพทย์)

 • เบอร์ติดต่อ

  02-310-3000

 • ผู้ป่วยนอก / ใน

  มี / มี

 • Web Claim

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ประมวลผลโดยบริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส เท่านั้น
ลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต ตกลง