บทความ

24 กุมภาพันธ์ 2564

รู้ยัง ! จองคิวใบขับขี่ ต้องจองผ่านออนไลน์เท่านั้น !!

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ทําใบขับขี่ และต่ออายุใบขับขี่ทุกชนิด แต่ต้องจองคิวออนไลน์ เท่านั้น ดังนี้

1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าไว้ในวันที่ 4-31 ม.ค.64 ให้สิทธิ์ เข้าจองคิวใหม่เริ่มเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 64 ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก

2. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ

3. ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 มี.ค.64 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบ อนุญาตขับรถขนส่ง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ แนะนําให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com และนําผลการอบรมติดต่อ สํานักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้าอบรม ที่สํานักงานขนส่ง ส่วนโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ ขนส่งทางบกรับรอง ให้เริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ : IOS  , Android 

ให้เลือก “บัตรประชาชน” > ใส่บัตรประชาชน > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อลงทะเบียนและจองคิวเสร็จเรียบร้อยจะได้ QR Code ให้แค็ปหน้าจอไว้ เพื่อยนยันกับทางขนส่งในวันที่ไปทำเรื่อง และหากต้องการยกเลิกการจองคิวก็สามารถทำได้ดังนี้เลย

สําหรับการต่อใบขับขี่จะมีเอกสารและค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ตามนี้เลย

1. บัตรประชาชนผู้ขับขี่ 2. ใบขับขี่ใบเดิม 3. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน (สําหรับผู้ที่ต่ออายุแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น) 4. ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ (รถมอเตอร์ไซค์)

• แบบ 2 ปี เตรียมเงินค่าธรรมเนียม 105 บาท

• แบบ 5 ปี เตรียมเงินค่าธรรมเนียม 255 บาท

5. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย

และเมื่อไปต่อใบขับขี่จะมีให้ทดสอบร่างกาย รวมถึงอบรม 1 ชั่วโมงด้วย ก่อนที่จะถ่ายรูปและรับใบขับขี่ใบใหม่ต่อไป (การจองคิวข้าง บนนี้รวมการจองคิวอบรมต่อใบขับขี่อยู่แล้ว)

จะเห็นว่าการต่อใบขับขี่นั้นไม่ยากอีกต่อไปไม่ว่าจะจองคิวต่อใบขับขี่ 5 ปี หรือ 2 ปี ไม่ว่าจะเป็นการจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์ หรือจองคิว ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตาม สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอพได้เลย


หมายเหตุ :

1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

4. โปรดแต่งกายสุภาพ

กลับหน้าหลัก